De relatie tussen koffie en hartaanvallen

Er is een verband tussen koffie drinken en hartaanvallen, maar of deze relatie positief of negatief is, staat nog ter discussie. Blijkbaar is de manier waarop we het bereiden en consumeren de sleutel als het om het cardiovasculaire effect gaat.
De relatie tussen koffie en hartaanvallen

Laatste update: 20 september, 2020

Er is een verband tussen koffie en hartaanvallen, maar wetenschappelijke studies over dit onderwerp verschillen. Een aantal onderzoekers denkt dat het gebruik van koffie de cardiovasculaire functie verbetert, maar anderen denken van niet.

Koffie neemt een belangrijke plaats in onder de dranken op de wereld. Mensen drinken het bijna overal ter wereld en voor een aantal mensen is het een gewoonte die verder gaat dan hun ochtendontbijt. Koffie gaat vaak over gezelligheid, een excuus om elkaar te ontmoeten en te praten.

Het effect ervan op de gezondheid is dus voor ons allemaal van belang. Er zijn zoveel consumenten die hun koffiedrinkgewoonten zouden moeten verbeteren als er een reëel risico voor hun welzijn is.

Over het algemeen heeft koffie een slechte naam vanwege het verband tussen cafeïne en cardiovasculair risico. Het is bovendien heel gewoon dat patiënten die een hartaanval hebben gehad, alleen met het drinken van koffie stoppen en de medische instructies niet volgen.

Vroeger was het een vaststaand feit dat cafeïne de stof was om te bestuderen als het om het consumeren van koffie en hartaanvallen ging. Het deed hen beseffen dat veel andere dranken het ook bevatten, zoals bepaalde stimulerende dranken.

Uit een Zweeds wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat koffie alleen een probleem is afhankelijk van de manier waarop we het consumeren en niet noodzakelijk vanwege de cafeïne.

Hoe we koffie drinken, heeft invloed op het risico op hartaanvallen

Vrouw met hartaanval

Een studiegroep aan de Göteborgs Universitet (Universiteit van Göteborg) onderzocht (Engelse link) de verschillen tussen de cardiale effecten van verschillende vormen van koffiebereiding. Het is interessant hoe elke modaliteit de sterfte beïnvloedt van de groepen die ze hebben bestudeerd.

Volgens deze studie is het filter de belangrijkste factor van de relatie tussen koffiebereiding en hartaanvallen. Door de koffie te filteren, blijven de stoffen die tot ongewenste effecten leiden weg van het lichaam.

Deze stoffen zijn in staat het LDL-cholesterolgehalte te verhogen en de hartslag te verhogen en te veranderen. Ze zijn alle drie slecht voor het hart en de slagaders. Het is nog erger als de persoon in kwestie andere gezondheidsproblemen heeft, zoals obesitas of een pathologie met een hoger risico, zoals diabetes.

Volgens onderzoekers in Zweden bevat ongefilterde koffie 30 keer meer giftige stoffen dan gefilterde. Dit verschil kan in termen van gezondheid dus aanzienlijk zijn.

Studies met tegengestelde resultaten

In tegenstelling tot de resultaten van de Zweedse onderzoekers, pleiten een aantal meta-analyses voor het gebruik van koffie als hartbeschermer, in plaats van het als een risicofactor te beschouwen. In feite maakte het deel uit van de aanbevelingen voor de gezondheid van het hart van het afgelopen decennium.

Een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology (Engelse link) vond geen verband tussen de consumptie van koffie en hartaanvallen. Integendeel, de effecten die uit het onderzoek naar voren kwamen, lieten voordelen zien.

De geanalyseerde proefpersonen die dagelijks tot 4 kopjes koffie dronken, hadden een 18% lager risico om eerder te overlijden. Concluderend, regelmatige en gematigde koffiedrinkers hadden een grotere kans op een gezonder leven.

De verklaring zou in de antioxidanten in koffie kunnen liggen, die we samen met de cafeïne binnenkrijgen. Deze stoffen zijn belangrijk voor cellulaire veroudering, omdat ze de interne gifstoffen blokkeren die mensen produceren door het simpele feit dat ze in leven zijn.

Cortisolprobleem – koffieconsumptie en hartaanvallen

Vrouw houdt duim naar beneden bij koffie

Cafeïne verhoogt de productie van cortisol (het stresshormoon) in het lichaam, omdat mensen het afgeven om hun afweerreactie te versterken en om alert te blijven.

De hartslag neemt toe als er te veel cortisol is. De bloeddruk stijgt dus iets. Geen van beide situaties is wenselijk bij een hartpatiënt, ook niet bij iemand met een hoog cardiovasculair risico.

Regelmatige drinkers wennen aan deze licht verhoogde cortisolspiegel. De verhoging van de bloeddruk is niet significant en lijkt het hartpompen niet te vergroten. Hoe dan ook, mensen die denken dat koffie slecht is voor hun gezondheid, vermijden het om deze reden.

Het is niet duidelijk dat koffieconsumptie door cortisol tot hartaanvallen leidt, maar er is onderzoek gaande. Het onder controle houden van de niveaus van dit hormoon is bijvoorbeeld een van de therapeutische behandelingen tegen hoge bloeddruk.

Moeten we koffie drinken?

In het kort gezegd, we kunnen dus koffie drinken als we dat willen. Zoals met alles in het leven, is matiging de sleutel om de mogelijke nadelige effecten ervan te voorkomen.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat alleen koffie drinken niet tot hartaanvallen leidt. Andere factoren zoals voeding en activiteit spelen ook een rol bij de cardiovasculaire gezondheid. Het zijn de gezonde gewoonten die ons uiteindelijk in een goede algehele conditie houden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Ding, Ming, et al. “Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose–response meta-analysis of prospective cohort studies.” Circulation 129.6 (2014): 643-659.
  • Tverdal, Aage, et al. “Coffee consumption and mortality from cardiovascular diseases and total mortality: Does the brewing method matter?.” European Journal of Preventive Cardiology (2020): 2047487320914443.
  • Medina, Jaime Bonilla. “Los beneficios del consumo de café.” Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca 19.2 (2017): 47-48.
  • Krittanawong, Chayakrit, et al. “ASSOCIATION BETWEEN COFFEE CONSUMPTION AND RISK OF HEART FAILURE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS.” Journal of the American College of Cardiology 71.11 Supplement (2018): A865.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.