Lisa Marie Presley sterft aan hartstilstand op 54-jarige leeftijd: dit is wat we weten

Na de recente tragische dood van Lisa Marie Presley kijken we naar wat haar overlijden zou kunnen hebben veroorzaakt.
Lisa Marie Presley sterft aan hartstilstand op 54-jarige leeftijd: dit is wat we weten
Leonardo Biolatto

Geschreven en geverifieerd door de arts Leonardo Biolatto.

Laatste update: 27 september, 2023

Lisa Marie Presley overleed door een hartstilstand op 54-jarige leeftijd, minder dan een maand voor haar volgende verjaardag. Op 12 januari 2023 werd ze bewusteloos gevonden in haar huis in Californië, maar haar dood werd uiteindelijk bevestigd in het ziekenhuis waar ze naartoe werd gebracht.

De paramedici die haar in haar woning vonden meldden dat ze niet ademde, dus begonnen ze met cardiopulmonale reanimatie (CPR). Presley kreeg weer een hartslag en werd overgebracht naar een medisch centrum.

Artsen behandelden haar zoals ze in dit soort gevallen iedereen zouden behandelen. Ze waren echter niet in staat om de toestand om te keren.

De enige dochter van Elvis Presley liet in veel opzichten een bewogen geschiedenis achter. Ze moest het omvangrijke fortuin van haar vader beheren, trouwde vier keer, en leed onder de zelfmoord van een van haar zonen in 2020.

Wat is een hartstilstand?

Een hartstilstand, zoals die van Lisa Marie Presley, treedt op als het hart stopt met het normaal rondpompen van bloed. Volgens het National Heart, Lung and Blood Institute van de Verenigde Staten (Engelse link)  ligt de oorsprong meestal in een elektrische storing die leidt tot een aritmie.

Wat er in het algemeen gebeurt is dat de persoon ventrikelfibrilleren ontwikkelt. Dit is een totaal ongeorganiseerd kloppen van de ventrikels, de kamers die het bloed van het hart naar de slagaders en aders stuwen.

Ventrikelfibrilleren is een van de meestvoorkomende oorzaken van plotseling overlijden. Wanneer gemeld wordt dat een patiënt “plotseling” stierf omdat zijn of haar hart stopte, is er vaak sprake van een ernstige aritmie.

Ongeorganiseerde samentrekkingen van de spiervezels in de hartkamers betekenen dat het bloed niet naar de rest van het lichaam kan stromen. In plaats van een gecoördineerde samentrekking bij elke slag is fibrilleren een ontregeling van het samentrekkingsproces dat voldoende zou moeten zijn om bloed naar alle lichaamscellen te voeren.

Dit leidt bijna altijd tot de dood. In die mate dat de statistieken aangeven dat ventrikelfibrilleren (en andere soortgelijke ritmestoornissen) verantwoordelijk zijn voor 85% van de plotselinge hartdood.

Het is niet hetzelfde als een hartaanval

Vrouw met pijn op de borst
Een hartaanval kan uitmonden in een hartstilstand. Maar dit is niet altijd het geval.

Als we de uitdrukkingen hartstilstand en hartaanval horen, denken we misschien dat we het over hetzelfde hebben. Dit is echter niet het geval. Hoewel de aanval kan leiden tot een hartstilstand, gebeurt dat niet altijd op die manier. Daarnaast is een hartstilstand niet altijd een gevolg van een hartaanval.

Een hartaanval is een informele manier om te verwijzen naar een acuut myocardinfarct, zoals gespecificeerd door Het Texas Health Institute (Engelse link). Een hartaanval is het afsterven van een groep cellen, zodanig dat de hartspier niet meer in staat is zijn samentrekkingstaak te volbrengen.

Met de juiste en snelle zorg verloopt een hartaanval bij veel patiënten gunstig. Technische vooruitgang en specifieke protocollen (Spaanse link) hebben de overleving in deze omstandigheden verbeterd.

Oorzaken van hartstilstand

Terugkomend op de hartstilstand, die in het geval van Lisa Marie Presley de uiteindelijke doodsoorzaak was, moeten we erop wijzen dat er onderliggende omstandigheden zijn die de kans op ventrikelfibrilleren vergroten. Wat we hier bedoelen zijn omstandigheden, factoren en gezondheidsproblemen die het risico vergroten dat iemand plotseling overlijdt.

