Wat is inductief redeneren en waarom het belangrijk is

Inductief redeneren wordt gekenmerkt door het trekken van algemene conclusies uit bijzondere gevallen. Laten we eens kijken naar de kenmerken ervan, enkele voorbeelden en waarom het zo belangrijk is.
Wat is inductief redeneren en waarom het belangrijk is

Laatste update: 23 mei, 2023

We gebruiken allemaal dagelijks inductief redeneren om conclusies te trekken. Dit betekent dat we ons baseren op waarnemingen en ervaringen uit het verleden om onze huidige of toekomstige overtuigingen te ondersteunen.

Als we bijvoorbeeld zien dat de lucht bewolkt is, zullen we concluderen dat we met een paraplu naar buiten moeten gaan omdat het vrijwel zeker is dat het gaat regenen. Of we hebben de overtuiging dat de bus ‘s morgens op een bepaalde tijd op het station zal aankomen, omdat dat altijd zo is geweest.

Ook voor de empirische wetenschappen is inductief redeneren heel nuttig geweest. Dankzij de herhaalde observatie van bepaalde verschijnselen zijn er wetten of algemene principes geformuleerd. Dit gezegd hebbende, zullen we ons verdiepen in waar deze vorm van redeneren uit bestaat en waarom ze zo belangrijk is in ons leven.

Wat is inductief redeneren?

Inductie is een soort redenering waarvan de premissen de conclusie ondersteunen, maar niet garanderen. Bij inductieve redenering komen de premissen voort uit ervaring of waarneming van bijzondere gevallen en daaruit wordt een algemene conclusie getrokken.

Een typisch voorbeeld van inductief redeneren is het volgende:

  1. Premisse: alle tot nu toe waargenomen kraaien zijn zwart.
  2. Conclusie: alle kraaien zijn zwart.

In dit geval zal de conclusie nooit absolute steun hebben van de premissen (zoals bij deductieve argumenten), omdat er altijd een kleine kans is dat ze falsifieerbaar is. Volgens het vorige voorbeeld zal het altijd waarschijnlijk zijn dat er een kraai van een andere kleur verschijnt.

In deze zin kunnen we bij inductie niet spreken van een geldige of ongeldige redenering, maar van een sterke of zwakke redenering, afhankelijk van de mate van waarschijnlijkheid van de conclusies.

Een inductief argument is sterk als het zeer onwaarschijnlijk is dat de conclusie onwaar is en de premissen waar zijn. Omgekeerd zal het zwak zijn als het zeer waarschijnlijk is dat de conclusie falsifieerbaar is door het verschijnen van een ander geval dat niet voldoet aan de gestelde normen.

Afbeeldingen op blokjes van hoofden met radertjes
Inductie geeft aanleiding tot de mogelijkheid dat een geval niet voldoet aan de gestelde norm.

Kenmerken van inductieve redeneringen

Inductieve argumenten of redeneringen worden gekenmerkt door het volgende:

  • Uitvoerig zijn: dit houdt in dat de conclusie meer informatie geeft dan die in de premissen, door algemene gevolgtrekkingen te maken over het niet-waargenomene.
  • Feilbaar zijn: omdat de conclusies nooit definitief zijn.
  • Je kunt het niet valideren: conclusies zijn gebaseerd op waarschijnlijkheden en kunnen niet gekwalificeerd worden als geldig of ongeldig.

Het probleem van inductie

In de 18e eeuw stelde de empiristische filosoof David Hume (Engelse link) een beroemd argument voor tegen de inductieve methode, bekend als het probleem van inductie. Dit weerspiegelt het gebrek aan rechtvaardiging of logische onderbouwing dat in inductieve gevolgtrekkingen bestaat.

Voor Hume impliceert inductief redeneren een logische sprong of een inferentiekloof. Dit komt omdat de premissen de conclusie slechts op een min of meer waarschijnlijke manier ondersteunen. Het is nooit definitief.

Hume concludeerde dus dat er geen manier is om het oorzakelijk verband (Spaanse link) in inductieve gevolgtrekkingen te rechtvaardigen. Want het feit dat je waarneemt dat een gebeurtenis zich in de tijd op dezelfde manier herhaalt, houdt niet noodzakelijkerwijs in dat het altijd op die manier zal gebeuren.

Wanneer bijvoorbeeld een gebeurtenis herhaaldelijk volgt op een andere, denken de meeste mensen dat er een verband is tussen de twee, zodanig dat de eerste de tweede veroorzaakt. Als we tegen een bal schoppen, en die schiet altijd in een bepaalde richting weg, zullen we concluderen dat de bal elke keer dat we hem met onze voet raken naar een ander punt beweegt.

Hume betoogde echter dat zelfs als we de opeenvolging tussen twee gebeurtenissen waarnemen (in dit geval de handeling van het schoppen van de bal en de verplaatsing ervan), het onmogelijk is om een of andere noodzakelijke en voldoende voorwaarde tussen de twee vast te stellen.

Daarom verklaarde hij dat de relatie van causaliteit een product is van de menselijke verbeelding en uit weinig meer bestaat dan de hoop dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden na andere die eraan voorafgaan.

Daarom kunnen we er zeker van zijn dat de zon elke morgen opkomt, omdat ze dat altijd heeft gedaan. Maar deze inductieve gevolgtrekking zal niet gebaseerd zijn op een objectief principe van causaliteit, maar op ons verbeeldingsvermogen om relaties te leggen tussen gebeurtenissen.

Belang van inductief redeneren

Ondanks Hume’s opmerking over de inductieve methode, moeten we het nut van deze redenering in het dagelijks leven erkennen. Ook in de wetenschappen.

Dankzij dit soort inferenties kunnen we beslissingen nemen. Bovendien kunnen we ook direct conclusies trekken. Die hebben misschien een zekere foutmarge, maar zijn onmisbaar voor onze functionaliteit. Ook voor onze dagelijkse ontwikkeling en overleving.

Het zou contraproductief zijn voor de mens om alle bijzondere gevallen of mogelijke scenario’s te kennen om te kunnen handelen of besluiten. In feite trekt ons gezond verstand conclusies met de altijd beperkte informatie van de ervaring.

En naarmate er nieuwe bewijzen komen, verandert eerdere kennis. Dit is waar mentale flexibiliteit uit bestaat.

Hetzelfde geldt op wetenschappelijk gebied. Niet alle door empirische wetenschappen verkregen kennis is 100% onfeilbaar. Vooral die betreffende nieuwe of recent ontdekte verschijnselen.

Het is heel gewoon om te zien hoe de wetenschappelijke gemeenschap haar postulaten bijstelt, gegeven nieuw bewijsmateriaal. Als het gaat om onbekende verschijnselen is er geen effectievere manier om hun werkelijkheid te kennen.

Laten we een recent voorbeeld nemen. De kennis die we tot nu toe hebben over COVID-19 is voortgekomen uit de bestudering van bijzondere gevallen: de besmette personen. Aan het begin van de pandemie concludeerde de wetenschappelijke gemeenschap een reeks postulaten. En, deze veranderden met de komst van nieuw bewijsmateriaal.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in dit artikel:
Kintsugi: de filosofie van het helen van de wonden van de ziel

Oplichtend brein
Redeneren door middel van inductie draagt bij aan de ontwikkeling van de wetenschap, zelfs met zijn beperkingen.

Tot slot

Inductief redeneren is uiterst nuttig voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van de wetenschap. Hoewel het zijn gebreken heeft, is het essentieel om de wereld om ons heen te begrijpen en daarnaar te handelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.