Bepaalde karaktertrekken kunnen wijzen op leerproblemen van een kind

Leerproblemen treden op een heel vroege leeftijd op. Vaak zijn het factoren waarmee het kind zal moeten leren leven. Het is dus fundamenteel dat je ze vroegtijdig ontdekt. Maak in dit artikel kennis met de typische kenmerken van deze aandoening.
Bepaalde karaktertrekken kunnen wijzen op leerproblemen van een kind

Geschreven door Thady Carabaño

Laatste update: 24 augustus, 2022

Angelica is vier jaar oud. Ze gaat voor de eerste keer naar school. In de klas praat ze niet met de anderen kinderen. Ze deelt ook niets met de anderen. Bovendien lijkt ze de opdrachten van de leraar niet op te begrijpen. De schoolpsycholoog en de leraar plannen een ontmoeting met de ouders van Angelica. Want ze kunnen zien dat ze mogelijk een leerprobleem heeft. Het is belangrijk om tijdig aandacht te schenken aan leerproblemen van een kind. 

De ouders van Angelica zijn in een korte tijdsperiode drie keer op school uitgenodigd. Thuis praat Angelica veel. Ze toont ook interesse in dingen leren van haar moeder en vader. Maar dit is niet wat op school gebeurt.

De druk op de schouders van de ouders van Angelica wordt steeds zwaarder. Ze nemen haar mee naar een neuroloog-kinderarts. Na een beoordeling zegt de arts dat er niets abnormaal is. Angelica is gewoon anders dan haar klasgenootjes, net als vele kinderen.

Korte tijd later gebeurt er een ‘wonder’. Angelica begint zich socialer te gedragen en toont interesse in de lessen. Ze gaat op een enthousiaste manier om met haar leraar en met haar klasgenoten.

Elk kind leert op zijn eigen tempo

Leerproblemen van een kind

Vele ouders, kinderen, leerkrachten en deskundigen in de gezondheidszorg hebben zo’n verhaal meegemaakt. Men zegt vaak dat ‘elk kind op zijn eigen tempo leert’. Maar het komt heel vaak voor dat angst ervoor zorgt dat we problemen zien die er niet zijn.

Starten op school brengt allerlei problemen met zich mee. Maar de meeste kunnen op tijd opgelost worden.

De kleuterschool is leuk. De kinderen leren door middel van spelen. De leraren hebben er ook een veel nauwer en persoonlijk contact met de kinderen.

Maar wanneer kinderen opgroeien, krijgen ze op school te maken met ingewikkeldere onderwerpen. Ze hebben meer werk. Hun relaties op school krijgen ook nieuwe en andere kenmerken.

Het kind zal zich bewuster worden van zijn vermogens en beperkingen. Voor sommige kinderen is dit oké. Maar voor andere kinderen niet.

Wanneer stelt men leerproblemen van een kind vast?

Sommige deskundigen zeggen dat hoe vroeger je de leerproblemen van een kind vaststelt, hoe beter. Maar de waarheid is dat je bij jonge kinderen het risico loopt een verkeerde diagnose te stellen.

Een specialist kan een leerprobleem van een kind bij voorkeur in het vierde leerjaar vaststellen. Op dat moment is het kind ongeveer zeven of acht jaar oud.

Leerproblemen van een kind beïnvloeden de verwerking van informatie. Een kind kan bijvoorbeeld traag zijn in het leren lezen of schrijven. Hij of zij kan ook problemen hebben met rekenen. Ze kunnen begrijpen wat het inhoudt. Maar ze hebben het moeilijk om het zelf op de juiste manier uit te drukken.

Dit heeft niet alleen een invloed op hun schoolprestaties. Maar het beïnvloedt ook hun relaties met anderen.

De eerste tekenen van leerproblemen van een kind

Leerproblemen van een kind: leren schrijven

We hebben hier een gedetailleerd overzicht gemaakt van de tekenen van leerproblemen van kinderen jonger dan vijf jaar oud. Maar we moeten wel beklemtonen dat je niet mag wanhopen. Je moet geduld tonen, je kind observeren en bekijken hoe hij of zij zich ontwikkelt. Dit zijn de signalen van leerproblemen van een kind jonger dan vijf:

 • Motorische problemen: schrijven, scheuren, lopen, snijden, knopen sluiten, rits sluiten of veters strikken.
 • Ze worstelen met het opvolgen van eenvoudige opdrachten en kunnen ze niet uitvoeren.
 • Ze hebben een achterstand met praten en problemen met de uitspraak. Het is voor hen ook moeilijk om nieuwe woorden te leren.
 • Ze hebben problemen met het leren lezen en het begrijpen van getallen. Het is voor hen ook moeilijk om het alfabet, de dagen van de week, kleuren en geometrische vormen te leren.
 • Ze slagen er moeilijk in om zich te concentreren of op te letten.
 • Ze voelen zich gefrustreerd of ongemotiveerd om mee te doen aan schoolactiviteiten of andere sociale of gezinsactiviteiten.

