Risicofactoren van perinatale asfyxie

Neonatale asfyxie is een zeer ernstig probleem dat kan leiden tot het overlijden van een baby. In dit artikel gaan we dieper in op de oorzaken en risicofactoren van neonatale asfyxie.
Risicofactoren van perinatale asfyxie

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Er is sprake van perinatale asfyxie wanneer een pasgeboren baby zuurstofgebrek heeft. Dit kan uiteindelijk leiden tot het overlijden van de baby. Perinatale asfyxie kan voor, tijdens of na de bevalling plaatsvinden en om verschillende redenen.

Volgens gegevens uit een recente studie sterft wereldwijd ongeveer 20% van de baby’s die lijden aan perinatale asfyxie en degenen die overleven hebben vaak permanente neurologische problemen.

Er zijn tal van situaties die problemen kunnen veroorzaken bij een pasgeboren baby. Deze problemen kunnen zich zowel voordoen voor, tijdens als na de geboorte van de baby. In dit artikel zullen we ons richten op het bespreken van het laatste onderzoek over dit onderwerp.

Eén van de belangrijkste oorzaken van neonatale dood

Neonatale dood

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) noemt neonatale asfyxie als één van de belangrijkste doodsoorzaken bij pasgeborenen. Vaak zullen artsen direct na de bevalling merken dat de baby een zuurstoftekort ontwikkelt als de pasgeborene niet huilt of beweegt.

Een ander teken van neonatale asfyxie bij een pasgeborene is dat het lichaam van de baby slap is. In beide situaties moeten artsen zo snel mogelijk handelen.

Artsen moeten de situatie goed in de gaten houden en proberen vast te stellen wat de oorzaak van de asfyxie is om tot de beste oplossing te komen. Wanneer een baby vóór de bevalling al aan zuurstofgebrek lijdt, kan een keizersnede noodzakelijk zijn.

Wat veroorzaakt perinatale asfyxie?

Perinatale asfyxie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren en deze kunnen verschillen afhankelijk van of de verstikking voor, tijdens of na de geboorte optreedt.

Perinatale asfyxie voor de bevalling

Dit type van asfyxie kan tijdens elke maand van de zwangerschap voorkomen, hoewel het meestal dichter bij de bevallingsdatum plaatsvindt. Om deze reden zijn routinematige medische controles belangrijk om te controleren of alles goed gaat met zowel de baby als de moeder. Enkele factoren die perinatale asfyxie kunnen veroorzaken zijn onder meer:

 • bloedarmoede van de moeder.
 • bloeden tijdens de zwangerschap.
 • onjuiste plaatsing van het hoofdje van de baby.
 • langdurige zwangerschap (meer dan 42 weken).
 • infectie die door de moeder is opgelopen.

Tijdens de geboorte

Tijdens de bevalling kunnen zich bepaalde gevaarlijke situaties voordoen. Hoewel artsen voorbereid zijn om met alle omstandigheden om te gaan, is het belangrijk om te weten wat er in extreme gevallen kan gebeuren:

 • De navelstreng wikkelt zich om de nek van de baby of wordt op een gegeven moment samengedrukt.
 • Pre-eclampsie die de bloeddruk van de moeder verhoogt.
 • Een ademhalingsprobleem voor de moeder.
 • Het gebruik van een verlostang tijdens de geboorte.
 • Bevalling die langer duurt dan zou moeten.

Na de geboorte

Pasgeboren baby in armen moeder

Ondanks het feit dat ze al geboren zijn, kan het risico op perinatale asfyxie ook na de bevalling nog steeds aanwezig zijn. De oorzaken omvatten:

 • vroegtijdige geboorte, aangezien de organen van een te vroeg geboren baby niet sterk zijn.
 • aangeboren misvorming.
 • long- of hartaandoeningen.
 • baby’s met een ernstig ondergewicht.

Meestal wanneer een baby lijdt aan lichte asfyxie, huilt hij te veel, is hij geïrriteerd en heeft hij een meer uitgesproken spierspanning. Dit duurt echter meestal niet langer dan één dag.

Als de situatie daarentegen ernstiger is, kan de pasgeborene stuiptrekkingen krijgen, de zuigreflex missen die nodig is om borstvoeding te geven en een zeer lage spierspanning hebben.

Neurologische schade

Hoe snel de perinatale asfyxie werd behandeld en of het problemen bij de pasgeborene veroorzaakte heeft grote invloed op de kans dat de baby neurologische schade oploopt.

Het risico op neurologische schade is bijvoorbeeld hoog als de baby enige vorm van hart- en vaatproblemen of longfalen heeft. Neurologische schade treedt over het algemeen op als:

 • de baby enige vorm van stuiptrekkingen of epileptische aanvallen had
 • de asfyxie langdurig aanhield
 • andere aanvullende factoren meespelen

Een andere factor die de kans op neurologische schade kan verhogen, is als de pasgeborene acidose heeft. Hierbij hoopt zich teveel zuur in het bloed op. Door zorgvuldige controle tijdens de zwangerschap kunnen veel factoren die perinatale asfyxie veroorzaken worden voorkomen. Er zijn echter omstandigheden die oncontroleerbaar zijn.

Hoewel sommige situaties onbeheersbaar zijn, is het voor een succesvolle zwangerschap van essentieel belang om voor en tijdens de bevalling gekwalificeerd en attent personeel te hebben dat ervaren en vertrouwd is met de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. Perinatale asfyxie kan dodelijk zijn, dus alle voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Borrero, J. C. M., Ortega, L. R., Alba, M. P., Duvergel, R. D., & Chacón, M. C. (2013). Algunos factores perinatales relacionados con la asfixia neonatal. Medisan17(02), 187-192.
 • General, C. de S. (2015). Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido. Catálogo Maestro de Guías de Práctica ClínicaIMSS1370, 1–5.
 • Tejerina Morató, H. (2007). Asfixia neonatal. Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría46(2), 145-150.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.