5 effecten van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

Ouders zijn de rolmodellen voor hun kinderen. Je moet leren om conflicten op een vreedzame, beschaafde manier op te lossen of kinderen zullen leren gewelddadig, agressief of bang te zijn in hun dagelijkse leven.
5 effecten van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

Laatste update: 25 april, 2019

Als je leest over de effecten van ruziemaken waar je kinderen bij zijn, zal je er voortaan anders mee om gaan. Hoe gelukkig en volwassen je relatie ook is, er zullen altijd discussies en moeilijke momenten zijn.

Soms vergeet je echter dat je kind aanwezig is en dat kan ernstige, negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Daarom willen we vandaag 5 effecten van ruziemaken waar je kinderen bij zijn met je delen.

Huiselijk geweld en de effecten daarvan

Volgens UNICEF is een gezin de belangrijkste sociale instelling voor de opvoeding, opleiding en bescherming van haar leden. Vanwege slechte communicatie of emotionele begeleiding kunnen ruzies tussen ouders echter ernstige conflicten worden die niet alleen hen kwetsen, maar ook hun kinderen.

Specialisten zeggen zelfs dat kinderen wereldwijd meer risico lopen op geweld in hun thuisomgeving dan waar ook. Je zou kunnen denken dat je ruzie geen invloed heeft op je kinderen.

De waarheid is echter dat ruzies tussen ouders, of ze nu verbaal of fysiek zijn, deel uitmaken van huiselijk geweld. Dat is de reden dat ruzies thuis direct of indirect gevolgen hebben voor kinderen. Vandaag vertellen we je waarom.

Dit vind je vast ook interessant:
De tijd heelt niet altijd alle wonden

De effecten van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

Kinderen en huiselijk geweld

Verschillende factoren kunnen familierelaties vormen. Deze factoren kunnen zijn:

 • sociaal
 • emotioneel
 • gedragsmatig
 • structureel

Deze worden ook verandert door fysiek of emotioneel geweld thuis of door het gebruik van macht – wanneer een vorm van opzettelijke of onopzettelijke agressie een algemeen hulpmiddel wordt om problemen op te lossen.

Dit zorgt ervoor dat alle leden van het huishouden denken dat geweld normaal is. Het beïnvloedt elk aspect van jouw leven en vooral ook van je kinderen, die niet in staat zijn om vragen te stellen over hun situatie, deze te bekritiseren of te veranderen.

Al delen we vandaag alleen de algemene gevolgen, kunnen ze verschillende aspecten van het leven van je kind beïnvloeden en die zijn wel heel belangrijk.

1. Fysieke effecten

Ruzie thuis kan zich fysiek manifesteren bij je kind. Ze kunnen:

 • zich langzamer ontwikkelen
 • lijden aan slaapproblemen
 • eetstoornissen ontwikkelen
 • psychosomatische ziekten ontwikkelen
 • enzovoorts

2. Emotionele effecten

Het is belangrijk om te vermelden dat kinderen geen ander gezond referentiekader hebben dan hun ouders. Daardoor kunnen ze moeite hebben om hun emoties te begrijpen in een huishouden waar ruzie de norm is.

Het kan voor hen moeilijk zijn om frustratie of woede te beheersen, zodat ze zichzelf uiten door agressie. Dit veroorzaakt gewelddadig gedrag, zowel tegenover anderen als tegen zichzelf.

Ze kunnen zich ook hulpeloos voelen als ze worden geconfronteerd met dit trauma. Dit kan ertoe leiden dat ze zich terugtrekken uit sociale contacten omdat ze zich zorgen maken of angstig zijn geworden.

3. Sociale effecten

Een ander gevolg van ruzie thuis is dat je kind zijn of haar vermogen om goed te communiceren niet kan ontwikkelen en vriendschappen of andere hechte relaties met andere mensen niet kan aangaan.

Dit komt omdat ze bang zijn opnieuw trauma te ervaren en ze gebruiken vermijdingsgedrag om te voorkomen dat ze dingen voelen die ze associëren met gewelddadige herinneringen. Ze kunnen ook:

4. Cognitieve effecten

Gevolgen van ruzie thuis

Kinderen die getuige zijn van de ruzies van hun ouders hebben moeite zich te concentreren. Het kan ook moeilijk voor de zijn om op te letten, wat hun schoolprestaties en ontwikkeling beïnvloedt.

Het is ook mogelijk dat ze dissociatief gedrag ontwikkelen. Dit is een verdedigingsmechanisme waarmee ze proberen afstand te nemen van de realiteit om conflicten en stress te minimaliseren.

Dit wordt als een stoornis beschouwd omdat het verandering kan brengen in:

 • Bewustzijn
 • Identiteit
 • Geheugen
 • De perceptie van wat er om je heen gebeurt

5. Effecten op eigenwaarde

Kinderen kunnen negatieve gevoelens over zichzelf krijgen, omdat ze zich nog steeds ontwikkelen. Ze denken misschien dat ze schuldig zijn of verantwoordelijk voor de ruzies. Dit resulteert vaak in een laag zelfbeeld, depressie en angst.

Conclusies over ruziemaken waar je kinderen bij zijn

 Fysieke gevolgen van ruzie

Huiselijk geweld houdt rechtstreeks verband met gekwetst, agressief en ongevoelig gedrag bij kinderen wanneer ze jong zijn, maar mogelijk ook later in hun leven.

Als dit probleem niet tijdig wordt aangepakt, kan het een bedreiging vormen, niet alleen voor de gezondheid van de kinderen, maar ook voor de samenleving.

Als ouders moet je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties en er op een zo goed mogelijke manier mee om gaan. Zelfs als je een moeilijk leven hebt gehad of als je jeugdherinneringen aan het gezin waar je in opgroeide moeilijk zijn door geweld of misbruik. Dit betekent namelijk nog niet dat je het door hoeft te geven aan je eigen kinderen.

Probeer deze giftige patronen te veranderen en je relatieproblemen op een beschaafde en liefdevolle manier op te lossen. Als dat te moeilijk blijkt te zijn, probeer het dan samen met een therapeut. De gezondheid en het welzijn van je kinderen zijn van vitaal belang – zorg dat ze gelukkig zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.