Leer alles over Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag wordt elk jaar over de hele wereld op 2 april gehouden, zoals besloten door de Verenigde Naties. Het thema van dit jaar nodigde ons uit om het belang van vriendelijkheid jegens mensen met autisme te erkennen.
Leer alles over Wereld Autisme Dag

Laatste update: 18 oktober, 2021

In 2007 hebben de Verenigde Naties 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. De specifieke naam voor deze dag is World Autism Awareness Day, de dag van bewustheid van autisme.

Wereld Autisme Dag heeft tot doel de algemene bevolking bewust te maken van het bestaan van autismespectrumstoornissen en de mogelijkheden die deze mensen hebben door sociale inclusie. We kunnen stellen dat sociale inclusie een recht van iedereen is.

Een gewoonte die met deze dag in verband wordt gebracht, is om ‘het blauw op te lichten’. Dat betekent dat bijvoorbeeld monumenten en historische gebouwen in alle landen worden verlicht met blauwe lampen. De kleur blauw is een embleem van steun voor autistische mensen en hun families.

In 2021 was het thema van Wereld Autisme Dag: ‘Lead with kindness’, oftewel ‘Leid met vriendelijkheid’. Het bestrijkt twee belangrijke assen van sociale inclusie van mensen met autisme: onderwijs en werkgelegenheid.

Statistieken (Engelse link) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatten dat 1 op de 160 baby’s een zekere mate van autismespectrumstoornis heeft. Dit kan echter een onderschatting zijn, aangezien de detectie van autisme in verschillende landen ongelijk is.

Wat zijn autisme en autismespectrumstoornissen?

Leer alles over Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag dient ook om de kennis van de aandoening te verdiepen. Tegenwoordig is het beter om te spreken van autismespectrumstoornissen in plaats van alleen autisme. Deze stoornissen worden gekenmerkt door onder andere:

 • veranderd sociaal gedrag.
 • tekortkomingen in taal en communicatie.
 • repetitieve gedragspatronen.

Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat autistische mensen ongeïnteresseerd lijken in hun omgeving. Daarnaast lijken zij fysiek contact met anderen zo veel mogelijk te vermijden.

De stoornis wordt als een ontwikkelingsstoornis beschouwd, aangezien de symptomen al vroeg beginnen, vóór de leeftijd van drie jaar. Een van de kenmerken is dat deze symptomen de rest van het leven van het individu aanhouden.

Het concept van het bestaan van een autistisch spectrum speelt in op het feit dat er verschillende gradaties van affectie zijn. Het ene kind kan een mildere verandering hebben dan het andere. Dit bepaalt hun relatie met de buitenwereld en ook de therapieën die ze zouden moeten krijgen.

Wereld Autisme Dag: Autismevriendelijkheidscampagne

Zoals we hierboven vermeldden, was het thema van Wereld Autisme Dag 2021 ‘Leid met vriendelijkheid’. Dit is een absolute uitnodiging om mensen met een autismespectrumstoornis met constante empathie te behandelen. De waarheid is namelijk dat we vriendelijkheid kunnen toepassen op elk gebied in de samenleving, inclusief leren en werken.

In die zin hebben activiteiten op afstand fantastische  kansen geboden om deze waardevolle groep individuen te betrekken bij acties met verschillende sociale gradaties. Met andere woorden, de effecten van de omgeving als gevolg van veranderd sociaal gedrag kunnen zonder direct contact draaglijk worden gemaakt.

Daarom vertaalt vriendelijkheid zich in inclusie, grotere kansen en het gebruik van innovatie om bepaalde taken aan te passen voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het doel van de campagne is dat verandering begint bij individuele reflectie en zich uitbreidt naar alle hoeken van de samenleving.

Geef vriendelijkheid

Om het algemene doel van wijdverbreide vriendelijkheid in elk land ter wereld te bereiken, promoot Wereld Autisme Dag daarom een reeks specifieke doelen die kunnen worden beoefend om de transformatie te versnellen.

De manier om met vriendelijkheid te leiden die Autism Speaks aanbeveelt, is door directe ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis die solliciteren naar banen in de bedrijven waar we werken. Daarnaast moeten we zorgen voor de naleving van een gunstig overheidsbeleid.

Onderwijs met vriendelijkheid

De vriendelijkheid die de slogan van Wereld Autisme Dag promoot, geldt ook voor onderwijs. Dat wil zeggen dat we als samenleving een manier moeten zoeken om deze mensen in te passen in een educatief proces dat hun bijzonderheden respecteert.

Er zijn wereldwijd verschillende pedagogische benaderingen ontwikkeld voor kinderen met autismespectrumstoornissen. Enkele van deze benaderingen zijn onder andere:

 • Floortime. Stanley Greenspan ontwierp de floortime-methode. Het basisidee achter de methodiek is dat de opvoeder of therapeut interactie heeft met het autistische kind tijdens het spel en op de voorwaarden van het kind. De educatieve concepten die moeten worden overgedragen, kunnen via het spel worden overgedragen.
 • TEACCH. Deze methode staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children. Het omvat onderwijs in zowel een onderwijsinstelling als het huis van het kind. Daarbij worden beide omgevingen gecoördineerd, inclusief de feitelijke fysieke ruimte waar de persoon in kwestie zijn educatieve dag moet doorbrengen.
 • ABA. Toegepaste gedragsanalyse richt zich op het stimuleren van aandacht en taal. Het wordt meer gebruikt als een methode om traditioneel onderwijs te ondersteunen.

Verbind met vriendelijkheid

Dit richt zich op de uitbreiding van informatie uit netwerken. Dat kan onder andere worden gedaan door heroïsche verhalen van autistische personen te repliceren, effectieve behandelingen te delen en een toename van de ondersteuning vanuit de gemeenschap te bevorderen.

