Misbruik en mishandeling in relaties tussen adolescenten

Het voorkomen van misbruik in tienerkoppels is fundamenteel. Want op die manier bevorder en creëer je gezonde relaties tussen volwassenen. Lees meer over het onderwerp in dit artikel.
Misbruik en mishandeling in relaties tussen adolescenten

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Mishandeling en misbruik kan optreden in relaties tussen adolescenten en dat komt ook voor. Dit ernstige gedrag behoort dus niet alleen tot de wereld van volwassenen.

Het geweld dat tijdens de adolescentie optreedt, kan het begin zijn van een reeks pijnlijke en giftige relaties.

We moeten er ons wel bewust van zijn dat dit soort mishandeling niets te maken heeft met leeftijd, geslacht of cultuur. Want het is een vergissing om het toe te schrijven aan een specifieke groep.

Dat is de reden dat we steeds aandachtig moeten zijn. We moeten onze ogen openhouden zodat we het kunnen stoppen zodra het gebeurt.

Dit geldt vooral tijdens de adolescentie. Want deze levensfase is voor alle jonge mensen moeilijk. In die periode ontwikkelen ze immers hun persoonlijkheid.

Negatieve ervaringen tijdens de kinderjaren

Negatieve ervaringen tijdens de kinderjaren

Wat we in onze kindertijd doormaken beïnvloedt ons volwassen leven op significante wijze.

Sommige ouders handelen met geweld of maken op verschrikkelijke manieren ruzie. Anderen gebruiken zelfs lichamelijk geweld en misbruiken hun kinderen. Als gevolg van deze ervaringen kan het gebeuren dat iemand als hij volwassen is hetzelfde gedrag vertoont.

Soms is het niet eens wat mensen echt willen doen. Ze doen het echter toch omdat het gewoon een aangeleerd gedragspatroon is. Misschien is dit een soort pijn die ze binnenin zich blijven dragen. Het manifesteert zich dan op deze negatieve manier.

Meer informatie in dit artikel: Het geheim van een goede ouder en opvoeder

Mishandeling van kinderen, seksueel misbruik en een gebrek aan binding zijn nog andere vormen van negatieve ervaringen. Dit kan ertoe leiden dat een adolescent koppel uiteindelijk ook overgaat tot misbruik en geweld.

We imiteren wat we zien

We imiteren wat we zien

Er is nog een andere factor die misschien zelfs nog ernstiger is. Adolescenten zien of vinden allerlei dingen op het internet. Dit kan imitatiegedrag en misbruik veroorzaken.

Dankzij de technologie hebben we nu toegang tot dingen die vroeger niet bereikbaar waren. We zien zaken waar we voorheen nooit mee in aanraking konden komen. Maar dit heeft ons ook erg kwetsbaar gemaakt. We zijn nu vatbaar voor gedragspatronen die we eigenlijk niet zouden moeten leren.

Een jong iemand kan bijvoorbeeld commentaren zien over seksuele praktijken. Misschien denkt hij dan dat hij die kan uitvoeren zonder de instemming van de andere persoon. Het is mogelijk dat ze iets gelezen hebben of video’s gezien hebben over sadomasochisme.

We mogen niet vergeten dat de jongste adolescenten niet in staat zijn om fictie te onderscheiden van de werkelijkheid.

Wanneer zij commentaren zien of lezen over vernedering, onderwerping of controle, dan kan dit leiden tot een misvatting over wat het betekent een relatie te hebben.

Om al die redenen is het uitermate belangrijk dat ouders proberen om te controleren wat hun kinderen bekijken op het internet. Maar het is vrijwel onmogelijk om dit honderd procent onder controle te houden.

Wat is de basis voor respect?

Wat is de basis voor respect?

We proberen kinderen op te voeden in respect voor anderen. Bovendien willen we hen leren om mogelijk gezonde relaties uit te bouwen. Niettemin is er nog steeds een lange weg te gaan.

Onze ouders zijn onze voornaamste voorbeeld. Al vanaf een zeer jonge leeftijd zijn kinderen toeschouwers. Ze zien elk type van schadelijk gedrag. Op dat moment gaan ze dit gedrag nog niet imiteren. Maar wat gebeurt er op het moment dat ze wel overgaan tot deze imitatie?

Een relatie tussen adolescenten zou eigenlijk nooit gebaseerd mogen zijn op mishandeling en misbruik.

Seksuele opvoeding op scholen zou bijvoorbeeld niet alleen maar gericht mogen zijn op anticonceptie en SOA’s. Men zou ook aandacht moeten besteden aan gezonde relaties, leren wat wederzijds respect is, en spreken over seksuele geaardheid, enzovoort.

Liefdesrelaties zijn ingewikkeld. Ze worden zelfs nog complexer op het moment dat we ons in een moeilijke levensfase bevinden. Adolescentie is één van die moeilijke perioden in het leven.

We bekijken even de gegevens van het Spaanse Nationale Instituut voor Statistieken. In 2013 stelden zij vast dat, alleen al in Spanje, 499 adolescenten het slachtoffer waren van misbruik door hun partner.

Misbruik tussen adolescenten voorkomen

Als dit waar is, dan moeten we niet verwonderd zijn dat er zoveel gevallen van geweld en dood zijn. Hoewel we alle soorten maatregelen nemen om dit te vermijden, gebeurt het toch.

misbruik

Het is echt belangrijk dat we deze problemen niet negeren, ontkennen of de rug toekeren. We mogen niet doen alsof deze werkelijkheid niet bestaat. Want het is erg belangrijk dat we dit inzien.

Adolescenten moeten leren erkennen dat ze het slachtoffer zijn van geweld. We mogen ook niet vergeten dat dit geweld niet altijd lichamelijk is.

Het voorkomen van misbruik bij tienerkoppels is fundamenteel. Want het is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat zij als volwassene gezonde relaties kunnen opbouwen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.