Het gebruik en de juiste dosering van bromazepam

Bromazepam, toegediend in lage doses, verlicht psychische spanning, angst en nervositeit. Bij hogere doses heeft het echter een sterk kalmerend en spierontspannend effect. Lees het volgende artikel voor meer informatie over het gebruik en de juiste dosering van bromazepam.
Het gebruik en de juiste dosering van bromazepam

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Vandaag willen we het hebben over het gebruik en de juiste dosering van bromazepam. Dit medicijn behoort tot de groep geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd. Deze groep geneesmiddelen vermindert neuronale opwinding en heeft een anti-epileptisch, anxiolytisch, hypnotisch en spierontspannend effect.

Het innemen van bromazepam in lage doses kan helpen om psychische spanning, angst en nervositeit verlichten. Bij hogere doses heeft het zoals gezegd een sterk kalmerend en spierontspannend effect.

Artsen schrijven dit medicijn voor aan mensen die symptomen vertonen van angst, spanning, depressie, nervositeit, opwinding en die moeite hebben met slapen. Sommige patiënten met angst of nervositeit kunnen ook problemen hebben met hun hartslag, ademhaling of spijsvertering. Bromazepam kan deze symptomen ook helpen verlichten.

In de meeste gevallen hebben patiënten alleen een kortdurende behandeling nodig. Over het algemeen mag deze niet langer zijn dan 8 tot 12 weken, inclusief de tijd die nodig is voor het geleidelijk afbouwen van de behandeling.

Ontwikkeling van een afhankelijkheid van bromazepam

Invloed van bromazepam op de hersenen

Naast de onmiddellijke effecten van benzodiazepinen kan bromazepam op middellange en lange termijn een bepaalde afhankelijkheid van het middel veroorzaken.

Deze risico’s vloeien voort uit het vermogen om enzyminductie in de lever te bewerkstelligen, waardoor tolerantie ontstaat. Om hetzelfde effect te bereiken, is het daarom noodzakelijk om de dosis geleidelijk te verhogen. Als de toediening van dit medicijn echter wordt onderbroken, treedt het ontwenningssyndroom op.

Hoe wordt bromazepam ingenomen?

Dit medicijn is verkrijgbaar in capsulevorm om oraal in te nemen. Afhankelijk van de aard van de klachten, de leeftijd en het gewicht van de patiënt zal de arts de juiste dosering bromazepam voorschrijven.

Voorzorgsmaatregelen bij het nemen van bromazepam

 • Bromazepam kan niet gebruikt worden door mensen die allergisch zijn voor dit middel of voor de benzodiazepinegroep in het algemeen. Daarnaast mag iemand dit middel ook niet gebruiken als hij of zij afhankelijk is van alcohol of drugs.
 • Tijdens de behandeling met bromazepam moet het innemen van alcoholische dranken worden vermeden. Het effect van alcohol kan de sedatie versterken.
 • Zwangere vrouwen en vrouwen die mogelijk zwanger zijn moeten hun arts hiervan op de hoogte brengen, zodat deze kan beoordelen of bromazepam een geschikte keuze is. Dat geldt ook als een vrouw borstvoeding geeft.
 • In het geval van patiënten ouder dan 65 jaar zal de arts de dosering van bromazepam aanpassen op basis van de respons.
 • Tot slot zal de arts de dosis en de geschiktheid van de behandeling met bromazepam evalueren als de patiënt lijdt aan lever- of nieraandoeningen, ademhalingsmoeilijkheden of spierzwakte.

Wat is de juiste dosis?

Diverse pillen in verpakking

Het is belangrijk om te beginnen met de laagste dosis bromazepam. De meeste patiënten hebben niet meer dan drie capsules van 1,5 mg per dag nodig, verdeeld over twee of drie doses.

Patiënten dienen bromazepam-capsules voor of bij de maaltijd in te nemen. Bovendien moeten de capsules met een beetje water in hun geheel doorgeslikt worden, zonder te kauwen.

In de meeste gevallen mag de behandeling niet langer duren dan 8 tot 12 weken. Deze periode omvat ook de tijd die nodig is voor het geleidelijk afbouwen van de medicatie.

Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, mag de patiënt niet abrupt stoppen met het gebruik van bromazepam. Dit is vooral belangrijk als het middel lange tijd gebruikt is.

Welke nadelige effecten kan bromazepam veroorzaken?

De meeste patiënten verdragen dit medicijn goed. Zij kunnen echter aan het begin van de behandeling bepaalde bijwerkingen ervaren. Deze symptomen verdwijnen meestal vanzelf als de behandeling wordt voortgezet. Denk hierbij onder andere aan:

 • verwardheid en slaperigheid.
 • hoofdpijn, duizeligheid en verminderde alertheid.
 • ataxie, gebrek aan coördinatie en dubbelzien.
 • misselijkheid, braken, spierzwakte en vermoeidheid.

De inname van bromazepam kan echter ook andere bijwerkingen veroorzaken:

Hartaandoeningen zoals hartfalen en hartaanvallen kunnen ook voorkomen. Bovendien kunnen patiënten vallen en iets breken. In die zin lopen oudere patiënten en patiënten die tegelijkertijd andere sedativa gebruiken, een groter risico.

Het gebruik van benzodiazepinen kan, zoals we hebben gezien, lichamelijke afhankelijkheid ontwikkelen, zelfs bij therapeutische doses. Dit komt vooral voor wanneer patiënten het medicijn langdurig ononderbroken gebruiken.

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd:
Zelfmedicatie en de gezondheidsrisico’s

Conclusie

Bromazepam is een benzodiazepine. Dit type medicatie heeft zijn doeltreffendheid en veiligheid bewezen op korte termijn, van 8 tot 12 weken, bij ernstige angststoornissen en intense slapeloosheid.

Hoewel het langdurig gebruik op basis van onderzoek niet gerechtvaardigd is wordt het op dit moment nog steeds voor langere periodes voorgeschreven.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Davies, J. A. (2011). Bromazepam. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.61346-7

 • Fontaine, R., Mercier, P., Beaudry, P., Annable, L., & Chouinard, G. (1986). Bromazepam and lorazepam in generalized anxiety: a placebo‐controlled study with measurement of drug plasma concentrations. Acta Psychiatrica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1986.tb06268.x

 • Gongora, M., Peressuti, C., Velasques, B., Bittencourt, J., Teixeira, S., Arias-Carrión, O., … Ribeiro, P. (2015). Absolute Theta Power in the Frontal Cortex During a Visuomotor Task: The Effect of Bromazepam on Attention. Clinical EEG and Neuroscience. https://doi.org/10.1177/1550059414535576


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.