De opkomst van de cancel culture

De cancel culture is in opkomst en handelen of een mening uiten die afwijkt van wat de meesten als politiek correct beschouwen, kan ernstige gevolgen hebben, vooral voor bekende mensen en beroemdheden. Dit schendt de vrijheid van meningsuiting en vormt een risico voor de samenleving.
De opkomst van de cancel culture

Laatste update: 03 augustus, 2021

De cancel culture is een recent fenomeen en bestaat uit het intrekken van steun van bekende mensen of bedrijven als reactie op een actie die als beledigend wordt beschouwd. De vermeende bedoelingen van dit fenomeen zijn vaak lovenswaardig, omdat het om het uitroeien van schadelijke of criminele attitudes gaat.

De gevolgen zijn echter vaak meedogenloos en veroorzaken onherstelbare, onevenredige schade voor de getroffenen. Het heeft zelfs mensen geschaad die geen misdaad hebben begaan, alleen maar omdat ze ergens anders over dachten.

Dat gezegd hebbende vormt de cancel culture een gevaar voor de samenleving. Dit komt omdat het intolerantie bevordert, de vrijheid van meningsuiting beperkt en de integriteit in gevaar brengt. Hieronder vind je meer details over dit fenomeen en enkele alternatieven om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen.

De opkomst van de cancel culture

Scherm van een mobiel

Een van de eerste verschijningen van de term vond plaats in de film New Jack City uit 1991, waarin een van de personages zegt: “cancel deze f*****, ik koop een andere.” Het verschijnt opnieuw in de realityshow Love & Hip-Hop: New York in 2014 wanneer een van de personages “cancel haar” tegen een ander zegt.

Rommel Piña, directeur journalistieke carrière bij Universidad Finis Terrae (Spaanse link), stelt echter dat cancelen een fenomeen is dat al heel lang bestaat. Elke generatie heeft het anders genoemd. Niet zo lang geleden noemden mensen het bijvoorbeeld ‘mijden’.

De cancel culture zoals we die nu kennen begon in 2017 op sociale netwerken aan populariteit te winnen. Vooral door de opkomst van de #MeToo-beweging, die seksueel geweld en intimidatie aan de kaak stelde. Dit ontstond na de eerste beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein.

Volgens Rommel Piña is het fenomeen nauw met sociale media verbonden en hebben een aantal feministische bewegingen het populair gemaakt. Cancelen is dus de meest recente manier voor internetgebruikers om tegen de beledigende of onaanvaardbare feiten, opmerkingen of acties van beroemdheden te protesteren.

Momenteel kent de cancel culture veel voor- en tegenstanders. Die laatste groep telt maar liefst 150 beroemdheden (waaronder J.K. Rowling, schrijfster van de beroemde Harry Potter-serie), die in 2020 een manifest tegen dit fenomeen ondertekenden.

Hoe beïnvloedt de cancel culture de vrijheid van meningsuiting?

Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht van de mens, zoals weergegeven in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Engelse link). Dit houdt in dat iedereen vrij is om op welke manier dan ook zonder verstoringen of inmenging zijn mening te uiten.

In die zin schendt de annuleringscultuur de vrijheid van meningsuiting, terwijl het uitbrengen van een standpunt (dat als onaanvaardbaar beschouwd) een reeks reacties uitlokt die opiniemakers ergert en schaadt.

Vaker wel dan niet heeft dit fenomeen tot ernstige gevolgen voor de getroffenen geleid, waaronder publieke minachting, doodsbedreigingen en verlies van werk. In het laatste scenario is het gebruikelijk dat de beledigde groep het bedrijf waar de persoon werkt onder druk zet om actie te ondernemen. Als ze dat niet doen, dan boycot de menigte de organisatie.

Deze reacties tasten ook de psychische integriteit van de slachtoffers aan (Engelse link). Het kan tot veel ernstigere gevolgen leiden, zoals zelfmoord. Er is daarom een oproep om vriendelijker en toleranter te zijn op sociale netwerken.

De cancel culture voedt, naast het beperken van je vrijheid, de voorkeur voor bevestiging. Het maakt je minder rationeel, intoleranter en reactionair. Ten slotte veroorzaakt het beschamen, censureren of bespotten van andere gezichtspunten het tegenovergestelde effect.