Hieronder volgen de oorzaken die het meest in verband worden gebracht met een ernstige aritmie die uitmondt in een hartstilstand:

  • Coronaire hartziekte. Hier hebben we het over atherosclerose in de slagaders die bloed naar de hartspier voeren. De vorming van atheroomplaques vermindert de hoeveelheid zuurstof die de hartcellen krijgen, zodat ze de neiging hebben te falen.
  • Erfelijke syndromen. Sommige misvormingen en afwijkingen die van ouders op kinderen worden overgedragen zijn verantwoordelijk voor ritmestoornissen die moeilijk op te lossen en te beheersen zijn. Het is de moeite waard om bij wijze van voorbeeld het Brugada syndroom (Spaanse link) te noemen.
  • Drugsverslaving. Cocaïnegebruikers hebben een hoger risico op hartritmestoornissen. Volgens een wetenschappelijke studie uit Brazilië (Portugese link) zijn er minstens 16 detecteerbare veranderingen in een elektrocardiogram bij regelmatige gebruikers van deze drug. En die kunnen allemaal evolueren tot fatale elektrische veranderingen.
  • Arteriële hypertensie. Patiënten die jarenlang met hoge bloeddruk leven, krijgen te maken met een verandering in de vorm van hun hart, vooral als er geen adequate behandeling was of de behandeling werd uitgesteld. Deze verandering in de hartspier vergroot de kans op het ontwikkelen van ritmestoornissen.

De rol van reanimatie bij de hartstilstand van Lisa Marie Presley

Het hartritme
Het elektrische systeem van het hart coördineert de hartslag. Elke omstandigheid die dit verandert, kan leiden tot een ritmestoornis.

Cardiopulmonale reanimatie of reanimatie is essentieel bij de behandeling van iemand die een hartaanval of hartstilstand heeft, zoals Lisa Marie Presley overkwam. Toegang tot een defibrillator is echter de laatste manier om het leven te redden en de reanimatie te voltooien.

Volgens nieuwsberichten voerden paramedici reanimatie uit op Presley en konden ze haar hartslag herstellen en haar naar een ziekenhuis vervoeren. Dit transport was essentieel om toegang te krijgen tot een defibrillator om het ventriculaire fibrilleren om te keren.

De beschikbaarheid van deze apparaten is zo essentieel voor overleving dat veel landen de installatie van automatische externe defibrillatoren in massaplaatsen bij wet verplicht hebben gesteld. Er zijn zelfs al analyses (Spaanse link) uitgevoerd om hun kosteneffectiviteit te certificeren.

Er zullen echter altijd patiënten zijn die niet positief reageren. De hartstilstand van Lisa Marie Presley is daar een voorbeeld van. Ondanks het gecoördineerde optreden van de gezondheidsdienst was reanimatie niet voldoende.

Het is met groot verdriet dat ik het verwoestende nieuws moet delen dat mijn prachtige dochter Lisa ons heeft verlaten.”

-Verklaring van Priscilla Presley, Lisa’s moeder-

Wat duidelijk moet zijn is dat versnelde acties en reacties op iemand die bewusteloos is het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood. Mensen die getraind zijn in reanimatie, goede noodprocedures en toegankelijkheid tot defibrillators zijn de pijlers van een goede strategie (Spaanse link).


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Abad, A. M. D., Aparicio, L. G., Lahoza, E. L., Gracia, A. F., Bergasa, J. C., & Traid, J. R. (2022). Síndrome de Brugada. Revista Sanitaria de Investigación3(10), 14.
  • Borrayo-Sánchez, G., Alcocer-Gamba, M. A., Araiza-Garaygordobil, D., Arias-Mendoza, A., Aubanel-Riedel, P., Cortés-Lawrenz, J., … & Reyes-Terán, G. (2020). Guía práctica interinstitucional para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Gaceta médica de México156(6), 569-579.
  • de Oliveira, P. P. C., Bertholucci, G. P., Dantas, K. M., Rezende, H. T., Carrijo, A. V., Silva, C. H. H., & Junior, A. D. S. M. (2021). Alterações eletrocardiográficas relacionadas ao consumo de cocaína que são preditores de morte súbita cardíaca: revisão sistemática. Brazilian Journal of Development7(3), 29979-29995.
  • Osorio-Cuevas, D. I., Avellaneda-Lozada, P., Mejía-Mejía, A., Cañón, L., Navarro-Vargas, J. R., Orjuela-Guerrero, A., … & Matiz, H. (2019). Costo-efectividad de la reanimación cardiopulmonar con el uso del desfibrilador externo automático, comparado con reanimación cardiopulmonar básica, para personas con pérdida de conciencia en espacios de afluencia masiva de público. Revista Colombiana de Cardiología26(1), 17-23.
  • Rodríguez-Reyes, H., Muñoz Gutiérrez, M., Márquez, M. F., Pozas Garza, G., Asensio Lafuente, E., Ortíz Galván, F., … & Mariona Montero, V. A. (2015). Muerte súbita cardiaca. Estratificación de riesgo, prevención y tratamiento. Archivos de cardiología de México85(4), 329-336.
  • Sepúlveda, J., Jofré, M. L., Lira, G., Veas, N., Lindefjeld, D., & Pardo, J. (2021). Muerte Súbita Cardíaca por Fibrilación Ventricular… Revista Chilena de Cardiología40(1).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.