De invloed van klimaatverandering op geboortes van jongens

Volgens een studie uitgevoerd in Japan zou de mondiale klimaatverandering de hoeveelheid miskramen van jongetjes vergeleken met meisjes kunnen vergroten.
De invloed van klimaatverandering op geboortes van jongens

Laatste update: 27 april, 2019

Studies en onderzoeken uitgevoerd door wetenschappers van de Institute of Health M&K Ako in Japan hebben samengevat vastgesteld dat het mannelijke geslacht van het menselijk ras mogelijk beïnvloed kan worden door de mondiale klimaatverandering. Het onderzoek legt ten slotte uit hoe dit kan ontstaan door de extreme klimaatveranderingen op onze planeet.

De gevolgen van temperatuurschommelingen op het aantal geboortes

Volgens onderzoeken zorgen onnatuurlijke temperatuurvariaties ervoor dat het overlijden van mannelijke foetussen vermeerdert in vergelijking met vrouwelijke foetussen. Een duidelijk voorbeeld werd ter illustratie gegeven door Dr. Misao Fukuda, de leider van het onderzoek. Hij gaf namelijk aan dat de jaarlijkse temperatuur in Japan sinds 1970 radicaal veranderd is.

Vervolgens zijn er sinds die tijd minder jongetjes dan meisjes in het land geboren. Om dit onderzoek uit te voeren en resultaten te bereiken focuste men zich tijdens het onderzoek op twee extreme gebeurtenissen op weergebied. Deze gebruikte men om tot een gedetailleerde analyse van de geboortecijfers te komen.

Zomer 2010 en winter 2011

De eerste was de extreme zomer van 2010 en de tweede de abnormale winter in 2011. Men gebruikte dus de klimaatveranderingen die het Japanese Meteorological Agency mat. Men vergeleek vervolgens deze data met de hoeveelheid miskramen die officieel geregistreerd waren in de Vital Statistics database van Japan.

Zwangerschap

Op basis van deze data stelde men het navolgende vast.

  • Tijdens de extreme zomer van 2010 was er een significante verhoging van de hoeveelheid miskramen in dit land. 
  • Verder verminderde negen maanden later de hoeveelheid geboortes van jongetjes vergeleken met de hoeveelheid meisjes.
  • Men stelde dezelfde data vast tijdens de winter van 2011.

Klimaat en de verdwijning van het mannelijk geslacht

Men wilde bevestigen dat klimaatverandering de verdwijning van het mannelijke geslacht kan beïnvloeden. Daarom baseerde men het onderzoek op data uit onderzoeken in Japan. Alhoewel deze resultaten uiteraard categorisch zijn, is dit niet het eerste onderzoek dat dit fenomeen bestudeerd heeft.

Vergelijkbare onderzoeken zijn daarna uitgevoerd in Finland en Nieuw-Zeeland. Men ontdekte tijdens deze onderzoeken echter geen verband tussen weersomstandigheden en het geboren geslacht. Misao Fukuda geeft met betrekking tot dit gegeven aan dat dit verband niet ontdekt werd, omdat men in beide landen niet blootgesteld werd aan dezelfde extreme temperaturen zoals in Japan.

Baby

Klimaatverandering

Wereldwijd ziet men de gevolgen van klimaatverandering echter steeds duidelijker. En de impact die het vervolgens heeft op de omgeving en de levende wezens die er wonen. Momenteel is het lastig om te zeggen dat het mannelijke geslacht drastisch zal verminderen in de komende decennia.

De mondiale klimaatverandering is qua impact uiteraard verschillend en beïnvloed sommige gebieden meer dan andere. Het is mogelijk dat dit onderzoek voortgezet wordt, vooral in landen waar de klimaatverandering voor veel meer impact zorgt. Volgens de verklaring van Fukuda en het onderzoek zal men dit verband niet ontdekken op plaatsen waar in recente jaren geen extreme klimaatverandering is geweest.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.