Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden heeft ook voordelen

"Oma-mama's" of "vermoeide mama's" zijn namen die mensen vaak geven aan oudere moeders. Maar wist je dat deze vrouwen talrijke voordelen hebben in vergelijking met jonge moeders? Lees dus zeker verder en ontdek wat die voordelen zijn.
Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden heeft ook voordelen

Laatste update: 27 april, 2019

Het is niet gemakkelijk om op vijfendertigjarige leeftijd mama te worden. Want de maatschappij heeft door de jaren heen een reeks stigma’s opgebouwd over oudere moeders. Voorbeelden van die vooroordelen zijn “ze hebben minder energie”, “ze zijn oma-mama’s” of “vermoeide mama’s”.

Tot enkele jaren terug beschouwde men het zelfs nog een risico om na de leeftijd van dertig jaar moeder te worden. Want mensen geloofden dat er negatieve verbanden waren tussen de leeftijd van de moeder en de gezondheid van haar kind bij de geboorte. Maar nu beseffen we dat dit niet het geval is.

Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden: een stijgende trend

Het moederschap op latere leeftijd is een demografisch fenomeen dat in ontwikkelde landen steeds vaker optreedt. Deze trend is het gevolg van factoren zoals doeltreffendere anticonceptie, gendergelijkheid en het stijgende aantal vrouwen dat een opleiding volgt.

Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden heeft ook te maken met economische aspecten. Vrouwen nemen nu bijvoorbeeld onder andere een groter aandeel van de arbeidsmarkt en de economische zekerheid voor hun rekening.

In 2016 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek in Spanje (INE) hierover statistische gegevens gepubliceerd. Uit deze informatie blijkt dat de leeftijd waarop vrouwen zwanger worden, lichtjes gedaald is in vergelijking met het jaar daarvoor. De gemiddelde leeftijd om een kind te verwekken is nu 32,5.

Maar wij vragen ons dus af: zou jij graag op vijfendertigjarige leeftijd mama worden?

Wat zeggen recente onderzoeken?

Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden

Sommige onderzoeken stellen dat de veiligste leeftijd om kinderen te krijgen nog steeds tussen de leeftijd van twintig en vijfendertig is. Maar net geen jaar geleden publiceerde het International Journal of Epidemiology een onderzoek over vrouwen ouder dan vijfendertig en hun kinderen.

De resultaten waren verrassend. De bevindingen toonden aan dat kinderen met moeders tussen de leeftijd van vijfendertig en negenendertig erg goed scoorden op testen voor hun verbale cognitieve vermogens. Ze haalden zelfs betere scores dan kinderen van jongere moeders.

Maar op welke manier waren deze resultaten anders dan in vorige eeuwen? De verschillen waren afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn enkele aspecten die een rol speelden:

  • De geteste kinderen waren de jongste kinderen in het gezin. Dit hield in dat de kinderen beperkte aandacht en zorg kregen.
  • Ook de economische situatie was bepalend. Gezinnen met meer kinderen hebben vaak een lager inkomen en minder kansen. Als gevolg van hun situatie hadden ze geen toegang tot gezonde voeding en ook niet tot gezondheidszorg. Het gebrek aan middelen had daardoor een negatieve invloed op hun ontwikkeling.

Ben jij bijna dertig jaar oud en wil je mama worden? Dan raden we je aan om verder te lezen en de voordelen te ontdekken. Op die manier kan met meer zelfvertrouwen en de nodige informatie de juiste beslissing nemen.

Wat zijn de voordelen van op vijfendertigjarige leeftijd mama worden?

1. Je gaat met meer volwassenheid om met het moederschap

Dit betekent niet dat jonge moeders geen volwassen mama’s zijn.

Maar op de leeftijd van vijfendertig is een vrouw zich meer bewust van de risico van een zwangerschap. Ze zetten zich harder in om voor zichzelf te zorgen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat ze nadenken en een plan maken omtrent de mogelijke veranderingen die in hun leven zullen optreden.

2. Je hebt een grotere economische stabiliteit

Op vijfendertigjarige leeftijd mama

Mensen die vijfendertig jaar oud zijn, hebben over het algemeen meer academische en professionele ervaring. Dit vertaalt zich in een stabieler inkomen. Ouders kunnen dan ook meer tijd en aandacht aan hun kinderen schenken.

3. Je hebt meer ervaring

Als we het over het moederschap hebben dan is ervaring niet genoeg. Want andere sterke eigenschappen zijn ook nodig zoals begrip, empathie en geduld (onder andere). Die helpen moeders om met de uitdagingen van het moederschap om te gaan door een positieve manier van denken.

