Vormen van subtiele verbale mishandeling

Hoewel het niet zo duidelijk is als lichamelijk misbruik, kunnen subtiele vormen van verbale mishandeling beetje bij beetje iemands zelfvertrouwen ondermijnen.
Vormen van subtiele verbale mishandeling

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Gewelddadigheid kan zich in relaties op zeer subtiele manieren voordoen. Een van deze manieren is subtiele verbale mishandeling. Dit doet zich vaak voor in de vorm van gedrag en woorden waar we misschien niet zoveel belang aan hechten, maar die in werkelijkheid zeer belangrijk zijn.

Verborgen beledigingen, scheldwoorden en spot zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

In dit artikel delen we ook enkele andere voorbeelden, zodat je dit probleem leert te identificeren. Dit zal ervoor zorgen dat je het niet langer gewoon als normaal beschouwd of als simpelweg behorend tot het karakter van je partner. Je mag subtiele verbale mishandeling nooit zomaar toestaan. Het maakt daarbij niet uit wie de dader is.

Subtiele verbale mishandeling in relaties

Subtiele verbale mishandeling in relaties

Er bestaan verschillende vormen van verbale mishandeling die je misschien niet wilt zien. In sommige gevallen accepteren mensen ze zelfs als iets dat nu eenmaal altijd zo is geweest.

Deze vormen van verbale mishandeling zijn:

  • Iemand voor de gek houden in een poging om hem te kleineren. Dit omvat mogelijk het gebruik van verkleinwoorden om het te verbergen, bijvoorbeeld ‘Je kunt zien dat je uit een klein stadje komt.’
  • Voortdurend de kenmerken van andere mensen benadrukken: ‘Wauw, wat een geweldig lichaam, dat is het soort lichaam dat ik mooi vind.’
  • Opzettelijk liegen over allerlei dingen, zelfs als ze niet significant zijn: ‘Ik heb de sleutels daar niet neergelegd.’

Dit zijn enkele voorbeelden van verbale mishandeling die zich voor kunnen doen en waar we niet op willen reageren. Het is zelfs heel goed mogelijk dat we dit soort gedrag toelaten in onze relatie omdat we het ergens anders ook hebben gezien. Vaak in de relatie die we het beste van dichtbij hebben kunnen ervaren: de relatie van onze ouders.

Om echter te beseffen dat er sprake is van deze vormen van verbale mishandeling moeten we aandacht besteden aan onze emoties. Voel je je goed? Merk je dat je zelfvertrouwen onderuit is gehaald?

Emotionele chantage

Emotionele chantage is een vorm van emotioneel misbruik

Emotionele chantage is een vorm van subtiele verbale mishandeling dat het doel heeft de ander te manipuleren. Wat willen ze hiermee bereiken? Vaak wordt emotionele chantage gebruikt om iets te krijgen of omdat iemand geniet van de wetenschap dat hij controle heeft over de gevoelens van een ander. Met behulp van zeer subtiele bewoordingen probeert hij ervoor te zorgen dat de ander zich schuldig gaat voelen.

Het moge duidelijk zijn dat als er in een relatie sprake is van emotionele chantage er geen sprake is van liefde. In plaats daarvan is er alleen manipulatie: de wens om de ander te gebruiken en controleren

Binnen het thema van emotionele chantage, bestaat er een techniek die bekendstaat als “gaslighting.” In dit geval probeert de manipulator zijn slachtoffer te laten twijfelen aan zijn mentale vermogens..

Door dingen te zeggen als ‘Ik heb dat niet gezegd‘ of ‘Je bent gek, dat zou ik nooit doen,‘ probeert de manipulator zijn partner in de war te brengen. Hierdoor gaat zijn partner twijfelen over wat er is gebeurd.

Het doel? De ander desoriënteren om zo meer controle over hem of haar te krijgen. Sterker nog, soms kan het zijn dat de partner geïrriteerd raakt omdat hij heel goed weet wat er is gebeurd. Als hij dit echter laat merken, zal de manipulator hem gewoon ronduit negeren.

De langdurige stilte die hoort bij het volledig negeren van iemand is ook een vorm van subtiele verbale mishandeling. In dit geval is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat de ander met hangende pootjes terugkomt of de eerste stap zet naar verzoening.

Emotionele chantage en alles wat erbij komt kijken kan in één woord worden samengevat: vernedering.

Een einde maken aan subtiele verbale mishandeling

Een einde maken aan subtiele verbale mishandeling

Zelfs als je het allemaal niet zo erg vindt moet er een einde worden gemaakt aan deze dynamiek. Al met al zou het besluit om uit een dergelijke situatie te stappen gebaseerd moeten zijn op onze gevoelens.

Als je je slecht, schuldig of depressief voelt moet je daar weg.

Er is geen ‘maar.’ Een persoon die subtiele verbale mishandeling toepast op zijn partner is niet helemaal gezond.

Hoeveel hij ook beweert van je te houden, hoe vaak hij ook toegeeft dat hij fout zit, het enige wat hij echt wil, is een nieuwe kans om de gedragsdynamiek die jou tot dit punt heeft gebracht, in stand te houden.

Laten we onszelf niet voor de gek houden. Het meest waarschijnlijke is dat er niets zal veranderen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Bjorkqvist, K. (1994). Sex differences in physical verbal and indirect agression a review of recent research. Sex Roles. https://doi.org/doi:10.1007/BF01420988
  • Demianova, Y. (2014). Verbal agression in the pedagogical medium. Recent Issues of Pedagogy, Psychology and Vocational Education. https://doi.org/10.5281/ZENODO.11382

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.