5 soorten emotionele chantage die je gezondheid schaden

30 september 2018
Het is aan jou om de verschillende soorten te identificeren en jezelf te beschermen tegen emotionele chantage. Onthoud dat je gezondheid in alles wat je doet voorop staat.

Er zijn veel verschillende manieren waarop mensen anderen pijn doen om te krijgen wat ze willen. In dit artikel tonen we je de 5 soorten emotionele chantage.

Helaas brengt chantage de ene persoon schade toe, terwijl een ander er juist baat bij heeft. Vaak aarzelt deze persoon niet om diverse soorten emotionele chantage toe te passen om zijn of haar zin te krijgen.

Het maakt daarbij niet uit welke risico’s dit met zich meebrengt. Als een persoon de neiging heeft zich zo te gedragen, dan belemmert dit de ander.

Denk eraan dat iedereen emotionele chantage kan toepassen, of het nu een familielid is, je partner, je kind, een collega, een vriend, enzovoort.

In dit artikel geven wij een overzicht van de diverse vormen van emotionele chantage. Al deze soorten kun je in je leven tegenkomen. Zo beschadigen ze je gezondheid en geluk.

Vijf soorten emotionele chantage die je kunt tegenkomen

De 5 soorten emotionele chantage

1. Iemand anders ergens de schuld van geven

Dit is één van de meest gebruikte, dagelijks voorkomende soorten emotionele chantage.
De manipulator laat het lijken alsof hij of zij het slachtoffer is. Dit om schuldgevoelens op te wekken bij de ander.

Het lijkt misschien niet logisch, maar dit is wel wat er gebeurt. Het is gebruikelijk voor de chanteur om te doen alsof hij of zij zichzelf straft. Het lijkt daarom alsof de chanteur gekwetst is en pijn heeft. Daardoor zullen de mensen om hem heen zich slecht voelen en hem geven wat ze willen.

Deze situatie kan overal voorkomen:

  • op het werk
  • thuis
  • in je gemeenschap
  • tussen jou en je partner

Je schuldgevoelens veroorzaken stress en angstgevoelens. Het beïnvloedt bovendien je gezondheid, waardoor je weerstand achteruit gaat.

Lees ook: De invloed van kleuren op jouw emoties en beslissingen

2. Gaslighting

Gaslighting is een ander, veel voorkomende soort emotionele chantage die zijn naam ontleent aan de filmwereld.

Deze soort chantage heeft als doel een persoon te laten twijfelen aan het eigen gezonde verstand. Iemand wordt bijvoorbeeld geadviseerd om langs een psycholoog te gaan.

Hierdoor blijft diegene zwak en vol twijfel over zichzelf achter. Het is het perfecte scenario voor de chanteur om te doen wat ze willen en misbruik te maken van de ander.

Gaslighting komt uit de filmwereld en kan je sterk beïnvloeden

Wat deze vorm van manipulatie zo gevaarlijk maakt is dat deze lastig te herkennen is. Ook wordt deze vorm vaak toegepast door iemand uit de nabije omgeving van de persoon in kwestie. Vaak gaat het zelfs om iemands partner.

Het kan zo zijn dat de manipulator deze vorm van chantage onbewust toepast. Helaas kan het ook zo zijn dat hij of zij dit wel degelijk bewust doet.

Gaslighting maakt dat je gaat twijfelen aan je eigen beeld van de werkelijkheid. Opeens begin je overal aan te twijfelen. Dit komt doordat je bestookt wordt met zinnen zoals:

  • “Het is niet mijn schuld, je had dit zelf moeten doen”
  • “Zoiets heb ik nooit gezegd.”

Je beoordelingsvermogen wordt zó erg in twijfel getrokken dat je aan jezelf begint te twijfelen. Je raakt gedesoriënteerd en gefrustreerd en je mentale gezondheid gaat hierdoor achteruit.

3. Om de hete brij heen draaien

Deze uitdrukking slaat op mensen die een overduidelijk probleem proberen te vermijden, alsof het helemaal niet bestaat. Men zegt ‘om de hete brij heen draaien’ als iemand afwacht tot de maaltijd (de ‘brij’) is afgekoeld, zonder het probleem direct aan te gaan.

Omdat het probleem niet direct wordt aangegaan ervaart iedereen die erbij betrokken is veel spanning. Naarmate de tijd vordert stijgt ook de spanning.

Dus als je denkt dat er iets is dat besproken moet worden, doe dit dan ook. Laat het niet rusten, en laat de persoon die je manipuleert er niet mee wegkomen. Maak zelf een einde aan de situatie.

Lees ook: 7 tekenen van emotionele giftigheid

4. Overbescherming

Binnen intieme relaties is dit één van de meest voorkomende situaties. Maar overbescherming komt ook voor in relaties tussen ouders en kinderen.

Overbescherming leidt tot ongezonde relaties

Bij deze soort emotionele chantage denkt één van de betrokken personen dat hij of zij de beschermer is van de ander. Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk gedrag. Maar bij overbescherming ontstaat al snel een giftige situatie die je sterk beïnvloedt en je ongelukkig maakt.

Deze soort emotionele chantage is in het begin lastig te herkennen. Dit komt omdat iemand die dit gedrag vertoond dit doorgaans met goede bedoelingen doet. Althans, zogenaamd. Op den duur ontstaat vanzelf een ongezonde relatie, waarin iemand emotioneel afhankelijk wordt van de ander.

Op zeker moment wordt het zelfs zo erg dat het slachtoffer geen controle meer heeft over zijn of haar levenskeuzes. Uiteindelijk komt deze persoon volledig onder invloed van de ander te staan.

5. Hulpbehoevendheid

Het komt ook vaak voor dat een persoon zijn of haar problemen en behoeften gebruikt om de ander zich schuldig te laten voelen.

Dit doet de persoon in kwestie door zijn of haar behoeften luid duidelijk te maken. Daardoor voelen anderen zich slecht en zullen zij proberen de problemen van de ander zelf op te lossen.

Altijd het slachtoffer uithangen is een subtiele vorm van manipulatie

Dit is een heel subtiele manier om anderen te manipuleren.

Wat het zo subtiel maakt is dat de manipulator écht het gevoel kan hebben dat hij of zij het slachtoffer is. Daardoor zullen zij blijven vasthouden aan hun standpunten. Het is immers hun manier om aandacht te krijgen en ervoor te zorgen dat andere mensen voor hen zorgen. Deze mensen zijn dus altijd op zoek naar manieren om de ‘zielenpoot’ te zijn.

Het probleem met deze subtiele vorm van emotionele chantage is dat de manipulator doet alsof het gaat om een volkomen normale situatie. Alsof het dus de normaalste zaak van de wereld is dat iemand anders hun problemen oplost en hun behoeften vervuld. Deze vorm van mentaal geweld dien je onder geen enkele omstandigheid te accepteren.

Zoals je hebt kunnen zien laten de verschillende soorten emotionele chantage zich op verschillende manieren zien. Dit verschilt per situatie. Het is dus aan jou om de verschillende soorten emotionele chantage te herkennen en jezelf ertegen te beschermen. Denk eraan: jouw gezondheid staat altijd op de eerste plaats.