Je lichaam kan je helpen om je angsten te overwinnen

In plaats van voortdurend pijnstillers te slikken voor die steeds terugkerende pijn in je hoofd of rug, kun je jezelf beter even afvragen of deze pijn misschien niet veroorzaakt wordt door kopzorgen of andere problemen.
Je lichaam kan je helpen om je angsten te overwinnen

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Het lijkt misschien eenvoudig om je angsten te overwinnen. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo makkelijk als je er eenmaal aan begint.

Onze angsten zorgen ervoor dat we een gigantische stap terug doen, om de pijnlijke emoties die ons zouden kunnen overweldigen niet onder ogen te hoeven komen.

Soms hebben we medelijden met onszelf omdat we niet in staat zijn om op eigen houtje onze angsten te overwinnen. We vragen om hulp en geven anderen de schuld of zeggen dat we simpelweg altijd pech hebben.

We realiseren ons niet dat het antwoord op of de verklaring voor ons lijden gevonden kan worden in onszelf.

Ons lichaam drukt de gevoelens uit die wij onderdrukken

Vrouw Die Pijn Heeft In Haar Onderrug Voorbeeld Van Je Angsten Overwinnen Door Naar Je Lichaam te Luisteren

Soms krijg je plotseling last van angst of verschrikkelijke hoofdpijn en lijkt het wel of dit nooit over zal gaan.

Je haat het om je zo te moeten voelen, alsof je ziek bent, dusdanig dat je je alleen maar richt op de pijn die je voelt. Daardoor kijk je niet naar wat het kan zijn geweest dat deze pijn zo plotseling naar boven liet komen.

Je angst zou het gevolg kunnen zijn van onaangename ervaringen in je relatie, waarbij je bang bent dat je anderen zult verliezen of dat ze je in de steek zullen laten.

Hoofdpijn kan ontstaan wanneer je je voortdurend zorgen maakt over van alles en nog wat, wanneer je bepaalde gebeurtenissen uit je leven voortdurend blijft herkauwen.

Je ziet je geest en lichaam als twee losstaande entiteiten maar je realiseert je niet dat al die dingen die je binnenhoudt zich uiteindelijk zullen manifesteren in de vorm van lichamelijke symptomen, als waarschuwingstekens.

Het is niet dat je lichaam zichzelf aan het pijnigen is. Het is dat je lichaam je probeert duidelijk te maken dat er iets moet veranderen.

Wat doen we echter allemaal het grootste gedeelte van de tijd? Juist ja, we negeren deze waarschuwingstekens…

Om niet in zelfdestructieve neerwaartse spiralen terecht te komen is het belangrijk om je angsten te overwinnen

Man Die Pijn Heeft In Zijn Elleboog

Om je angsten te overwinnen, om ze recht in de ogen aankijken en ze niet langer negeren is van essentieel belang als je niet in die pijnlijke, zelfdestructieve neerwaartse spiralen terecht wilt komen.

Je angsten zullen niet uit zichzelf vertrekken. Ze moeten worden geconfronteerd en opgelost. Angsten blijven of verdwijnen aan de hand van de keuzes die jij maakt.

Het is inderdaad waar dat het in eerste instantie ook pijn doet om je angsten onder ogen te komen. Deze pijn kan zelfs zo heftig zijn dat je de behoefte voelt om te ontsnappen, om keihard weg te rennen van deze onaangename sensatie.

Voortdurend aan dit gevoel toegeven en alsmaar blijven ontsnappen zal er echter alleen maar voor zorgen dat de angst nog even blijft hangen. En niet alleen dat, de angst zal ook groter worden totdat het zich steeds meer gaat manifesteren in de vorm van lichamelijke symptomen.

Een angstaanval kan leiden tot eczeem. Hoofdpijn kan uiteindelijk overgaan in onverdraaglijke migraine.

Door je angsten de rug toe te keren en te blijven verkeren in een situatie die jou zo ongelukkig maakt zul je een grauwe persoon worden, die helemaal geen kleur in zich heeft en helemaal niet straalt.

Laten we naar ons lichaam luisteren en het een zetje in de rug geven

Fitte Vrouw Die Naar Een Zonsondergang Kijkt

Wat nu als we in plaats daarvan gewoon zouden leren om eens naar ons lichaam te luisteren? Als we niet langer ons best zouden doen om onze oren te sluiten. Wat als we in plaats daarvan juist aandachtig zouden luisteren om te kunnen horen wat we precies onder ogen moeten komen?

Misschien houdt het wel in dat je iemand moet vertellen hoe je je voelt, dat je een relatie moet verbreken met iemand die jou pijn doet, of dat je je manier van leven radicaal moet omgooien.

Laten we gebruik maken van de informatie waar ons lichaam ons van voorziet om boven onze angsten te gaan staan en ze te overwinnen. Op die manier zullen  ze minder macht over ons zullen krijgen.

Vergeet niet, angsten zijn slechts angsten. Soms zijn ze niet eens echt, maar eerder iets dat we zelf hebben gecreëerd. Bijvoorbeeld vanuit onze onzekerheden en de valse overtuigingen die we met ons meedragen.

We moeten dapper zijn. Laten we de pijn die we in ons lichaam ervaren zien als hulp, niet als leed.  Laten we deze pijn niet langer proberen te verbergen met medicijnen die ons alleen tijdelijke verlichting bieden.

Als de pijn blijft aanhouden dan komt dit doordat we ons ergens tegen verzetten. Laten we onze oren op scherp zetten. We moeten erachter komen in wat voor situatie we ons bevinden. En natuurlijk hoe we ons in deze situatie moeten gedragen om onze angsten te overwinnen.

Ons lichaam zal ons laten weten of we op de juiste weg zitten of niet. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.