Herken de vroege tekenen van Alzheimer

· 29 februari 2016
Een van de symptomen die het begin van Alzheimer kunnen aangeven, is dat je woorden vergeet of niet meer in staat bent een gesprek te volgen doordat je moeite hebt met de woorden.

Alzheimer is een progressieve hersenziekte die een directe invloed heeft op het geheugen, alsook het denkvermogen en het gedrag. Het is de meeste voorkomende vorm van dementie en wordt gekenmerkt door geheugenverlies en het verlies van intellectuele capaciteiten, wat een aanzienlijke aanslag heeft op de leefkwaliteit van de persoon die ermee gediagnosticeerd is.

De ziekte telt 60-80% van alle gevallen van dementie over de hele wereld en in Nederland alleen zijn ongeveer 140.000 mensen gediagnosticeerd met Alzheimer. Geschat wordt dat rond het jaar 2050 in Nederland sprake zal zijn van meer dan 300.000 Alzheimerpatiënten.

Hoewel over het algemeen ouderen vaker met deze ziekte geconfronteerd worden, kan de ziekte ook voorkomen bij veel jongere mensen, die al op dertigjarige leeftijd symptomen kunnen vertonen. Vroege herkenning van de tekenen van Alzheimer is van essentieel belang voor een goede diagnose en een vroegtijdige behandeling. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van wat de mogelijke symptomen van deze ziekte zijn en dat je deze symptomen leert te onderscheiden van andere mentale problemen.

Plotselinge veranderingen in het geheugen

Een van de eerste tekenen van Alzheimer, vooral in de vroege stadia, is het vergeten van nieuw verworven informatie, zoals belangrijke data en gebeurtenissen.

Over het algemeen zal de aangedane persoon, terwijl hij/zij eigenlijk te maken heeft met een van de symptomen van Alzheimer, gebruik maken van notities of elektronische apparaten om zichzelf aan dingen te herinneren die hij/zij voorheen in staat was zelf te onthouden.

Moeite met het maken van plannen of het oplossen van problemen

Cognitieve Problemen

Sommige mensen zijn niet meer in staat om een plan te ontwikkelen of een plan te volgen waarbij ze om moeten gaan met getallen. Mensen met Alzheimer kunnen ook moeite hebben bepaalde eenvoudige dingen bij te houden, zoals het uitvoeren van een familierecept of het betalen van de maandelijkse rekeningen.

Moeite met het uitvoeren van bekende opgaven

Vaak ervaren Alzheimerpatiënten moeilijkheden met het voltooien van hun dagelijkse taken, zowel thuis als op het werk. Ze kunnen moeite hebben met het vinden van een bekende locatie, het hanteren van een budget of het herinneren van de spelregels van een spel dat ze al vaker hebben gespeeld.

Vergeet niet om ook het volgende artikel te lezen: Hoe Alzheimer tijdig ontdekken?

Desoriëntatie in tijd en ruimte

Naarmate de ziekte vordert, beginnen mensen dingen te vergeten als de datum, het seizoen en het verstrijken van de tijd. Bij dit symptoom is oplettendheid vereist, daar de persoon kan vergeten waar hij/zij is en hoe hij/zij daar gekomen is.

Gebrek aan interesse in of motivatie voor activiteiten waar voorheen van genoten werd

Oude Vrouw met Alzheimer

De emotionele veranderingen die teweeg worden gebracht door Alzheimer kunnen ervoor zorgen dat een persoon zijn interesse verliest voor dingen waar hij/zij voorheen van genoot. Sociale isolatie en een plotseling gebrek aan interesse zijn doorgaans een indicatie dat iets niet helemaal goed zit.

Taalproblemen

Alzheimer kan ervoor zorgen dat iemand moeite ervaart met het volgen van of deelnemen aan een gesprek. Dit komt doordat de persoon woorden vergeet en steeds minder goed in staat is spraak en geschrift te begrijpen.

Het komt vaak voor dat Alzheimerpatiënten moeite hebben met het vinden van de juiste woorden en de geschikte vocabulaire. Een voorbeeld is dat de persoon naar een pen verwijst met woorden als een ‘schrijfstok’.

De plaats van dingen vergeten

Het niet meer kunnen herinneren waar dingen normaal gesproken staan is ook een vroeg teken van Alzheimer. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand met Alzheimer het strijkijzer in de koelkast opbergt of vergeten is waar hij/zij iets gelaten heeft dat eigenlijk altijd op dezelfde plek staat.

Het onvermogen om beslissingen te nemen

Bejaarde Vrouw

Deze ziekte kan ervoor zorgen dat een persoon niet meer goed of helemaal niet meer in staat is om belangrijke persoonlijke beslissingen te nemen, zoals financiële beslissingen.

Alzheimerpatiënten weten niet hoe ze met geld moeten omgaan en kunnen bijvoorbeeld zomaar veel geld weggeven aan een verkoper of telemarketeer.

Verlies van initiatief

Een gebrek aan interesse in vertrouwde activiteiten kan een teken zijn dat er meer gaande is. Alzheimer kan ertoe leiden dat iemand het initiatief verliest om te genieten van tijdverdrijf of betrokken te raken bij sociale activiteiten, projecten of sporten.

Daarnaast kunnen deze veranderingen ervoor zorgen dat iemand de interesse verliest om deel te nemen aan elke vorm van activiteit waar meerdere mensen bij betrokken zijn.

Wil je hier meer over leren? Lees dan: Kan je Alzheimer voorkomen?

Veranderingen in de gemoedstoestand of persoonlijkheid

Veranderingen in de gemoedstoestand of persoonlijkheid zijn de meest herkenbare veranderingen bij iemand die last heeft van Alzheimer, zowel in de vroege als in de gevorderde stadia van de ziekte.

Vaak zijn alzheimerpatiënten verward, achterdochtig, depressief, angstig of zenuwachtig. Bovendien kunnen ze prikkelbaar zijn en veel boze gevoelens tonen naar de mensen om hen heen.