Aanwijzingen van leerproblemen bij oudere kinderen

 • Niet willen praten over hun studie en veel tijd nodig hebben om opdrachten uit te voeren.
 • Ze vervelen zich gemakkelijk en zijn niet geïnteresseerd in school.
 • Deze kinderen kunnen zich op school slecht of agressief gedragen.
 • Ze vertonen tekenen dat ze worstelen om hun gevoelens te herkennen en te benoemen.
 • Ze hebben slaap- of eetproblemen.

Kinderen met leerproblemen

Leerproblemen van een kind: privéles

Kinderen met leerproblemen hebben meestal een normale of meer dan normale intelligentie. Maar ze hebben het moeilijk om te benoemen wat ze weten. Aangezien ze problemen hebben om bepaalde onderwerpen te leren, voelen ze zich vaak gefrustreerd en geërgerd.

Deze emoties kunnen een negatieve invloed op hun zelfvertrouwen hebben. Ze kunnen ook een depressie krijgen. Want ze weten wat ze willen bereiken, zeggen, schrijven of doen. Maar het is echt moeilijk voor hen om het te doen.

In sommige gevallen vertonen kinderen met leerproblemen ook andere speciale behoeften, zoals dyslexie, dyscalculie of beide. Dit helpt ongetwijfeld om een nauwkeurige diagnose te stellen. Ze kunnen ook moeilijkheden hebben om op te letten. Maar dit betekent per se niet dat ze een aandachtsstoornis hebben.

Hoe kan ik mijn kind helpen?

 • Leer accepteren dat de leerproblemen iets voor de rest van het leven zijn. Maar je moet ook onthouden dat je je hierover geen zorgen hoeft te maken. Want met de juiste hulp zal je kind leren en opgroeien en gelukkig en gezond zijn.
 • De leraar van je kind kan helpen om de symptomen vast te stellen en een aangepaste leeromgeving te scheppen. Maar de leraar kan geen diagnose stellen.
 • Een goede diagnose en een geschikte interventie zullen een heel positieve invloed hebben op het academische leven van je kind.
 • Specialisten voeren de testen uit om een leerprobleem vast te stellen. Dit kunnen psychologen, kinder-neuropsychologen, gespecialiseerde kinderartsen of psychiaters zijn.
 • Kinderen met leerproblemen blijven nog steeds leren. Je moet je alleen richten op hun vermogens en voorkeuren. Dit zal hun zelfvertrouwen opbouwen.
 • Hen berispen of straffen werkt bij deze kinderen niet. Het kan zelfs het probleem erger maken.
 • Als je kind een woedeaanval krijgt of huilt als gevolg van zijn beperkingen, blijf hem dan steunen. Zeg hem hoeveel je van hem houdt. Vergeet niet hoeveel hij moet proberen om iets te doen waarvan je weet dat het voor hem niet gemakkelijk is.

Voor mama en papa

Een kind met leerproblemen opvoeden zorgt voor veel stress. Als je hulp of psychologische ondersteuning nodig hebt, zoek die dan. Want jouw kind zal ook profiteren van het feit dat mama en papa zich goed voelen.

Vergelijk jouw kind met leerproblemen alsjeblieft niet met andere kinderen die deze problemen niet hebben, vooral niet met een broer of zus. Je kind zal dit waarderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Barallobres, Gustavo. (2016). Diferentes interpretaciones de las dificultades de aprendizaje en matemática. Educación matemática28(1), 39-68. Recuperado en 29 de enero de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-58262016000100039&lng=es&tlng=es.
 • Navarro Soria, I., González Gómez, C., Álvarez Teruel, J. D., Fernández Carrasco, F., & Heliz Llopis, J. (2014). Detección de dificultades de aprendizaje e implicación de las familias en la intervención.
 • Sánchez, C. (2004). Las” dificultades del aprendizaje”: un diagnóstico peligroso y sus efectos nocivos. Educere8(24).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.