Misverstanden vormen kloven tussen mensen

We moeten onszelf verwijderen uit de situatie, op de beste manier mogelijk. Als we dit doen, krijgen we een objectiever begrip van wat er gebeurt.
Misverstanden vormen kloven tussen mensen

Laatste update: 14 februari, 2019

Helaas komt het veel voor dat misverstanden ontstaan uit goedbedoelde gedachten en acties. Dit gebeurt zelfs met mensen die we heel goed kennen. Als gevolg zijn er veel mensen die hopen dat de mensen die ze gekwetst hebben toch terug zullen komen. Zo zijn er ook mensen die wel terug willen komen, maar dit niet durven.

Misverstanden ontstaan door een conflict tussen bedoelingen, de manier waarop mensen communiceren en de lens waardoor zij de wereld zien.

Dus, zoals wordt gezegd: “Met wat we denken, wat we willen zeggen, wat we denken dat we zeggen, wat we zeggen, wat we willen horen, wat we horen, wat we denken dat we horen en wat we begrijpen, zijn er wel acht manieren om iemand verkeerd te begrijpen.”

Wolk

De grote afstand die trots veroorzaakt

In het begin van een misverstand zijn er meestal een aantal vaste elementen. Dat kan trots, vermoeidheid of een gebrek aan vertrouwen in onszelf of de ander zijn. Deze cocktail van variabelen kan samenkomen in een storm aan misverstanden.

Er komt een moment waarop we een bepaalde toon of woordkeuze als vijandig interpreteren, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Dat betekent dat, om misverstanden te voorkomen, we ons bewust moeten zijn van onze gemoedstoestand en die van de andere partij. Anders ga je conclusies trekken.

Vaak zien we conflicten niet als zo verwoestend als we ze van een afstand bekijken. Dit helpt ons om emoties zoals trots te vermijden, die onze situatie erger kunnen maken. Door wat afstand te nemen en naar de situatie te kijken lukt het vaak om op een betere manier te reageren voordat we iemand kwetsen.

Kubussen

Het verschil tussen trots en waardigheid

Volgens deze lijn van denken is het belangrijk om het verschil te zien tussen trots en waardigheid. Trots is egoïstisch en negatief. Waardigheid aan de andere kant wordt gevormd door respect.

Het is echter voor bijna iedereen duidelijk dat het moeilijk kan zijn om het verschil te zien tussen deze twee houdingen. Waardigheid wil balans en gelijkwaardigheid behouden tussen de mogelijkheden, gedachten en acties. Trots aan de andere kant wil graag de baas zijn.

Achterhoofd

Het bereiken van een verstandhouding

Zoals we hebben gemerkt, is het soms lastig om onszelf begrijpbaar te maken. Dit geldt vooral als onze motieven gegrond zijn in een andere werkelijkheid. We kunnen steeds maar weer herhalen wat we denken, maar de persoon voor ons begrijpt misschien niet wat we willen zeggen.

Dit betekent niet dat er iets mis is met de persoon met wie we spreken. Het betekent gewoon dat deze op een ander moment in het leven staat en een ander perspectief heeft dan dat wij hebben.

Het is natuurlijk voor mensen om hun gedachten en gevoelens bevestigd te willen zien. Als dit niet op een goede manier gebeurt, kan dat een obstakel zijn voor het begrip, als het doel is om de ander te laten begrijpen wat wij zien.

We kunnen niet altijd alle variabelen controleren die zorgen voor een goede communicatie. Het is altijd een goed idee om aan de situatie te denken door een stap terug te doen. Hierdoor kunnen we over de hele situatie nadenken.

Om de stukjes van de puzzel van het begrip te verzamelen, moeten we onze houding baseren op het respect van de andere persoon.

Opgesloten

Verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen

De mogelijkheid en kracht van de woede en het misverstand kunnen erg sterk zijn. Ze zijn evenredig aan de emotionele implicatie die we verbinden aan het onderwerp waar het om gaat.

Hoe dichter we bij de persoon staan, hoe belangrijker het is om wat ze zeggen goed te interpreteren. Maar dit zorgt er ook voor dat we een ander soort bericht dat ze uitstralen beter begrijpen.

Iedere persoon moet proberen om de woorden te interpreteren in relatie tot de banden die hij/zij heeft met de andere persoon. Hetzelfde geldt ook voor de verwachtingen, persoonlijke belangen en waar ze zich op emotioneel gebied bevinden.

Daarom is het belangrijk om erop te letten dat er geen slechte communicatie ontstaat. Slechte communicatie kan kwellingen en denkprocessen genereren. Met andere woorden: we moeten ervoor waken dat we niet in een emotionele tornado terecht komen. Dit betekent dat we niet voor advocaat van de duivel moeten gaan spelen.

Licht

Misverstanden zijn erg pijnlijk. Dit is vooral zo als we ze opvatten als opzettelijk en emotioneel negatief ten opzichte van iemand.

Misverstanden voorkomen door toleranter te zijn

We moeten slechte bedoelingen die onze integriteit willen ondermijnen bestrijden. De beste manier om dit te doen is door een stap terug te nemen en van een afstand naar de situatie te kijken. Dit betekent dat we een stap terug moeten nemen, verschillen moeten tolereren en anderen niet onze behoeften mogen laten kleineren.

De beste relatie die we met anderen kunnen hebben ontstaat als we kijken naar het verschil tussen daden en woorden. We moeten altijd de realiteit van andere mensen in gedachten houden. Hierdoor is het belangrijk dat we altijd voorzichtig zijn. We moeten er ook rekening mee houden dat vaak de enige zekerheid over opzettelijke afstand is, dat het ons tijd geeft


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.