Kenmerken en gebruik van Azilect

Azilect is een therapeutische optie voor Parkinsonpatiënten met niet-ernstige symptomen. Ook mensen met een slechte respons op levodopa hebben er baat bij.
Kenmerken en gebruik van Azilect
Diego Pereira

Beoordeeld en goedgekeurd door de dokter Diego Pereira.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Azilect is een geneesmiddel dat rasagiline als werkzaam bestanddeel bevat. Artsen schrijven het meestal voor bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Sommige patiënten gebruiken het samen met levodopa als hun arts dat aanbeveelt.

Mensen met de ziekte van Parkinson ervaren een verlies van dopamine-producerende cellen in de hersenen. Dopamine is een neurotransmitter die betrokken is bij de controle van bewegingen.

Het werkingsmechanisme van Rasagiline

Dopamine

Zoals we hierboven al zeiden, is Azilect een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Deze aandoening veroorzaakt progressieve degeneratie die leidt tot motorische symptomen zoals traagheid van bewegen, spierstijfheid en beven.

Azilect kan alleen of als aanvulling op levodopa gebruikt worden door patiënten met motorische schommelingen. Deze schommelingen zijn het gevolg van een afname van de werking van het laatste middel. Zoals je je kunt voorstellen ervaart de patiënt plotselinge veranderingen in mobiliteit wanneer dit gebeurt.

Rasagiline werkt door remming van monoamine oxidase B, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van neurotransmitters in de hersenen. Dit zijn stoffen zoals dopamine die neuronen in staat stellen met elkaar te communiceren.

Bij Parkinsonpatiënten sterven de dopamine-producerende cellen geleidelijk af. Daardoor neemt de hoeveelheid dopamine in de hersenen van deze patiënten af. Dat resulteert in een verlies van het vermogen om bewegingen te controleren.

Behandeling met Azilect verhoogt het dopaminegehalte in de hersenen, zodat een verbetering van de symptomen optreedt. In het bijzonder is er een verbetering van stijfheid en traagheid van bewegen.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in dit artikel:
Behandeling van ooracupunctuur voor Parkinson

Wat zijn de voordelen van Azilect?

De verbetering van de symptomen in de loop van de tijd, bereikt met verschillende doses rasagiline, werd vergeleken met die van een placebo in verschillende studies die met dit middel werden uitgevoerd (Engelse link). Vooral die in het beginstadium van de ziekte van Parkinson.

De onderzoekers vergeleken Azilect ook met een placebo en met entacapone, een ander geneesmiddel dat bij de behandeling van de ziekte van Parkinson wordt gebruikt (Engelse link). Bij de studie werd rekening gehouden met de rusttijd van de patiënt overdag om de werkzaamheid te meten. De resultaten suggereren dat Azilect effectiever is dan placebo, en tremoren kan helpen verminderen.

Bijwerkingen en contra-indicaties van Azilect?

Iemand met Parkinson
Rasagiline is het werkzame bestanddeel van Azilect en kan het trillen van de ziekte van Parkinson verminderen.

De meestvoorkomende bijwerking van rasagiline is hoofdpijn. Azilect is dus gecontra-indiceerd als je andere monoamine-oxidaseremmers gebruikt.

Er moeten minstens 14 dagen zitten tussen het einde van de behandeling met Azilect en het begin van de behandeling met een andere monoamine-oxidaseremmer, of met pethidine.

Mogelijke bijwerkingen van het nemen van Azilect zijn obsessieve gedachten en impulsief gedrag. De patiënt kan ook auditieve en visuele hallucinaties krijgen. Een combinatie van hallucinaties, koorts, trillen en zweten kan betekenen dat de patiënt het serotonerge syndroom (Spaanse link) heeft.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn onwillekeurige bewegingen en buikpijn. Het kan echter ook beroertes en hartinfarcten veroorzaken.

Wijze van toediening

Azilect is beschikbaar in tabletvorm voor orale toediening. De gebruikelijke dosis is één tablet per dag, en men kan het met of zonder voedsel innemen. Probeer het volgens hetzelfde schema in te nemen en verander de door de specialist voorgeschreven dosis of frequentie niet op eigen houtje.

Je begint de behandeling waarschijnlijk met een lage dosis en verhoogt die dan naargelang de evolutie van de ziekte. Wees echter voorzichtig als je met het innemen van de medicijnen moet stoppen. In feite moet de arts je vertellen hoe je de dosis geleidelijk kunt verminderen. Dit komt omdat plotseling stoppen met de inname ervan tot ontwenningsverschijnselen kan leiden.

Azilect voor niet-kritieke patiënten

Dit is een behandeling voor de ziekte van Parkinson. Verder is het nuttig als er problemen zijn met de beweging en de behandeling met levodopa. Het is dus aan het team van specialisten om de te gebruiken dosis te bepalen, evenals de duur van de behandeling. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Pagonabarraga, J., & Kulisevsky, J. (2010). Rasagilina: Eficacia y protección en la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.33588/rn.5109.2010528

  • Fluktuacje i dyskinezy w chorobie Parkinsona — fenomenologia, mechanizmy i metody postępowania. (2012). Polski Przegląd Neurologiczny.

  • Pagonabarraga, J., & Rodríguez-Oroz, M. C. (2013). Rasagilina en monoterapia en pacientes en fases tempranas de la enfermedad de Parkinson y en terapia combinada y coadyuvante a levodopa en fases moderada y avanzada. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.33588/rn.5601.2012597


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.