Tien symptomen in het beginstadium van diabetes: negeer ze niet!

Voordat diabetes volledig de controle overneemt, kunnen al bepaalde symptomen optreden. We moeten ze kunnen herkennen zodat we vroeg genoeg een diagnose kunnen stellen en op tijd met de behandeling starten.
Tien symptomen in het beginstadium van diabetes: negeer ze niet!

Geschreven door Daniela Echeverri Castro

Laatste update: 24 augustus, 2022

Diabetes is een aandoening die jarenlang in stilte aanwezig kan zijn. Het ontwikkelt zich als gevolg van een stijging van de glucose in het bloed. Dit kan gebeuren omdat het lichaam niet genoeg insuline kan produceren om de glucose te verwerken. Maar een andere reden is dat het lichaam weerstand tegen dit bestanddeel heeft. Het is dus belangrijk dat je de symptomen in het beginstadium van diabetes herkent.

De symptomen beginnen zich geleidelijk aan te vertonen. Vaak verwart men ze met andere ziekten die veel voorkomen.

Maar bij deze aandoening vormt dat een echt probleem. Want als het zich verder kan ontwikkelen dan kan het de werking van onze vitale organen, zoals de nieren, het hart en de hersenen verstoren.

Sommige symptomen kunnen misschien normaal lijken. Maar het is belangrijk dat we aandacht schenken aan elk signaal dat verdacht is.

In dit artikel willen we jou laten kennismaken met tien symptomen in het beginstadium die verband kunnen houden met diabetes. Vanaf nu kan je dan met deze signalen rekening houden.

Signalen van het beginstadium van diabetes

1. Een gevoel van vermoeidheid

Beginstadium van diabetes: vermoeidheid

Het gebrek aan insuline of de weerstand tegen insuline belemmert de cellen. Ze kunnen onvoldoende glucose opnemen om het lichaam de energie verschaffen die het nodig heeft om te functioneren.

Het gevolg is een sterk gevoel van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Die blijft vaak duren totdat de persoon rust neemt.

Ook factoren zoals overgewicht en obesitas, uitdroging en een onbalans in de bloeddruk verbergen zich achter dit symptoom.

2. Slaapstoornissen

Een slechte controle van het suikerpeil in het bloed is verbonden met de meest voorkomende slaapstoornissen en vaak voorkomende vermoeidheid.

Mensen met type 2 diabetes hebben het vaak moeilijk om in slaap te vallen. Een andere mogelijkheid is dat ze last hebben van één of andere onderbreking van hun nachtrust.

Het is belangrijk dat we hier nog iets vermelden. Je loopt ook een groter risico op deze ziekte als je minder dan zes uren per nacht slaapt.

3. Een droge mond en dorst

Beginstadium van diabetes: een droge mond en dorst

Glucose is één van de voornaamste “brandstoffen” van ons lichaam. Maar wanneer het niet goed gebruikt wordt, is het één van de oorzaken van uitdroging.

Deze toestand tast de activiteit van de cellen in het volledige lichaam aan. Het beïnvloedt ook de productie van speeksel en veroorzaakt droogheid op de tong en dorst.

4. Vaak urineren

Te veel glucose in het bloed doet de nieren dubbel werken zodat ze in staat zijn om de glucose uit het bloed te filteren. Omdat de nieren dan overbelast zijn moet je vaker naar het toilet.

Dit bestanddeel voorkomt dat de gifstoffen op een goede manier gefilterd worden. Bovendien verstoort het de werking van het urinesysteem.

5. Urineweginfecties

Beginstadium van diabetes

Een ander veel voorkomend signaal in het beginstadium van diabetes zijn langdurige en frequente urineweginfecties. Die treden op omdat de stijging van de glucose in het bloed het immuunsysteem verzwakt.

Het gevolg is dat de productie van antilichamen vermindert. Dan staat het lichaam bloot aan aanvallen door virussen, bacteriën en schimmels.

6. Wonden genezen traag

Oppervlakkige wonden of huidzweren hebben te veel tijd nodig om te genezen of genezen helemaal niet. Ook dit is een duidelijk teken dat glucose zich opstapelt in het bloed.

Diabetespatiënten moeten dus voorzichtig zijn als ze huidwonden hebben. Want zonder de nodige controle kunnen ze complicaties veroorzaken die medische zorg vereisen.

7. Voetproblemen

Beginstadium van diabetes: voetproblemen

De voeten zijn een deel van het lichaam waar de symptomen van het beginstadium van diabetes het duidelijkst zijn. Vaak is er sprake van problemen met de bloedsomloop en vochtophoping.

Wanneer diabetes uit de hand begint te lopen, vertonen de voeten soms schade aan de zenuwuiteinden. Er kan dan sprake zijn van een verdoofd gevoel en een voortdurende gewaarwording als van spelden en naalden.

8. Een wazig zicht

De opstapeling van glucose leidt dus tot uitdroging van het lichaam. Dit kan op zijn beurt moeilijkheden met het zicht veroorzaken.

De daling in de vloeistoffen tast de ooglenzen aan. Het beïnvloedt hun vermogen te focussen wat tot uiting komt in een wazig zicht.

Ook dit is een boeiend artikel: 6 dingen die je moet weten over diabetes

9. Drang om te eten

Beginstadium van diabetes: drang om te eten

Wanneer de glucose er niet in slaagt om op een geschikte manier de cellen binnen te dringen dan daalt het “brandstofniveau.” Dat betekent dus dat de werking van alle organen in het lichaam verstoord wordt.

Deze situatie brengt het lichaam in verwarring. Het zendt dus signalen uit om zo meer energiebronnen door middel van voeding aan te wenden.

Zolang de opstapeling van suiker niet onder controle is, zal je dus onvermijdelijk steeds weer de drang voelen om te eten.

10. Een droge huid

Ook door de toestand van de huid te observeren kan het vermoeden rijzen dat er sprake is van diabetes. Want bij deze patiënten zien we vaak een zekere mate van droogheid. Die is te wijten aan problemen van de bloedcirculatie en de uitdroging waarmee ze gepaard gaan.

Natuurlijk is het nodig om ook met andere signalen rekening te houden. Want dit symptoom kan als gevolg van vele andere aandoeningen ontstaan.

Herken je meerder symptomen uit de lijst die we hier besproken hebben? Loop je het risico op diabetes? Laat de ziekte jou dan niet overvallen. Raadpleeg je arts als je denkt dat je het beginstadium van diabetes hebt voor een diagnose en een tijdige behandeling.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.