Manieren om valpartijen bij ouderen te voorkomen

Iedereen moet leren hoe je valpartijen kunt voorkomen, vooral ouderen. Dit komt omdat valpartijen gevaarlijker worden naarmate een persoon ouder wordt.
Manieren om valpartijen bij ouderen te voorkomen
Leidy Mora Molina

Beoordeeld en goedgekeurd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 23 november, 2022

Het is belangrijk om valpartijen bij ouderen te voorkomen, dus moeten we ons allemaal bewust zijn van deze situatie. Het artikel van vandaag zal de mogelijke oorzaken beschrijven en de gevolgen evalueren die deze ongevallen kunnen hebben op de gezondheid van ouderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert “vallen” als een onvrijwillige gebeurtenis waarbij een persoon zijn evenwicht verliest en de grond of een ander stevig oppervlak raakt dat hem tot stilstand brengt.

Ten eerste is leeftijd een van de belangrijkste risicofactoren voor vallen, en de incidentie neemt geleidelijk toe met de leeftijd. Ook het risico op dergelijke ongevallen met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg neemt met de leeftijd toe.

Risicofactoren van vallen en hoe ze te voorkomen

Deze kunnen intrinsiek of extrinsiek zijn, dus laten we de meestvoorkomende eens nader bekijken.

Intrinsiek

Deze factoren zijn afhankelijk van de persoon, en kunnen komen door het verouderingsproces zelf of door de omstandigheden die zich op dat moment voordoen. Ook intrinsieke factoren zijn die factoren die de grootste invloed hebben en omvatten het volgende:

 • leeftijd.
 • een eerdere val hebben gemaakt.
 • visuele problemen zoals cataract of verminderde gezichtsscherpte.
 • spieratrofie en spier- en skeletaandoeningen.
 • vestibulaire problemen die het evenwicht beïnvloeden.
 • cognitieve stoornissen.

Extrinsiek

Een oudere vrouw houdt een oudere man overeind, die naar zijn rug grijpt

Dit omvat factoren die afhankelijk zijn van de omgeving waarin de ouderen verkeren. Ongeschikt schoeisel kan ook het risico op vallen vergroten. Er kan bovendien sprake zijn van onder andere de volgende factoren:

 • slechte verlichting.
 • rommel.
 • ongelijke of gladde vloeren.
 • vloerbedekking.
 • draden in huis.

De badkamer is een andere kritieke plaats, omdat badkuipen of douchebakken zonder geschikte handgrepen het risico op vallen kunnen vergroten. Op straat zijn enkele van de factoren die het valrisico voor ouderen verhogen de volgende:

 • oneffen of glad wegdek.
 • verkeerslichten van korte duur.
 • de afwezigheid van hellingen.

In vervoermiddelen hebben plotselinge bewegingen en korte momenten van stijgen of dalen ook invloed. De WHO vermeldt ook dat bepaalde geneesmiddelen het risico op vallen kunnen verhogen, vooral geneesmiddelen die hun werking op het centrale zenuwstelsel uitoefenen.

Gevolgen van valpartijen bij ouderen

1. Lichamelijke gevolgen

De lichamelijke gevolgen zijn de gevolgen die rechtstreeks verband houden met de val, zoals:

 • breuken
 • verstuikingen
 • verwondingen

In een artikel in de Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica worden fracturen en hematomen, naast andere verwondingen, als voorbeelden van deze gevolgen genoemd.

Als een valpartij plaatsvind als iemand alleen thuis is, kan het soms lastig zijn om weer op te staan omdat er niemand is om te helpen. Bovendien kan dit leiden tot onderkoeling of uitdroging, naast andere ernstige problemen.

2. Psychologische gevolgen

De emotionele impact die een val kan hebben, omvat de angst dat het opnieuw zal gebeuren, zoals aangegeven in dezelfde studie die in het vorige punt werd aangehaald. In veel gevallen leidt dit tot een belemmering van de dagelijkse activiteiten van de getroffenen.

3. Sociaaleconomische gevolgen

Valpartijen leiden tot een toename van de middelen die nodig zijn om voor de getroffene te zorgen. Op het niveau van de gezondheidszorg leidt een val tot een toename van het aantal consulten, ziekenhuisopnames, operaties en revalidatie.

Manieren om valpartijen bij ouderen te voorkomen

Je moet de nodige veranderingen in huis aanbrengen om valpartijen te voorkomen, zoals:

 • het installeren van voldoende verlichting.
 • het droog houden van de badkamervloer.
 • het installeren van antislipmatten.
 • het aanpassen van de hoogte van het bed.

Zijn er trappen in huis? Zorg er dan voor dat alle treden effen en antislip zijn, en dat er aan beide kanten van de trap een vaste leuning is. Een ander nuttig document voor preventieve basismaatregelen is een gids voor de preventie van ongevallen bij ouderen van de gemeente Madrid.

De belangrijkste manier om valpartijen te voorkomen

Een oudere vrouw gebruikt een wandelstok om de trap op te lopen

Primaire preventie omvat een reeks maatregelen die erop gericht zijn het risico op een valpartij bij ouderen te verminderen. Het doel is dat de oudere zelfstandig blijft, zodat hij of zij zo lang mogelijk in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen.

De WHO beveelt aan om lichte tot matige lichaamsbeweging te beoefenen. Dit komt omdat het de kracht verhoogt, depressie vermindert, gewrichtspijn verbetert en het risico op diabetes en hart- en vaatziekten verlaagt. Ook moeten zowel hun ogen en oren als elk apparaat dat zij gebruiken regelmatig op gebreken worden gecontroleerd.

De tweede stap

Deze bestaat eruit de factoren te kennen die tot een val leiden en er vervolgens naar te handelen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

De derde stap om vallen te voorkomen

Deze omvat alle maatregelen die gericht zijn op de noodzakelijke revalidatie om de oudere weer in een optimale toestand te brengen. Ook moet de betrokkene worden geleerd hoe hij of zij na de val moet opstaan.

We raden aan het lichaam te draaien om de knieën te ondersteunen, in een kruiphouding te gaan staan en dan op te staan door op een voorwerp in de buurt te leunen.

Valpartijen bij ouderen zijn een groot probleem dat we moeten voorkomen

Naar schatting valt 30% van de 65-plussers en 50% van de 80-plussers minstens één keer per jaar. Daarom moet de preventie onder meer bestaan uit de nabijheid van gezondheidswerkers en andere mensen die hen in hun onmiddellijke omgeving kunnen helpen.

Ten slotte kan men, rekening houdend met de hierboven vermelde aanbevelingen en de adviezen die in de bovengenoemde bronnen worden gegeven, de veiligheidsomstandigheden voor ouderen aanzienlijk verbeteren. Op die manier zal het voorkomen van valpartijen dus veel haalbaarder worden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.