Alzheimer: tijdig de eerste symptomen detecteren

Aangezien de ziekte de hersenen aantast, kan het leiden tot een afname van het geheugen, redeneren en denkvermogen. De achteruitgang is meestal traag, maar dit kan van geval tot geval verschillen.
Alzheimer: tijdig de eerste symptomen detecteren

Laatste update: 02 januari, 2019

De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve zenuwaandoening, die progressief en onomkeerbaar is. Het is daarom belangrijk om het op tijd te herkennen.

Voor een actief, sociaal en hardwerkend persoon moet het moeilijk zijn om ouder te worden. Vooral wanneer dit gepaard gaat met de onaangename veranderingen, die de eerste symptomen van Alzheimer met zich mee dragen.

Zowel de patiënt als zijn of haar familie psychologische en verdienen emotionele steun. Om goed om te gaan met de veranderingen, die de progressie van de ziekte met zich meebrengt.

Mentale achteruitgang

Men ziet deze ziekte als de primaire oorzaak voor mentale achteruitgang. Het kan starten tussen de leeftijd van 40 en 90 jaar oud.

De oorzaak is desondanks nog steeds  niet bekend. Verschillende veranderingen in de hersenen karakteriseren deze ziekte, die leiden tot algemene atrofie van dit orgaan.

Wat zijn de eerste symptomen van Alzheimer?

Een Internal Medicine Abstract van Ciril Rozman onderverdeelt de ziekte in drie opeenvolgende stadia:

Eerste stadium

In het eerste stadium van de ziekte lijdt de patiënt aan vergeetachtigheid, plotse stemmingswisselingen en problemen met de spraak.

Tweede stadium

In het tweede stadium zijn er merkbare veranderingen in het korte termijn geheugen. Er is ook een verzwakking van de taal en de communicatie met anderen is verminderd. Het wordt moeilijk om voorwerpen vast te pakken en het normale dagelijkse leven te behouden.

Derde stadium

In het derde stadium kan de patiënt wel nog het emotionele geheugen behouden, maar wordt de stemming onvoorspelbaar en resulteren pogingen om te communiceren in een onsamenhangend gebrabbel. Patiënten verliezen ook de controle over hun sluitspier en kunnen moeilijk slikken. Hun normale leven verandert volledig. Het is dan ook onmogelijk om nog langer zelfstandig te leven.

Situaties die je aandacht zouden moeten trekken

Wees attent als een familielid op een gegeven moment één van volgende symptomen vertoont.

  • Herhalen wat hij of zij al verschillende malen gezegd heeft,
  • vergeten waar hij of zij voorwerpen gelegd heeft,
  • het niet goed kunnen uitvoeren van activiteiten die als dagelijks beschouwd werden,
  • niet kunnen herinneren welke dag van de week het is,
  • het niet herkennen van plaatsen in het huis waar hij of zij gewoonlijk tijd spendeert etc.

Laat een diagnose stellen

Immers, een dergelijke situatie geeft aan dat er iets ernstig fout is en dat de persoon door een gekwalificeerde specialist onderzocht moet worden. Zodra de ziekte bevestigd is, zal de arts medicatie starten om de symptomen te helpen controleren.

Complicaties

Vier tot tien jaar na de start van de ziekte zullen de complicaties van Alzheimer gewoonlijk leiden tot de dood.

Wat betreft behandeling bestaat er geen specifiek geneesmiddel om de ziekte te behandelen, omdat de oorzaak ervan nog steeds onbekend is. De behandeling van Alzheimer beperkt zich tot het aanpakken van de symptomen.

Terwijl we wachten op wetenschappelijke vooruitgang om de oorzaak van deze ziekte en andere ziektes te achterhalen, is het belangrijk dat we de eerste symptomen leren herkennen, zodat de progressie  van de ziekte kan geremd worden.

Fysiotherapie voor Alzheimerpatiënten

al 2

Met fysiotherapie probeert men een goede levenskwaliteit te behouden, binnen de grenzen van de ziekte. Het is daarom belangrijk deze behandeling te starten zodra de eerste symptomen zich presenteren. Je kan de aftakeling die met Alzheimer gepaard gaat niet stoppen, maar je kan het proberen af te remmen en ervoor zorgen dat de patiënt zolang mogelijk zijn of haar zelfstandigheid kan behouden.

De persoon zal steeds meer moeite ondervinden om activiteiten die ooit als dagelijks beschouwd werden uit te voeren.

Activiteiten uitvoeren

Omdat men dikwijls bang is dat de patiënt zal vallen (en dit de prognose zou verslechteren), houden familieleden de patiënt vaak in een rolstoel of aan het bed gekluisterd. Deze immobiliteit brengt echter andere problemen met zich mee die het aftakelingsproces kunnen versnellen.

Fysiotherapeuten trachten het normale proces van de ziekte te remmen. Ze proberen de mogelijkheid om te lopen zolang mogelijk te behouden. Door middel van het laten doen van specifieke oefeningen in elk stadium van de ziekte.

Het behouden van een goede houding, het stimuleren van gezonde gewrichten en spieren, het evenwicht behouden of opnieuw aanleren etc. zijn enkele van de zaken die de fysiotherapeut bij Alzheimerpatiënten probeert te behandelen.

Interesse tonen

Door meer interesse in deze patiënten te tonen, zullen ze gestimuleerd worden tot een meer actieve levensstijl en behouden ze sociale banden met familie en kennissen. Dit voorkomt de depressie waaraan het grootste deel van de Alzheimerpatiënten lijden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.