Verdrinkingssymptomen na het zwemmen

Hieronder beschrijven we de symptomen van secundaire verdrinking, zodat je ernstigere gevolgen kunt vermijden.
Verdrinkingssymptomen na het zwemmen

Geschreven door Francisco María García

Laatste update: 09 augustus, 2022

Verdrinking na het zwemmen of secundaire verdrinking vindt plaats wanneer iemand niet in staat is om te ademen als gevolg van opgehoopte vocht in de longen. Het is een erg gevaarlijke vorm van verdrinking en daarom moeten we de verdrinkingssymptomen onmiddellijk herkennen en direct handelen.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij er uren na een bijna-verdrinkingservaring symptomen optreden die zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Hieronder bespreken we de symptomen van secundaire verdrinking, zodat je ernstigere gevolgen kunt voorkomen.

Een risico dat maar weinig mensen kennen

Er zijn gevallen geweest waarbij mensen, vooral kinderen, symptomen vertonen na een traumatische ervaring in het water die zelfs een tragisch einde kunnen hebben.

Het is een vorm van verstikking die buiten het water plaatsvindt. Het kan uren of zelfs dagen later optreden, maar het is een gevolg van wat er tijdens het zwemmen gebeurde. Wat er gebeurt is een late of secundaire verdrinking die vooral de longen aantast.

Maak je echter geen zorgen. Het doel van dit artikel is om de verdrinkingssymptomen te herkennen die het lichaam vertoont bij dit soort incidenten. Zodoende kan je er klaar voor zijn en snel medische hulp inroepen.

Wat is secundaire verdrinking en waarom treedt het op?

Zwemmen

Volgens een studie komt 75% van de secundaire verdrinkingsgevallen voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Het kan echter ook voorkomen bij volwassenen die een incident in het water hebben overleefd of in een plotselinge stroming terecht zijn gekomen.

Wanneer een persoon in een zwembad speelt of zwemt en een bijna-verdrinkingservaring overleeft, komt er water binnen via de luchtpijn zonder dat ze de tijd krijgen om te reageren en de toegang af te sluiten. Hierdoor gaat de vloeistof direct naar de longen, waardoor zwelling of oedeem ontstaat.

Soorten verdrinking

Droge verdrinking vindt plaats wanneer de luchtpijp onder water ontstoken raakt. Dit veroorzaakt een spasme van het strottenklepje, die de normale ademhaling afsluit en belemmert.

Er is sprake van secundaire verdrinking of late verdrinking wanneer het lichaam geen koolstofdioxide kan afgeven in ruil voor zuurstof. Dit is te wijten aan vocht dat zich na een bijna-verdrinking in de longen heeft opgestapeld.

Doordat er water aanwezig is in de alveolen, kunnen ze het bloed niet van zuurstof voorzien en vertraagt de hartslag. In dit geval kan secundaire verdrinking optreden tussen 1 en 72 uur na het zwemmen. Er zijn zelfs gevallen waarbij de symptomen pas na drie dagen optreden.

Verdrinkingssymptomen na het zwemmen

Verdrinking na het zwemmen

Zoals je kunt zien, lijkt het vaak alsof alles goed gaat nadat de persoon uit het water is gekomen. Dit is echter mogelijk niet het geval. Daarom is het van essentieel belang om op de volgende verdrinkingssymptomen te letten:

  • Moeilijke ademhaling
  • Constant hoesten
  • Braken
  • Dufheid en ongewone vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Koorts
  • Veranderingen in gedrag door een verhoogde prikkelbaarheid of een gebrek aan energie. Dit komt doordat er minder zuurstof in de hersenen terechtkomt.

Wat te doen als de verdrinkingssymptomen zich voordoen?

Bij een secundaire verdrinking is het essentieel om onmiddellijk naar de huisarts te gaan. Hij of zij zal de nodige maatregelen nemen, wat afhangt van de specifiek situatie. Als de arts, na onderzoek van de persoon, een milde diagnose stelt, is het een kwestie van rusten onder observatie.

Als de situatie daarentegen ernstiger is, is de kans groot dat er een röntgenfoto van de borstkas gemaakt zal moeten worden. Dit is om zwelling of oedeem uit te sluiten. De zuurstoftoevoer van de patiënt wordt mogelijk ook beoordeeld.

Preventie is fundamenteel

Symptomen van verdrinking

In het geval van kinderen is toezicht erg belangrijk. Laat kinderen nooit alleen in de buurt van water of in een zwembad. Als ze aan het spelen zijn, let dan op hun handelingen en let op mogelijke situaties waarin ze abrupt water inslikken.

We raden aan dat kinderen in de eerste vier jaar van hun leven leren zwemmen en de angst voor water verliezen. Wanneer volwassenen tijdens het zwemmen een incident hebben meegemaakt, moet ze in de uren daarna geobserveerd worden. Let op de mogelijke verschijning van de hierboven genoemde verdrinkingssymptomen.

Weet waar je op moet letten en observeer, zodat je kunt helpen

Wanneer je in de zomer naar het zwembad gaat, waterspelletjes speelt en zwemt, dan zijn dat activiteiten en momenten waarbij ontspanning en plezier over het algemeen centraal staan. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de gevaren van deze activiteiten.

Het is heel belangrijk om de symptomen van secundaire verdrinking te kennen, zodat je een tragedie kunt vermijden. Kennis is de eerste stap voor het helpen van onszelf en anderen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Field, J. M.; Hazinski, M. F.; Sayre, M. R., et al. (2010). “Part 1: executive summary: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care”, Circulation, 122 (18): S640-656.
  • Ringold, S., y Glass, T. J. (2005). “Reanimación cardiopulmonar”, JAMA, 293 (3): 388.
  • Walter, F., & Boron, D. (2009). Medical Physiology: A Cellular and Molecular Approach. Amsterdam: Elsevier/Saunders.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.