De voordelen van het opvoeden van tweetalige kinderen

Het spreken van meer dan één taal geeft volwassenen een groot sociaal en professioneel voordeel, maar het heeft nog meer voordelen voor kinderen.
De voordelen van het opvoeden van tweetalige kinderen

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 23 november, 2022

In een steeds mondialer wordende samenleving, is het gebruikelijk om kinderen te zien opgroeien in een multiculturele omgeving waar ze thuis meerdere talen spreken. Dit heeft de discussie op gang gebracht over de vraag of het goed is om tweetalige kinderen op te voeden.

Terwijl sommigen denken dat dit een goede zaak is, denken anderen dat het kinderen in verwarring kan brengen. De vragen die onderzoekers en docenten zichzelf stellen, zijn dezelfde als die bij de ouders van deze tweetalige kinderen.

Is het voor kinderen verwarrend om twee talen te spreken? Zijn tweetalige kinderen slimmer? Is het goed om vanaf de eerste woorden in twee talen met ze te spreken of is het beter om te wachten? Deze vragen hebben zeer duidelijke antwoorden. Blijf dus lezen voor meer informatie!

Is het gezond om kinderen op te voeden in tweetalige omgevingen?

Mensen die denken dat in twee talen spreken tegen kinderen contraproductief is, beweren dat de combinatie van talen het voor hen moeilijker zal maken om te socializen en te leren. Ze kunnen tenslotte talen door elkaar halen wanneer ze proberen zich uit te drukken en zullen moeite hebben om onderscheid te maken tussen de talen.

Uit ervaring en studies blijkt echter precies het tegenovergestelde. “Kinderen die aan meer dan één taal worden blootgesteld, hebben een hogere weefseldichtheid in de hersengebieden die te maken hebben met leren, taal, geheugen en aandacht,” zegt kinderarts Gwendolyn Delaney, die hiermee veel onderzoeken samenvat.

Tellingen voorspellen dat grote steden tegen 2035 50% tweetalige kinderen op de kleuterschool zullen hebben. Studies naar de effecten van deze trend zijn echter schaars, hoewel ze allemaal aangeven dat het veel positieve aspecten heeft.

Is tweetalig zijn verwarrend voor kinderen?

De voordelen van het opvoeden van tweetalige kinderen

Volwassenen die meer dan twee talen spreken, hebben vaak geen probleem om te onderscheiden wanneer ze de ene of de andere taal moeten gebruiken. Sommigen denken dat het voor een kind dat net leert spreken meer verwarrend kan zijn.

De American Linguistic Society verzekert ons dat kinderen snel de verschillen tussen de ene taal en de andere leren begrijpen. Ze maken misschien kleine fouten in de opbouw of uitspraak van zinnen, maar ze corrigeren deze zonder problemen.

Er kan ook een combinatie van programmeringen zijn, zoals gedefinieerd door taalkundige Barbara Pearson in haar boek Raising a Bilingual Child, wanneer ze verwijst naar het gebruik van woorden uit de ene taal afgewisseld met een andere taal. De auteur beschouwt het echter als normaal leergedrag en niet als een symptoom van verwarring of dyslexie.

Psycholoog Laura Namy legt uit dat het gebruik van een woord uit de ene taal als onderdeel van hun gesprek in een andere taal niet betekent dat ze niet weten welk woord tot welke taal behoort. Studies tonen aan dat jongens en meisjes al vanaf dat ze twee jaar oud zijn kunnen kiezen welke taal ze willen gebruiken volgens de spreker.

Zijn tweetalige kinderen slimmer?

Het is duidelijk dat het spreken van meer dan één taal professionele en culturele voordelen biedt. Daarnaast geven sommige onderzoeken aan dat het ook voordelen kan bieden bij sociaal gedrag.

Een studie aan de York Universiteit in Toronto, Canada, suggereert dat tweetalige kinderen betere reageren op verschillende veranderingen in onderwerpen en vakken op scholen. Andere onderzoeken openen ook de mogelijkheid dat het leren van meerdere talen het geheugen tijdens de kindertijd kan helpen verbeteren.

