Hoe controleer je rebels gedrag bij kinderen?

Rebels zijn is een normaal gedrag bij kinderen tussen de 2 en de 6 jaar oud, maar ook bij pubers. Het is belangrijk om het kind te begrijpen, naar hem of haar te luisteren en het liefde te bieden. Daarnaast is het echter ook belangrijk om hen te corrigeren met de nodige standvastigheid.
Hoe controleer je rebels gedrag bij kinderen?

Laatste update: 24 juni, 2018

Rebels gedrag bij kinderen uit zich meestal op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van hun leeftijd. Als ze ouder worden, vinden er veel veranderingen plaats. Deze worden vaak veroorzaakt door de vorming van hun identiteit.

Er zijn twee klassieke fases bij rebels gedrag bij kinderen. Tussen de leeftijd van twee en zes jaar en wanneer ze de puberteit bereiken. In deze levensfasen willen ze hun eigen wil oefenen en opleggen. 

Er zijn andere perioden van rebellie, waardoor het moeilijk voor hen is om hun ouder te begrijpen. Bijvoorbeeld wanneer kinderen veranderingen doormaken in hun omgeving. Dit kan zich uiten in rebels gedrag.

Dit rebels gedrag wordt als normaal beschouwd, dus we moeten ons niet al te veel zorgen maken. Deze fasen van rebellie zijn tot op een bepaalde hoogte zelfs nodig. Dat is omdat het kind in deze fasen zijn of haar persoonlijkheid, identiteit en individualiteit ontwikkelt.

Hierdoor is het essentieel dat je de rebelse fase van je kind respecteert en begrijpt, maar ook weet wat je moet doen als het zich voordoet. Jouw uitdaging als ouder is om met de rebellie om te gaan op een dusdanige manier dat ze hun identiteit kunnen ontwikkelen, zonder dat ze slecht gedrag vertonen.

Strategieën om rebels gedrag bij kinderen te controleren

Je hebt misschien wel gehoord dat je je kinderen gedurende deze fase moet disciplineren met liefde. Zelfs als ze nog klein zijn, zijn ze in staat om het verschil te zien tussen wat ze doen en wat hen gevraagd wordt te doen. Je moet al je geduld verzamelen en kalm en gecontroleerd op uitbarstingen reageren.

Daarnaast is het essentieel dat je je gedrag reguleert door bepaalde strategieën toe te passen zoals we hieronder beschrijven.

1. Stel duidelijke regels en consequenties op

Stel duidelijke regels en consequenties op

Als je kind de familieregels en de consequenties kent die het heeft als ze zich hier niet aan houden, zullen ze het gemakkelijker vinden om zich veilig te voelen. Dit betekent niet dat ze nooit zullen proberen om de regels uit te testen, dus het is belangrijk om ook consequenties op te stellen.

2. Juich ongepast gedrag niet toe

Rebels gedrag bij kinderen wordt aangemoedigd als je als ouder lacht om hun slechte gedrag. Hoewel je het misschien grappig vindt op het moment zelf, geef je een dubbele boodschap aan je kind. Als resultaat zul je geleidelijk aan respect verliezen.

3. Bekrachtig positief gedrag

Bekrachtig positief gedrag

Een van de meest voorkomende fouten die ouders maken is om de negatieve gedragingen meer uit te lichten dan de positieve. Als ouder kun je negatief gedrag indirect bekrachtigen. Bijvoorbeeld wanneer je constant commentaar geeft op dat gedrag en je niet (h)erkent wat je kind goed doet.

Beloon het goede dat je kind doet, want dit is net zo belangrijk als het straffen bij slecht gedrag.

4. Laat onvoorwaardelijke liefde zien

Zelfs als je kind steeds maar weer faalt, moet je er zeker van zijn dat het altijd op jouw liefde kan bouwen. Leg uit dat je geïrriteerd bent door hoe ze zich gedragen. Zet jezelf in hun schoenen, begrijp hen en luister naar ze. Voorkom schreeuwen en streef ernaar om kalm te blijven.

In het geval dat ze al jongvolwassen zijn, twijfel dan niet aan hun humeur en geef ze de ruimte.

5. Herken wanneer je het rebelse gedrag van je kind voedt

Rebels gedrag voeden

Vaak kan rebels gedrag bij kinderen voortkomen uit een familiesituatie. Deze is dan zelfs voor de ouders moeilijk om mee om te gaan. Een scheiding of emotionele afstand tussen een vader en een moeder is een van de meest voorkomende redenen.

Soms is er sprake van een soort spanning tussen de ouders. Het is dan aannemelijk dat het kind dit opvangt en de aandacht ervan wil afleiden. Ook kan het zijn dat de voorkeur voor een bepaald kind in het gezin zorgt voor rebels gedrag.

6. Bied alternatieven aan

Het aanbieden van alternatieven aan kinderen helpt om hen positief te bevestigen gedurende bepaalde omstandigheden. Het draagt ook bij aan de capaciteit tot besluitvorming in hun volwassene leven.

Het aanbieden van alternatieven aan je kind houdt misschien wel in dat je onder andere met hen moet onderhandelen. Je kunt hen bijvoorbeeld toestaan om televisie te kijken tot een bepaalde tijd. Maar alleen als ze hun huiswerk eerst gemaakt hebben.

7. Gebruik positieve taal

Gebruik positieve taal

Bevestigende taal is veel effectiever dan negatief taalgebruik. Positief taalgebruik zorgt niet voor de verdedigende houding die gepaard gaat met beperkingen. Leg de focus van je taalgebruik niet op wat je kind niet zou moeten doen. Doe daarentegen juist het tegenovergestelde.

Als je hen aanspreekt, praat dan met ze over wat ze wel kunnen doen. Zeg bijvoorbeeld: “Je kunt met je fiets op het terras spelen”, in plaats van: “Je mag niet in huis spelen met je fiets”. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen: “Je mag gitaar spelen in de kelder”, in plaats van: “Je mag geen gitaar spelen op je kamer”.

Reflectie

Geen enkel kind is geboren met een handleiding over hoe je hem moet opvoeden. Er zijn dus veel ouders die voor deze taak staan zonder echte handvatten. We kunnen onszelf niet limiteren tot het gebruik van onze autoriteit, zonder ons zorgen te maken over hoe onze kinderen dit ervaren. 

Elk kind is uniek en speciaal. De manier waarop ze reageren op situaties zal grotendeels afhankelijk zijn van wat ze bij zich thuis zien gedurende het opgroeien.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.