De invloed van klimaatverandering op geboortes van jongens

Volgens een studie uitgevoerd in Japan zou de mondiale klimaatverandering de hoeveelheid miskramen van jongetjes vergeleken met meisjes kunnen vergroten.

Studies en onderzoeken uitgevoerd door wetenschappers van de Institute of Health M&K Ako in Japan hebben vastgesteld dat het mannelijke geslacht van het menselijk ras mogelijk beïnvloed kan worden door de mondiale klimaatverandering. Het onderzoek legt uit hoe dit kan ontstaan door de extreme klimaatveranderingen op onze planeet.

Volgens onderzoeken zorgen onnatuurlijke temperatuurvariaties ervoor dat het overlijden van mannelijke foetussen vermeerdert in vergelijking met vrouwelijke foetussen. Een duidelijk voorbeeld werd gegeven door Dr. Misao Fukuda, de leider van het onderzoek. Hij gaf aan dat de jaarlijkse temperatuur in Japan sinds 1970 radicaal veranderd is en dat er sinds die tijd minder jongetjes dan meisjes in het land geboren zijn.

Om dit onderzoek uit te voeren en resultaten te bereiken, werd tijdens het onderzoek gefocust op twee extreme gebeurtenissen met betrekking tot het weer, die tot een gedetailleerde analyse van de geboortecijfers leidde. De eerste was de extreme zomer van 2010 en de tweede de abnormale winter in 2011. Deze twee klimaatveranderingen die gemeten werden door het Japanese Meteorological Agency werden gebruikt en vergeleken met de hoeveelheid miskramen die officieel geregistreerd waren in de database van Vital Statistics van Japan.

Zwangerschap

Op basis van deze data werd vastgesteld dat er tijdens de extreme zomer van 2010 een significante verhoging van de hoeveelheid miskramen in dit land waren en negen maanden later verminderde de hoeveelheid geboortes van jongetjes vergeleken met de hoeveelheid meisjes. Dezelfde data werden vastgesteld tijdens de winter van 2011.

Om te bevestigen dat klimaatverandering de verdwijning van het mannelijke geslacht kan beïnvloeden, werd het onderzoek gebaseerd op data die onderzoeken in Japan lieten zien. Alhoewel deze resultaten uiteraard categorisch zijn, is dit niet het eerste onderzoek dat dit fenomeen bestudeerd heeft. Vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd in Finland en Nieuw-Zeeland, maar tijdens deze onderzoeken werd er geen verband ontdekt tussen weersomstandigheden en het geslacht dat geboren werd. Misao Fukuda geeft met betrekking tot dit gegeven aan dat dit verband niet ontdekt werd, omdat men in beide landen niet blootgesteld werd aan dezelfde extreme temperaturen zoals in Japan.

Baby

Wereldwijd gezien wordt de klimaatverandering steeds duidelijker en de impact beïnvloedt de omgeving en de levende wezens die er wonen. Momenteel is het lastig om te zeggen dat het mannelijke geslacht drastisch zal verminderen in de komende decennia. De mondiale klimaatverandering is qua impact uiteraard verschillend en beïnvloed sommige gebieden meer dan andere. Het is mogelijk dat dit onderzoek voortgezet wordt, vooral in landen waar de klimaatverandering voor veel meer impact zorgt. Volgens de verklaring van Fukuda en het onderzoek zal dit verband niet ontdekt worden op plaatsen waar in recente jaren geen extreme klimaatverandering is geweest.

Referenties:

Categorieën: Opvallend Tags:
Bekijk Ook