Bovendien zullen de verschillende soorten ervaring die een vrouw door haar leven heen meegemaakt heeft haar helpen om een goed voorbeeld voor haar kinderen te zijn.

Soms vereist het moederschap instinct. We nodigen je uit om het volgende artikel te lezen: Moeders, laat je leiden door je instinct

4. Je bent emotioneel stabieler

Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden en stabieler zijn

Met het verstrijken van de jaren verwerven een beter begrip van onszelf. Dit is iets waar we in onze jeugd moeilijk grip op krijgen. We leren hoe we beslissingen moeten nemen en onze fouten kunnen aanvaarden. We zijn ook in staat om veerkracht te tonen en stabielere relaties te ontwikkelen.

Deze fundamenten verrijken de opvoeding van onze kinderen en de relaties die we met hen hebben. Het verschaft hen zelfs meer emotionele stabiliteit. Want zo’n soort omgeving zorgt voor een gezonde psychologische situatie, meer veiligheid en een beter voorbeeld voor de kinderen.

5. Je leeft langer

In verschillende studies hebben de resultaten nog een ander voordeel aangetoond voor vrouwen die op vijfendertigjarige leeftijd mama worden. Want er is vastgesteld dat vrouwen die na de leeftijd van drieëndertig een kind baren, een langere leeftijdsverwachting hebben dan de vrouwen die hun laatste kind op de leeftijd van negenentwintig hadden.

Dit betekent met andere woorden dat je meer tijd zal hebben om met je kinderen te genieten, ondanks de algemene opinie van het tegenovergestelde.

Ook dit is een boeiend artikel: Waarom herinneren we ons onze geboorte niet?

6. Je leeft gezonder

Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden en gezonder leven

Mensen die ouder zijn dan dertig jaar hebben heel waarschijnlijk een beter zicht op wat hun lichaam nodig heeft. De kans is met andere woorden groter dat ze beter op hun gezondheid letten. Ze hebben een gezond voedingspatroon en trainingsgewoonten.

Wanneer je dan beslist een baby te krijgen zal je je gewoonten niet drastisch hoeven te veranderen. Want je leidde al een evenwichtig en gezond leven.

Conclusies

Om af te ronden stellen we dat de levenskwaliteit van de moeder en de kinderen die ze heeft een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen.

Er bestaat geen twijfel. Op vijfendertigjarige leeftijd mama worden biedt talrijke voordelen. Maar je mag niet vergeten dat een zwangerschap op latere leeftijd ook bepaalde risico’s inhoudt. Praat dus zeker met een medische specialist. Zo zal je de nodige informatie hebben met betrekking tot jouw specifieke geval.

Wat denk jij hiervan? 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Bewley, S., Davies, M., & Braude, P. (2005). Which career first? BMJ, 331(7517), 588–589. Available at: https://doi.org/10.1136/bmj.331.7517.588. Accessed 27/04/2020.
  • Instituto Nacional de Estadística (2017). Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios). Indicadores Demográficos Básicos. Año 2016. Datos provisionales. Available at: http://www.ine.es/prensa/mnp_2016_p.pdf. Accessed 27/04/2020.
  • Goisis, A., Schneider, D. C., & Myrskylä, M. (2017). The reversing association between advanced maternal age and child cognitive ability: evidence from three UK birth cohorts. International Journal of Epidemiology, 46(3), 850–859. Available at: https://doi.org/10.1093/ije/dyw354. Accessed 27/04/2020.
  • Mills, M., Rindfuss, R. R., McDonald, P., & te Velde, E. (2011). Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy incentives. Human Reproduction Update, 17(6), 848–860. Available at: https://doi.org/10.1093/humupd/dmr026. Accessed 27/04/2020.
  • Sun, F., Sebastiani, P., Schupf, N., Bae, H., Andersen, S. L., McIntosh, A., Abel, H., Elo, I. T., & Perls, T. T. (2015). Extended maternal age at birth of last child and women’s longevity in the Long Life Family Study. Menopause, 22(1), 26–31. Available at: https://doi.org/10.1097/gme.0000000000000276. Accessed 27/04/2020.
  • Williams, L. M., Brown, K. J., Palmer, D., Liddell, B. J., Kemp, A. H., Olivieri, G., … Gordon, E. (2006). The Mellow Years?: Neural Basis of Improving Emotional Stability over Age. Journal of Neuroscience, 26(24), 6422–6430. Available at: https://doi.org/10.1523/jneurosci.0022-06.2006. Accessed 27/04/2020.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.