Oxymetazoline oogheelkundige oplossing

Artsen schrijven Oxymetazoline voor ter symptomatische verlichting van rode ogen. Er zijn echter enkele bijwerkingen en interacties die je moet kennen en waarmee je rekening moet houden.
Oxymetazoline oogheelkundige oplossing

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Oxymetazoline is een vloeistof dat wordt gebruikt als een oogmedicijn voor lokale vaatvernauwing in de conjunctivale bloedvaten. In technische termen is het een sympathicomimetisch medicijn met directe werking en a-agonistische activiteit. Het veroorzaakt vasoconstrictie als gevolg van de directe werking van het medicijn op de α-2a-receptoren van het vasculaire endotheel.

Het werkt binnen enkele minuten. Het effect heeft echter een relatief lange duur van zes uur of meer. Het heeft een lage neiging tot een terugkerende congestie. In dit artikel zullen we dit medicijn nader bekijken, hoe het werkt en wat het doet.

Hoe oxymetazoline te gebruiken

Vrouw met oogdruppels

Dit medicijn is voor de symptomatische verlichting van rode ogen. Artsen schrijven het dus voor bij milde oogirritaties als gevolg van allergieën, oogvermoeidheid en andere klachten.

De dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar is één of twee druppels om de acht uur in de plooi van het aangedane oog. Voor een juiste toediening open je de oogleden en voeg een druppel toe in de plooi van het onderste ooglid, terwijl je naar boven kijkt.

Raak de druppelaar niet aan met je ogen of vingers en probeer je oog open te houden en een paar seconden niet te knipperen. Als de symptomen na drie dagen behandeling echter aanhouden, dan moet je de toepassing stopzetten en een arts raadplegen.

Contra-indicaties van oxymetazoline

Je mag oxymetazoline niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor deze werkzame stof, voor een van de hulpstoffen van de formulering of voor andere sympathicomimetica.

Het is ook niet geschikt voor mensen met gesloten hoek glaucoom, noch voor mensen met een genetische aanleg daarvoor. Daarnaast is het niet geschikt voor onder meer:

 • onbehandelde hypertensiepatiënten.
 • mensen met hart- en vaatziekten.
 • patiënten met hyperglycemie.
 • mensen met hypothyreoïdie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van oxymetazoline

Frequent of langdurig gebruik kan tot een grotere opname van geneesmiddelen leiden en er kunnen in dat geval bijwerkingen optreden. In de hieronder beschreven situaties  moet men extra voorzichtig zijn:

 • patiënten met angina pectoris of die digoxine gebruiken.
 • mensen die met antidepressiva behandeld worden.
 • hypertensieve mensen die methyldopa gebruiken.
 • mensen die momenteel fenothiazine gebruiken (Spaanse link).
 • mannen met prostaataandoeningen.
 • mensen met een ernstige oogontsteking.
 • voor iedereen jonger dan 18 jaar.

Houd er rekening mee dat mensen die Oxymetazoline overmatig veel gebruiken, afhankelijk kunnen worden van de medicatie om hun chronische congestie te verlichten.

Als je contactlenzen draagt, moet je deze ook uit doen voordat je deze stof gebruikt en ongeveer 15 of 20 minuten wachten voordat je ze (weer) in doet.

Er is geen informatie over of oxymetazoline schadelijk kan zijn als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Ook weten artsen nog steeds niet of vrouwen die borstvoeding geven deze stof via hun melk uitscheiden. Houd echter rekening met mogelijke systemische absorptie.

Bijwerkingen

Ogen druppelen

Er zijn meldingen van incidentele bijwerkingen zoals irritatie en oogpijn na gebruik van oxymetazoline. Ook kunnen overmatige grote of frequente toedieningen leiden tot:

 • Systemische absorptie en overmatige stimulatie van het centrale zenuwstelsel (CZS).
 • Paradoxale depressie.
 • Cardiovasculaire collaps.
 • Shock.
 • Coma.
 • Tot slot kan er ook een rem zijn op de functies van het centraal zenuwstelsel (Spaanse link), zoals slaperigheid, verlaagde lichaamstemperatuur, hypotensie, apneu en bewustzijnsverlies.

Oxymetazoline oogheelkundige geneesmiddelinteracties

Tot slot zijn er farmacologische interacties wanneer je oxymetazoline gebruikt. Deze problemen kunnen ontstaan in situaties waarbij mensen:

 • momenteel of voorheen (in de afgelopen twee weken) tricyclische antidepressiva, monoamineoxidaseremmers of methyldopa gebruiken.
 • een behandeling ondergaan met fenothiazine of astmamedicatie zoals adrenerge bronchodilatoren.

Je moet minimaal 5 minuten wachten tussen het toedienen van één type oogdruppels en een ander wanneer je meerdere oplossingen in dezelfde periode gebruikt.

Als je het flesje eenmaal hebt geopend, moet je deze na 28 dagen weggooien. Als je hem echter langer wilt bewaren, houd hem dan uit de buurt van licht en temperaturen boven de 28 graden.

Conclusie

Oxymetazoline is nuttig bij de verlichting van symptomen van rode ogen. Gebruik het echter niet langer dan drie dagen, waarna je, als er geen merkbare verbetering is, hulp moet zoeken bij je huisarts.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Flores Valdez, N. (2013). EndotElina-1: vasoconstrictor intrínseco del endotelio vascular EndothElin-1: intrinsic vasoconstrictor vascular endothelial. REVISTA.

 • Montalvo, R. V. (2001). Artículo de Revisión IRRITACIÓN OCULAR : MODELOS ALTERNATIVOS. Rev Cubana Farm.

 • (2001). Irritación ocular: Modelos alternativos. Revista Cubana de Farmacia.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.