Hoe ga je om met jaloezie tussen broers en zussen?

Hoewel jaloezie zich op bepaalde momenten kan manifesteren, zal een kind dat is opgevoed met de liefde, het respect en het contact dat ze nodig hebben, beter voorbereid zijn op de komst van een broertje of zusje.
Hoe ga je om met jaloezie tussen broers en zussen?

Geschreven door Thady Carabaño

Laatste update: 24 augustus, 2022

Jaloezie tussen broers en zussen komt vaak voor en is heel normaal. Immers, de komst van een baby die alle aandacht van zijn ouders en andere volwassenen krijgt kan een kind overvallen.

Terwijl ouders zich afvragen of ze net zoveel van hun tweede baby zullen houden als hun eerste kind, maken kinderen zich zorgen over of hun ouders nog wel van ze zullen houden. Jonge en oudere kinderen en ook tieners kunnen zich verontrust en bezorgd voelen.

Het feit dat jaloezie tussen broers en zussen normaal is, betekent dit niet dat ouders er niets aan moeten doen. Ze moeten uiteraard de baby die net is geboren niet negeren, maar ze moeten de aandacht in evenwicht houden en hun liefde delen. Op die manier zullen al hun kinderen gelukkig en blij zijn.

Bereid kinderen voor op de komst van hun broer of zus

Bereid kinderen voor op de komst van hun broer of zus

De taak om jaloezie tussen broers en zussen onder controle te houden begint bij het eerste kind. Als je je eerste kind hebt grootgebracht met alle liefde, tijd, contact en respect die ze nodig hadden, dan is hij meer dan bereid om zijn ouders te delen met een nieuw familielid.

Als je hem (of haar uiteraard) eenmaal het nieuws hebt verteld dat mama zwanger is, moet het kind vervolgens onderdeel van het proces worden. Broederliefde komt namelijk niet vanzelf tot stand, het wordt niet geërfd en is ook niet gerelateerd aan verwantschap. Het is aan de ouders om het zaadje te zaaien zodat het ontkiemt in de context van het dagelijkse leven.

Broederliefde moet vanaf de zwangerschap worden gecultiveerd. Misschien is het zelfs een goed idee om het kind medische check-ups bij te laten wonen. Of je kunt hen een echo van hun broertje of zusje laten zien.

Ze kunnen ook deelnemen aan prenatale stimulatieoefeningen of aan het bedenken van de naam van de baby. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een band te creëren tussen broers en zussen.

Als er sprake is van jaloezie tussen broers en zussen

Kinderen moeten weten dat een baby komt en zal blijven. Hoewel ze tijdens de eerste maanden alle aandacht van hun ouders trekken, worden ze geleidelijk de speelkameraden van hun broertje of zusje tijdens het opgroeien.

Zelfs als er een groot leeftijdsverschil is tussen broers en zussen, kunnen ze nog steeds veel dingen met elkaar delen en aan elkaar gaan hechten. Jaloezie tussen broers en zussen ontstaat omdat kinderen zich gaan afvragen wat hun plaats is in het gezin en in het hart van hun ouders. De oudere broer of zus is dus jaloers op de jongere broer of zus, en omgekeerd.

Het is aan de ouders om te zorgen dat al hun kinderen zich veilig en zelfverzekerd voelen. Ze moeten zich allemaal geliefd voelen en weten dat voor al hun behoeften en bijzonderheden gezorgd zal worden. Op deze manier zal het minder waarschijnlijk zijn dat er jaloezie tussen de broers en zussen zal ontstaan.

Strategieën om jaloezie tussen broers en zussen onder controle te houden

Strategieën om jaloezie onder controle te houden

Jaloersheid tussen broers en zussen manifesteert zich op vele manieren:

Ouders kunnen de kans erop echter verminderen. Hier volgen enkele strategieën die nuttig zijn gebleken:

  • Elk kind moet worden verzorgd en van gehouden worden op basis van zijn persoonlijkheid en individuele kenmerken.
  • Ouders moeten ruimtes creëren die broers en zussen in staat stellen om met elkaar om te gaan en waar ze met elkaar kunnen verbinden.
  • Er moeten regels en grenzen zijn tussen broers en zussen. Ongeacht hoe boos ze op elkaar zijn, ze mogen nooit ophouden met tegen elkaar te praten, noch naar bed gaan of wakker worden zonder elkaar te begroeten. Ze mogen elkaar ook niet beledigen of minachten en niet hun toevlucht nemen tot fysiek geweld om hun ruzies op te lossen.
  • De ouders moeten persoonlijk voorzien in de behoeften van ieder kind.
  • Je moet je kinderen uitleggen dat je van allemaal evenveel houdt. Het is echter niet genoeg om dit alleen te zeggen. Je moet het elke dag ook laten zien en voelen.
  • Ouders moeten een voorkeursbehandeling van het ene of het andere kind vermijden.
  • Ouders zouden hun kinderen ook niet met elkaar moeten vergelijken.
  • Als kinderen ruzie maken, moeten ouders ervoor zorgen dat ze geen geweld gebruiken. Ze moeten hen de hulpmiddelen geven die ze nodig hebben om hun geschillen op te lossen.
  • Wanneer jaloezie tussen broers en zussen overgaat in rivaliteit of zelfs fysieke confrontaties, vraag dan om hulp aan een therapeut of psycholoog. Je moet ook hulp zoeken als één van je kinderen regressief, depressief of agressief wordt.

Slotoverweging

Gelukkige broers en zussen

Het respecteren van de individualiteit van ieder kind is essentieel om jaloezie tussen broers en zussen te voorkomen. Ouders zijn ook degenen die liefde en respect cultiveren tussen hun kinderen.

Een kind dat liefde, respect, tijd en toewijding van zijn ouders heeft ontvangen, zal een gelukkig kind zijn. Ze leren zich te verhouden tot hun ouders en zullen dat zeker ook leren met hun broers en zussen.

Op hun beurt moeten ouders dezelfde quality-time, liefde en respect besteden aan al hun kinderen. Dit is geen garantie dat broers en zussen nooit ruzie maken of vechten met elkaar. Ze zullen echter in staat zijn om hun geschillen op te lossen omdat ze weten dat ze een speciale plek in het hart van hun ouders hebben.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.