Zorg met vriendelijkheid

In dit geval kunnen gespecialiseerde autisme-responsteams hulp bieden. Zij kunnen de communicatie tussen autismegemeenschappen bevorderen om ondersteuning aan te moedigen en zowel ziekenhuis- als onderzoeksnetwerken te bevorderen voor de verbetering van therapieën.

Wereld Autisme Dag: “Ik kan werken”

Begeleid iemand met autisme met vriendelijkheid

De organisatie Autismo Europa schat dat ongeveer 80% van de mensen met een autismespectrumstoornis zonder werk zit. Dat is een enorm aantal. Het bemoeilijkt de kwaliteit van leven van autistische personen.

Gelukkig is ergotherapie een optie die wordt gebruikt om arbeidsplaatsing van laag-functionerende autistische mensen te bevorderen. Laag functioneren verwijst naar de verminderde mogelijkheden van de patiënt als het gaat om de omgang met de buitenwereld.

Ergotherapie kan worden geïmplementeerd in de vorm van workshops die zich richten op de reële mogelijkheden van een persoon met een autismespectrumstoornis.

Aan de andere kant, als iemand  met autisme hoog-functionerend is betekent het dat hij of zij in staat is om meer interactie met de buitenwereld te hebben. Er zijn dan andere opties. Het is zelfs mogelijk om een baan in een regulier bedrijf te overwegen.

De meest voorkomende ondersteuning voor deze mensen is de begeleiding van een getrainde collega die de autistische persoon begeleidt bij zijn taken. Deze collega helpt bij het aansturen van het werk van de collega met autisme en met zijn of haar relatie met werkgevers en andere collega’s.

Vorige thema’s

De vooruitgang van Wereld Autisme Dag is gemarkeerd door elk van de specifieke eerdere thema’s in verschillende landen. In onderstaande lijst vind je een aantal voorbeelden van eerdere thema’s:

 • Autisme spreekt, luister ernaar.
 • Autisme bewustzijn.
 • De vergeten helft van autisme.
 • Het vermogen vieren binnen de beperking door autisme.
 • Deuren openen naar inclusief onderwijs.
 • Werkgelegenheid: het voordeel van autisme.
 • Autisme en agenda 2030: inclusie en neurodiversiteit.
 • Naar autonomie en zelfbeschikking.
 • Vrouwen en meisjes met autisme empoweren.
 • Ondersteunende technologieën, actieve deelname.
 • Ik kan leren, ik kan werken.

Leid met vriendelijkheid

Het recente thema vriendelijkheid richt zich op het belang van bewustmaking van de manier waarop vriendelijke verwelkoming, autismevriendelijke aanpassing en sociale inclusie het leven van personen met een autismespectrumstoornis beïnvloeden.

Hoe kan ik deelnemen aan Wereld Autisme Dag?

Donaties, gratis therapiedagen en tekenen van genegenheid zijn altijd goede opties om mee te doen aan Wereld Autisme Dag. Daarnaast is er de vriendelijkheidscampagne genaamd ‘Light it up Blue’ die we al eerder noemden.

Dit initiatief bestaat ook uit het dragen van blauwe kleding als teken van steun en begrip voor deze bijzondere en waardevolle groep mensen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de officiële Autism Speaks-kleding aan te schaffen, een actie waarmee geld wordt ingezameld.

Tot slot behoren sociale netwerken tot de essentiële instrumenten bij het vergroten van het bewustzijn van de problemen waarmee de autistische gemeenschap wordt geconfronteerd. Tags op sociale media zoals #LightItUpWithKindness en #LightItUpBlue met foto’s en liefdevolle berichten zijn ook nuttig.

Autisme zichtbaar maken

Wereld Autisme Dag dient om autismespectrumstoornissen zichtbaar te maken. Het aantal mensen dat ASS treft is namelijk aanzienlijk. Dus als we deze individuen niet opnemen in het onderwijs en de beroepsbevolking, laten we een groot aantal mensen uit het dagelijks leven buiten beschouwing.

Laatste aanbevelingen wat betreft Wereld Autisme Dag

Tot slot, vriendelijkheid is een zeer krachtige hulpbron die we niet alleen moeten beperken tot Wereld Autisme Dag. In plaats daarvan moeten we onze vriendelijkheid het hele jaar door uitdragen. Dit betekent dat het om mensen met ASS die dicht bij je staan gaat, zowel in de gemeenschap als op het werk, om hun sociale voordelen te blijven ontwikkelen.

Ook is het geven van een maandelijkse donatie aan de autisme-vereniging in jouw land, op de hoogte blijven van alle activiteiten die in je omgeving plaatsvinden en vrijwilligerswerk op elk moment zeer welkom.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Mayada et al. Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. Autism Res. 2012 Jun; 5(3): 160–179.
 • Martínez-González, Agustín Ernesto, and José Antonio Piqueras Rodríguez. “Diferencias en la gravedad de los síntomas del Trastorno del Espectro Autista según el contexto educativo”. 2019.
 • Fuquen, Mayerli Stefany Tebar, and Jessica Natalia Díazgranados Beltrán. “La educación de las personas con trastorno del espectro autista”. Horizontes Pedagógicos 21.1. 2019.
 • Conde Sciaroni, Ornella, et al. La inclusión de personas con trastornos del espectro autista en el mercado laboral: Síndrome de Asperger. Diss. Universidad Argentina de la Empresa. 2019.
 • Gómez S, Rivas R y Taboada E. Revisiones sobre el autismo [Reseñas sobre el autismo]. Revista Latinoamericana de Psicología. 2009.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.