Wat is ADHD eigenlijk precies?

Een aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis of ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Lees er alles over in dit interessante artikel!
Wat is ADHD eigenlijk precies?
Alejandro Duarte

Beoordeeld en goedgekeurd door de biotechnoloog Alejandro Duarte.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Zoals de naam al doet vermoeden, is aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit of ADHD een neurobiologische aandoening die zich tijdens de kindertijd manifesteert.

Het treft meer dan 5% van de kinderen wereldwijd en meer dan 6% van de kinderen in bijvoorbeeld Spanje. Bovendien komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Gelukkig hebben studies aangetoond dat de aandoening goed kan reageren op een vroege diagnose en een juiste behandeling. Laten we nu meer leren over deze aandoening!

ADHD

Oorzaken

Vanwege de complexiteit van deze aandoening is geen enkele oorzaak met zekerheid vastgesteld. In wezen is het een heterogene aandoening met verschillende subtypen die waarschijnlijk het gevolg zijn van verschillende risicofactoren.

Professionals weten nog niet precies wat de oorzaak is. Ze hebben echter ontdekt dat genetische en omgevingsfactoren een grote invloed hebben op de ontwikkeling ervan. In dit geval hebben we het over prenatale, perinatale en postnatale factoren.

Bovendien heeft ADHD een erfelijkheid van 76%. Dit betekent dat gemiddeld 76% van de factoren die verband houden met de aandoening genetisch is bepaald en de rest komt door niet-genetische factoren.

Ten slotte is aangetoond dat de familieleden van mensen met deze neurologische aandoening een vijf keer groter risico lopen om het te ontwikkelen dan mensen zonder een familiegeschiedenis van deze aandoening.

Symptomen

Symptomen

Doorgaans kunnen kinderen die lijden aan ADHD slechte school- en sociale prestaties leveren. In wezen heeft deze aandoening drie kernsymptomen:

 • onoplettendheid
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit

Deze symptomen manifesteren zich in meer of mindere mate, afhankelijk van het subtype.

Ten eerste vallen bij het overwegend onoplettende subtype de meeste symptomen onder een lage aandachtsspanne. Het komt het meest voor bij vrouwen en heeft het veel invloed op de schoolcarrière van diegene.

Aan de andere kant kunnen kinderen met het overwegend hyperactieve-impulsieve subtype hyperactiever en agressiever zijn.

Het laatste subtype, bekend als gecombineerd, is het meestvoorkomend. Het heeft invloed op de alle prestaties en factoren van het leven.

Vervolgens moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldoen om de symptomen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit te associëren met ADHD:

 • Ten eerste moeten de symptomen zich manifesteren vóór de leeftijd van zeven.
 • Bovendien moet het kind deze symptomen gedurende minimaal zes maanden continu vertonen.
 • Daarnaast moeten de symptomen het kind beïnvloeden op ten minste twee verschillende manieren.
 • Ten slotte moeten deze symptomen het leven van het kind aanzienlijk moeilijker maken. Daarom heeft het invloed op hun prestaties.

Hoe kan het worden behandeld?

Allereerst helpt psychologische therapie de symptomen van deze aandoening te beheersen en de prestaties van het kind te verbeteren.

ADHD bij kinderen en adolescenten moet echter worden behandeld volgens de behoeften van elk individu. Er is nog steeds geen remedie voor ADHD. Daarom is de behandeling bedoeld om de symptomen en het risico op andere bijbehorende aandoeningen te verminderen.

Doorgaans bevelen professionals een combinatiebehandeling aan voor kinderen en adolescenten met ADHD als dit hun dagelijks leven in matige of ernstige mate beïnvloedt. Dit omvat meestal de volgende methoden:

 • psychologische behandeling
 • psycho-pedagogische behandeling
 • farmacologische behandeling

1. Psychologische behandeling

Psychologische behandeling

Over het algemeen zijn de psychologische interventies die goede resultaten hebben opgeleverd gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie. Deze omvatten:

 • Gedragstherapie
 • Oudertraining
 • Cognitieve therapie
 • Training in sociale vaardigheden

2. Psycho-pedagogische behandeling

Vervolgens is psycho-pedagogische interventie een fundamentele pijler bij gecombineerde behandeling. In principe gaat het hierbij om een ​​reeks interventies. Deze variëren van zaken zoals het verbeteren van de academische prestaties van het kind als het verbeteren van de schoolomgeving.

3. Farmacologische behandeling

Vervolgens helpt farmacologische behandeling de kernsymptomen van ADHD te verminderen. Over het algemeen kan dit leiden tot betere prestaties op school en qua gedrag.

Tegelijkertijd versterkt dit het effect van psychologische en psycho-educatieve interventies. Methylfenidaat, een stimulerend middel, is een populair medicijn dat artsen vaak voorschrijven om deze aandoening te behandelen.

De realiteit van ADHD

De realiteit van ADHD

Deze aandoening kan het zelfbeeld van een kind beïnvloeden en komt helaas veel voor. De realiteit is echter dat er veel onwetendheid over is.

Helaas zijn maar weinig mensen goed op de hoogte van deze aandoening. Bovendien geloven vele anderen ten onrechte dat ADHD wordt veroorzaakt door een ongeorganiseerde familie- of schoolomgeving.

Het niet hebben van voldoende informatie over deze aandoening heeft directe gevolgen voor patiënten en hun families, vrienden en de andere mensen om hen heen. Verkeerde informatie of gebrek aan informatie leidt tot zowel stigma, ongevoeligheid als een gebrek aan aandacht voor de aandoening.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Asociación Americana de Psiquiatría (APA) (2013). Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5). Washington, DC: APA.
 • Faraone, S. V., & Larsson, H. (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Molecular Psychiatry24(4), 562–575. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0070-0
 • Lopez, P. L., Torrente, F. M., Ciapponi, A., Lischinsky, A. G., Cetkovich-Bakmas, M., Rojas, J. I., Romano, M., & Manes, F. F. (2018). Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. TheCochrane Database of Systematic Reviews3(3), CD010840. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010840.pub2
 • Osland, S. T., Steeves, T. D., & Pringsheim, T. (2018). Pharmacological treatment for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews6(6), CD007990. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007990.pub3

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.