Vriendelijkheid kost geen tijd. Is dat zo?

Vriendelijkheid is niet op zoek naar erkenning. Goede mensen handelen aan de hand van hun eigen principes, zodat ze zich beter over zichzelf kunnen voelen en zich meer op hun gemak voelen naast anderen, niet om complimenten te ontvangen.
Vriendelijkheid kost geen tijd. Is dat zo?

Laatste update: 19 februari, 2019

Vriendelijkheid is iets waar je zelf voor kiest om het te uiten. Het is makkelijk om te zeggen dat goedheid en grootmoedigheid eigenschappen zijn die recht uit het hart komen.

In werkelijkheid heeft vriendelijkheid echter veel te maken met de manier waarop je omgaat met moeilijke of negatieve situaties.

Iedereen heeft bijvoorbeeld weleens ontberende of angstige tijden meegemaakt in zijn leven waarin het makkelijker zou zijn geweest om jezelf egoïstisch, kwaadaardig of zelfs trots te gedragen.

Desalniettemin kozen de meeste van ons er in deze tijden vrijwillig voor om onszelf juist vriendelijk op te stellen.

Een goed persoon zijn betekent helemaal niet dat je onschuldig moet zijn of dat je toestaat dat anderen jou manipuleren wanneer ze daar zin in hebben.

Een grootmoedige geest is een geest die trouw blijft aan zijn waarden. In plaats van elke negatieve handeling kies jij er liever voor om vriendelijk te zijn.

Dit persoonlijkheidstype heeft bepaalde eigenaardige nuances die het waard zijn om in meer detail op in te gaan. Wij nodigen je uit om ons hier vandaag bij te vergezellen.

Vriendelijkheid zorgt er altijd voor dat je twijfelt aan je eigen handelingen

Rick Hanson is een welbekende neuropsycholoog aan de Universiteit van Berkeley (Californië) die een paar fascinerende boeken heeft geschreven, zoals Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love and Wisdom.

Rich Hanson zegt dat grootmoedige mensen de neiging hebben om voortdurend te twijfelen aan hun handelingen. Hij baseert zich hierbij op onderzoek en ervaringen.

Hanson zegt ook dat vriendelijke mensen:

  • vaak bang dat ze niet goed begrepen worden. Ook maken zich zorgen of ze überhaupt behulpzaam waren en of hun woorden en handelingen uiteindelijk een positieve invloed zullen hebben.
  • soms geobsedeerd zijn door de fouten die ze in het verleden bij anderen hebben gemaakt.
  • twijfelen aan veel van de dingen die ze doen, omdat ze hoge eisen aan zichzelf stellen. Dit veroorzaakt soms pijn kunnen.

Volgens dr. Hanson beschouwen anderen grootmoedige mensen vaak als ware rolmodellen. En dat terwijl de grootmoedigste mensen onder ons juist doorgaans denken dat ze ‘nog meer’ hadden kunnen doen.

Daarom is het belangrijk om even tijd vrij te maken om hierover na te denken.

vriendelijkheid mooi uitzicht

Probeer op momenten van woede kalm te blijven

Ook goede mensen worden ongetwijfeld weleens boos. Ook zij zijn in staat om razernij te voelen.

Dit komt doordat we allemaal maar mensen zijn en de gevolgen van onrechtvaardige en egoïstische handelingen kunnen voelen.

  • Probeer kalm te blijven, als je woede of razernij voelt opkomen.
  • Goedhartige mensen hebben vaak de neiging om voor- en nadelen van situaties te overwegen. Pas daarna ondernemen zij actie. Ze streven naar een oplossing die goed voor iedereen is, nooit naar minachting of agressie.
  • Goede mensen geloven in rechtvaardigheid. Maar dan niet in de zin van straf. Zij geloven juist in een democratische en opbouwende manier. Daarom proberen ze op momenten van woede altijd rustig te blijven en te handelen op een manier die gunstig is voor iedereen.

Vriendelijkheid is niet wat je denkt dat het is: het is een manier om harmonie in het leven te vinden

De centrale assen van vriendelijkheid zijn respect, wederkerigheid en de bevordering van het algemeen belang.

Vriendelijke mensen streven naar balans en innerlijke vrede, door te proberen om de waarden die ze er zelf op na houden met elkaar te verenigen.

Willekeurig vriendelijk zijn naar de mensen om je heen is niet altijd makkelijk; soms is het namelijk moeilijk om het goede in andere mensen te zien.

Desalniettemin is het belangrijk om er altijd voor te kiezen om aan de positieve kant te blijven staan en consistent te zijn met jezelf. Dat is de manier om zowel innerlijke als uiterlijke harmonie te vinden.

Goed zijn vereist dat je inziet dat je iets goeds doet

Laten we even terugkomen op het idee van dr. Hanson dat we aan het begin van dit artikel naar voren brachten: goede mensen zien zichzelf vaak niet als goed, omdat ze bijna alles wat ze doen in twijfel trekken en soms bezig blijven met fouten die ze in het verleden hebben gemaakt.

vriendelijkheid gezin

Daarom is het het waard om even na te denken over de volgende simpele ideeën:

Je hebt strenge principes en waarden die bepalend zijn voor al jouw handelingen. Probeer elke keer dat je iets aardigs doet voor iemand anders even de tijd te nemen om na te denken over wat je hebt gedaan.

  • Bijvoorbeeld: een van je vrienden heeft thuis problemen met zijn partner. Hij/zij zegt dat hij graag een paar dagen met jou zou door willen brengen om na te kunnen denken, te ontspannen en bepaalde keuzes te maken.
  • Na deze paar dagen bedankt hij/zij jou voor je steun en vertelt hij/zij je hoe belangrijk je wel niet voor hem/haar bent in zijn/haar leven. Je symboliseert een steunpilaar van kracht en hij/zij zou niet weten wat hij/zij zonder deze pilaar zou hebben gedaan.

Denk hierover na en geniet van de band die je met je vriend hebt. Uiteindelijk is dit namelijk het enige dat echt telt: hechtere banden met je vrienden en naasten en jezelf altijd van je beste kant laten zien om het algemeen goed te bevorderen.

Vriendelijk zijn naar de mensen om je heen kost niets, maar is wel een hoop waard.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.