Dat wil zeggen, het zorgt ervoor dat mensen niet langer de geldigheid van hun argumenten in twijfel trekken, maar hun eigen vrijheid. Deze indruk leidt ertoe dat individuen hun meningen en overtuigingen verder zullen verdedigen.

Wat zijn de alternatieven voor de cancel culture?

Hoewel deze cultuur gendergerelateerd geweld, seksueel misbruik, racisme en andere verwerpelijke ideologieën zichtbaar heeft gemaakt, heeft het ook intolerantie, geweld en bekrompenheid aangewakkerd.

Over het algemeen gebruiken de aanhangers het als een effectief wapen tegen bepaalde sociale bewegingen. Het lijkt echter zijn doel voorbij te schieten, omdat het een andere reeks problemen creëert die net zo ernstig zijn.

Het is zoals het typische geval van geweld met nog meer geweld bestrijden. Het werkt niet, omdat je uiteindelijk gaat handelen op de manier die je probeert uit te roeien, hoe nobel je bedoelingen ook zijn.

Luister naar mensen die een andere mening hebben dan de jouwe

Nodig mensen die opmerkingen uiten of acties ondernemen die voor jou beledigend zijn, beleefd uit om hun standpunten uit te leggen en jouw ideeën te presenteren en alles te bespreken.

Het zal je helpen om hun perspectief te begrijpen en beter geïnformeerde onderbouwing van jouw mening te promoten. Jullie krijgen bovendien allebei de kans om de gebreken van je eigen betoog op te merken. Het zal je helpen om je mening te versterken of te veranderen.

Wees nederiger en wees je bewust van je zwakheden

Niemand is perfect. Het is echter moeilijk om je fouten te beseffen en te erkennen. Het is inderdaad gemakkelijker om anderen te beschuldigen, te vernederen en op hun fouten aan te vallen.

Accepteren dat je vatbaar bent voor mislukkingen, zal je meer empathisch maken voor de tekortkomingen van andere mensen. Het belangrijkste is om ons hiervan bewust te zijn en dit te corrigeren.

Laat je niet door emoties meeslepen

Het is gebruikelijk om zonder na te denken over de gevolgen te reageren en acties te ondernemen wanneer je met een opmerking of actie wordt geconfronteerd waar je het niet mee eens bent. Dit kan soms zeer ernstig zijn. Probeer daarom rationeel te blijven en in een dergelijke situatie de meest geschikte oplossing te vinden.

Identificeer de juiste manieren om recht te doen

De cancel culture kan iedereen raken, omdat het vaak oneerlijk is. De gevolgen staan namelijk vaak niet in verhouding tot de actie of de verkondigde mening. Op dezelfde manier vervormt een verkeerde interpretatie van de boodschap het fenomeen verder en verandert het in een daad van onrechtvaardigheid.

Wanneer je met de uiting van iets dat je als een misdaad beschouwt (zoals seksueel misbruik of racistische daden) wordt geconfronteerd, dan kun je het beste nadenken over de beste manier om recht te doen. De straf van een ander toe-eigenen is de slechtste manier om dat te doen.

Anders denken is geen misdaad

We zullen altijd mensen tegenkomen die anders over dingen denken en dat is oké. Het feit dat iemand andere politieke, sociale of culturele meningen heeft, maakt hem daarom hem niet minder waardevol.

Op dezelfde manier betekent dit niet dat ze het verdienen om het slachtoffer van onherstelbare schade te worden. In het licht van criminele daden is het ideaal om actievormen te formuleren die ertoe bijdragen dat de criminelen de eerlijke gevolgen van hun acties op zich nemen.

Tegenwoordig wordt de noodzaak om vast te stellen wat goed en fout is steeds duidelijker. Iedereen die buiten deze limieten stapt, wordt dus gecanceld. Deze actie zorgt er niet voor dat mensen hun standpunt veranderen, integendeel, het zal polarisatie verergeren en het conflict verdiepen. Dialoog, respect en integratie van standpunten lijken een beter alternatief.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.