Lijden aan een bipolaire stoornis, hoe voelt dat?

Sommige mensen gaan heel lichtzinnig om met een bipolaire stoornis. De mensen beseffen niet dat het een heel reële en erg complexe aandoening is.
Lijden aan een bipolaire stoornis, hoe voelt dat?

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 23 november, 2022

Voor de mensen die zelf lijden aan een bipolaire stoornis, en voor de mensen om hen heen is het belangrijk dat men het herkent en op de juiste manier behandelt. Want dat zal het mogelijk maken om een gelukkig leven te leiden.

Het is cruciaal dat we de symptomen van deze ziekte goed begrijpen. Op die manier kunnen we het bij de mensen van wie we houden herkennen, of zelfs bij onszelf. Want zodra de diagnose gesteld is, kan het onder controle gehouden worden.

Ten eerste is het belangrijk dat we begrijpen dat een bipolaire stoornis een psychologische stoornis is. Het is dus geen keuze of een manier van zijn. Een bipolaire stoornis is ook geen meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Want dit zijn volledig verschillende aandoeningen.

Mensen die lijden aan een bipolaire stoornis lijden, hebben het niet moeilijk om zichzelf te herkennen. Maar hun stemmingswisselingen zijn zo ingrijpend dat hun gedragingen van het ene uiterste naar het andere omslaan. Die wisselingen zijn daarnaast ook moeilijk te verklaren.

De diagnose van een bipolaire stoornis

De diagnose van een bipolaire stoornis

Het is heel ingewikkeld om bij deze aandoening een diagnose te stellen. Dit is vooral moeilijk omdat de patiënt zich vaak verzet tegen hulp. Hun onstabiele gedrag maakt het bovendien nog moeilijker. Het gevolg is dat men het vaak verwart met psychose of depressie.

Om de diagnose te stellen bij personen die lijden aan een bipolaire stoornis, zal een deskundige hen over een langere periode moeten beoordelen. Voor deze ziekte bestaat helaas geen blijvende genezing. Maar het is wel mogelijk het te behandelen door de dagelijkse activiteiten van de persoon te veranderen. Dit zijn de meest gebruikelijke aanbevelingen:

  • regelmatige lichaamsbeweging
  • psychologische hulp
  • yoga of andere ontspannende activiteiten

Ze hebben vooral de ondersteuning nodig van de mensen die hen begrijpen en voor hen zorgen. Hun omgeving speelt een fundamentele rol in de behandeling.

Het gedrag van mensen die lijden aan een bipolaire stoornis

1. Ingrijpende stemmingswisselingen

Lijden aan een bipolaire stoornis: ingrijpende stemmingswisselingen

Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door drastische stemmingswisselingen. Mensen die aan een bipolaire stoornis lijden, kunnen in een oogwenk wisselen van een toestand van oncontroleerbare euforie naar een toestand van ernstige onrust. Zo’n verandering kan door heel eenvoudige dingen uitgelokt worden. Voor een geestelijk meer stabiele persoon kunnen deze dingen volkomen onbelangrijk lijken.

Mensen met een bipolaire stoornis kunnen ook een lange periode in één specifieke gemoedstoestand doorbrengen. Dat kan stabiel, depressief of manisch zijn. Maar deze stemmingswisselingen beantwoorden niet noodzakelijk aan specifieke situaties of voorspelbare patronen.

Soms kunnen ze zich gedurende een redelijk lange tijd fantastisch voelen. Dan hebben ze veel energie, zoveel zelfs dat ze het gevoel hebben dat ze geen slaap nodig hebben. Ze kunnen zelfs dagen doorgaan zonder te slapen. Tegelijkertijd zijn ze dan afgeleid en prikkelbaar. Dit is een manische fase. Het bestaat uit extreme gedragingen: een hoge libido, uitermate veel energie en zelfs agressie.

2. Verdriet

Personen die aan een bipolaire stoornis lijden, zullen zich soms heel moedeloos voelen. Dit zal dan leiden tot angstgevoelens, verdriet, pessimisme en sterke gevoelens van frustratie. Ze zullen dan ook volledig hun interesse in alles verliezen. Dat geldt ook voor de dingen waarvan ze tijdens de manische fase hielden.

Voor een persoon met deze aandoening is het erg frustrerend dat ze de reden van hun diepe depressie niet begrijpen. Dit kan dan zelfs leiden tot zelfmoordgedachten.

3. Psychotische trekken

Psychotische trekken

Psychose is één oorzaak van deze stemmingswisselingen. Deze aandoening gaat vaak gepaard met een bipolaire stoornis. De waarneming van de persoon in kwestie heeft van onder andere situaties, gebaren en woorden is verstoord.

  • Een psychotisch persoon kan zijn omgeving verkeerd interpreteren.
  • Als er sprake is van een ernstige psychose, dan kunnen ze zelfs hallucinaties hebben.

4. Hypomanie

Mensen die lijden aan een bipolaire stoornis kunnen ook tekenen van hypomanie vertonen. In dit geval is er een periode van een verhoogde gemoedstoestand. De persoon kan ook op een bepaalde manier prikkelbaar zijn, die anders is dan tijdens hun normale gemoedstoestand. Deze periode duurt minstens vier tot vijf dagen. Dit symptoom kan ook een verhoogd zelfvertrouwen of grootheidswanen veroorzaken. Bovendien kan de persoon veel meer gaan praten dan normaal.

Over het algemeen is het belangrijk dat je onthoudt dat mensen die aan een bipolaire stoornis lijden, heel intense en extreme gemoedstoestanden doormaken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Alejandro Koppmann, A. (2012). Sobre el diagnóstico de bipolaridad. Revista Médica Clínica Las Condes. https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70348-6
  • Vieta, E. (2014). Diagnosing Bipolar Disorder. In Managing Bipolar Disorder in Clinical Practice, 3rd Edition and Guide to Assessment Scales in Bipolar Disorder, 2nd Edition.
  • PuedoSer, E. V. (2012). La hipomanía. Trastorno bipolar.
  • Geddes, J. R., & Miklowitz, D. J. (2013). Treatment of bipolar disorder. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60857-0

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.