Immunotherapie voor kanker: wat je moet weten

De term immunotherapie omvat verschillende behandelingen die tot doel hebben te profiteren van verschillende kenmerken van het immuunsysteem om kankercellen te bestrijden. Lees meer over immunotherapie voor kanker in het artikel van vandaag.
Immunotherapie voor kanker: wat je moet weten
Jael Garrido Dominguez

Geschreven en geverifieerd door de arts Jael Garrido Dominguez.

Laatste update: 09 augustus, 2022

Het goed functioneren van het immuunsysteem is een van de belangrijkste factoren om te overleven bij een ziekte als kanker. Over het algemeen kan dit systeem detecteren wanneer cellen veranderingen ondergaan, die onder andere kunnen leiden tot kanker, en de mogelijkheid heeft om ze te vernietigen. Heb jij echter wel eens gehoord van immunotherapie voor kanker?

Laten we allereerst onthouden dat kanker ontstaat door de verandering van het gedrag en de structuur van de cellen waaruit een orgaan bestaat. Zodra deze veranderingen plaatsvinden, kan het lichaam die cel lokaliseren en een hele reeks verdedigingsprocessen initiëren.

Dankzij deze processen kan het die cel en andere cellen die aan dezelfde aandoening lijden vervolgens laten verdwijnen. Het probleem van kanker ontstaat echter wanneer kankercellen erin slagen de bovengenoemde verdedigingssystemen te omzeilen. Hierdoor kunnen ze overmatig blijven groeien.

Gelukkig is ons begrip van de immunologie op het gebied van kanker de laatste jaren enorm vooruitgegaan. Hiermee zijn nieuwe therapeutische modaliteiten zoals immunotherapie voor kanker ontstaan. Hieronder vertellen we je er daarom meer over.

Wat is immunotherapie?

Immunotherapie is een therapeutische strategie die wordt gebruikt om het immuunsysteem te optimaliseren, zodat cellen hun vermogen vergroten om kanker vanuit ons lichaam te bestrijden. In principe werkt het via twee mechanismen om kanker te bestrijden:

 • Door het immuunsysteem te stimuleren en te versterken om intelligenter en agressiever te zijn in het vinden en aanvallen van kankercellen.
 • Door stoffen te maken die lijken op moleculen die door ons immuunsysteem worden gebruikt. Dit helpt dus om de werking ervan te herstellen of te verbeteren.

Modaliteiten van immunotherapie voor kanker

Wat is immunotherapie

Het is belangrijk om te begrijpen dat immunotherapie een term is die wordt gebruikt om naar meer dan één behandeling te verwijzen. Elk van deze behandelingen werkt echter door gebruik te maken van verschillende kenmerken van het immuunsysteem. Hieronder beschrijven we enkele opties op dit gebied.

Kankervaccins

Allereerst zijn vaccins stoffen die in het lichaam worden gebracht. Deze stoffen initiëren een reactie van ons immuunsysteem tegen bepaalde ziekten. We zijn gewend te denken dat vaccins aan gezonde mensen worden gegeven om infecties te helpen voorkomen.

Sommige vaccins tegen kanker kunnen echter mogelijk niet alleen helpen om het ontstaan van kanker te voorkomen maar kunnen deze ziekte ook behandelen als er al sprake van kanker is.

Oncolytische virussen

Dit is een nieuwe vorm van behandeling waarbij genetisch gemodificeerde virussen worden gebruikt om kankercellen te infecteren en te doden. Deze ontdekking is echter nog volop in onderzoek en ontwikkeling.

Checkpointremmers

Kankercellen bevatten genetische mutaties waardoor ons lichaam deze cellen kan herkennen als een vreemde entiteit. Dit helpt het lichaam vervolgens om deze cellen aan te vallen. In sommige gevallen heeft een tumor het vermogen om de reactie van de cellen te blokkeren die verantwoordelijk zijn voor onze verdediging.

Checkpointremmers hebben een gewenst effect door de reactie op kankercellen te herstructureren. Hierdoor kan het lichaam vervolgens reageren en de kankercellen elimineren (Engelse link).

Chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie

Deze behandeling omvat het blootstellen van de T-cellen van de kankerpatiënt aan een genetisch gemodificeerd virus. Vervolgens probeert deze blootstelling de T-cellen te leren kankercellen te detecteren en aan te vallen.

Monoklonale antilichamen

Monoklonale antilichamen zijn synthetische eiwitten. Ze bootsen bepaalde eiwitten van het immuunsysteem na. Over het algemeen zijn deze antilichamen ontworpen om zicht te richten op eiwitten die op het oppervlak van kankercellen worden aangetroffen. In wezen helpt deze immuuntherapie-modaliteit het immuunsysteem om kankercellen te vernietigen.

De bijwerkingen van immunotherapie

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden

Elke behandeling brengt bijwerkingen met zich mee. In het geval van immunotherapie treden deze bijwerkingen grotendeels op door de stimulatie van het immuunsysteem om aan te vallen. Met andere woorden, het immuunsysteem valt dus gezonde cellen en organen aan (Engelse link). De meest voorkomende bijwerkingen zijn onder andere:

 • Pijn
 • Ontsteking
 • Roodheid
 • Jeuk
 • Huiduitslag
 • Koorts
 • Rillingen
 • Duizeligheid
 • Zwakheid
 • Variaties in bloeddruk
 • Misselijkheid en overgeven
 • Diarree

Om te onthouden over immunotherapie bij kanker

Concluderend kunnen we stellen dat immunotherapie een innovatieve behandelingsstrategie bij kanker is die het vermogen van het menselijk lichaam om kankercellen te detecteren en aan te vallen wil gebruiken.

Er zijn verschillende behandelingsopties voor immunotherapie. Ze werken echter allemaal door het herstel en de activering van het aangeboren afweersysteem van ons lichaam te bevorderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Dalotto-Moreno, T., Blidner, A. G., Girotti, M. R., Maller, S. M., & Rabinovich, G. A. (2018). INMUNOTERAPIA EN CÁNCER. PERSPECTIVAS ACTUALES, DESAFÍOS Y NUEVOS HORIZONTES. 13.
  • Farkona, S., Diamandis, E. P., & Blasutig, I. M. (2016). Cancer immunotherapy: The beginning of the end of cancer? BMC Medicine, 14(1), 73. https://doi.org/10.1186/s12916-016-0623-5
  • Malvicini, M., Puchulo, G., Matar, P., & Mazzolini, G. (2010). INMUNOTERAPIA DEL CANCER. IMPORTANCIA DE CONTROLAR LA INMUNOSUPRESION. 6.
  • American cancer society. (s. f.). Immunotherapy. Recuperado 27 de febrero de 2020, de https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/immunotherapy.html

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.