Psycholoog Glenn Schellenberg is van mening dat communicatieve vaardigheden zoals talen en muziek een voordeel leveren wat de breedte van kennis betreft. Dit betekent niet dat tweetaligen noodzakelijkerwijs intelligenter zijn, maar dat ze meer tools hebben voor hun cognitieve ontwikkeling.

Moet je prioriteit geven aan één van de talen wanneer je met tweetalige kinderen praat?

Goede communicatie van jongs af aan is belangrijk

In het klassieke onderwijs raadde men aan om in de dagelijkse communicatie met kinderen slechts één taal te gebruiken en de secundaire taal te laten voor het schoolonderwijs. Die concepten zijn veranderd.

Taalkundige Annick de Houwer gelooft dat kinderen die constant twee talen horen, deze zonder problemen leren. Ze kunnen zelfs de verschillen begrijpen als ze met dezelfde persoon twee verschillende talen spreken.

De American Linguistic Society legt uit dat niemand peuters leert spreken. Ze leren vanuit een behoefte aan communicatie en zullen zelf een primaire taal kiezen.

Een kind uit een Engels gezin dat in Spanje woont, kan bijvoorbeeld in de eerste levensjaren Engels als primaire taal gebruiken. Wanneer het kind echter naar school gaat, gaat socializen en lessen in het Spaans krijgt, zal de primaire taal Spaans zijn.

Moeten ouders vermijden om talen door elkaar te gebruiken?

Veel ouders van tweetalige kinderen zijn ook tweetalig en spreken in een normaal gesprek twee talen door elkaar. Ze kunnen zelfs onbewust codes wisselen, zelfs als ze één taal spreken.

Er zijn niet veel studies over hoe dit kinderen beïnvloedt en de resultaten zijn wisselend. Het laatste onderzoek geeft echter aan dat kinderen zich aanpassen aan de mix van codes en deze begrijpen, wat snel verdwijnt als ze naar school gaan.

Op welke leeftijd kunnen kinderen het beste kennis maken met meerdere talen?

Een baby leert praten

Er is geen ideale leeftijd om een tweede taal te leren. Het idee dat degenen die een tweede taal leren deze later niet goed leren, wordt door de meeste docenten niet gedeeld. Wat de onderzoeken bewijzen, is dat het gemakkelijker is om te leren in de eerste levensjaren. Hoe eerder hoe beter!

David Birdsong, directeur van de Department of Languages aan de Universiteit van Austin, Texas, legt uit dat er geen verschuiving is in de ontwikkeling van het leren van talen die het moeilijker maakt, maar dat de vaardigheden in loop der jaren afnemen.

Conclusies en voordelen

 • Peuters kunnen van jongs af aan meer dan één taal leren.
 • Het leren van twee talen veroorzaakt geen verwarring.
 • Tweetalige kinderen kunnen gemakkelijk onderscheid maken tussen de twee talen.
 • Het leren van meer dan één taal bevordert sociaal gedrag.
 • Mensen die meer dan één taal spreken, hebben een breder scala aan cognitieve hulpmiddelen.
 • Het spreken van meer dan één taal biedt ook betere leerhulpmiddelen.
 • Tweetalige mensen hebben meer mogelijkheden voor hun professionele leven.

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Bilingualism: consequences for mind and brain. Bialystok E1, Craik FI, Luk G. Department of Psychology, York University, Toronto, Canada.
 • Influence of bilingualism on memory generalization during infancy. Brito N, Barr R. Developmental Science. 2012;15(6):812–816. doi: 10.1111/j.1467-7687.2012.1184.x.
 • Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends in Cognitive Sciences. Bialystok E, Craik FIM, Luk G. 2012;16(4):240–250. doi: 10.1016/j.tics.2012.03.001.
 • Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics. De Houwer A. 2007;28(03):411–424. doi: 10.1017/S0142716407070221.
 • FAQ: Raising Bilingual Children. Linguistic Society of America.https://www.linguisticsociety.org/resource/faq-raising-bilingual-children

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.