Internationale dag van het cochleair implantaat

Horen is essentieel voor de cognitieve en sociale ontwikkeling, maar sommige mensen ondervinden chronische problemen met dit vermogen. Er is echter een alternatief: cochleaire implantaten. Bekijk ze maar eens!
Internationale dag van het cochleair implantaat

Laatste update: 18 november, 2021

Gehoorproblemen, gedeeltelijke doofheid of verlies van het gehoor zijn problemen die geen onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen. Als zodanig kan het de levenskwaliteit van mensen beperken in elk aspect, van socialisatie tot leren. Het kan ook stemmingswisselingen en depressie veroorzaken. Daarom houden we op 25 februari de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat.

Om alle twijfels over deze dag en de installatie van het gehoorapparaat weg te nemen, gaan we het in dit artikel hebben over wat cochleaire implantaten zijn, wie het apparaat nodig kan hebben en hoe het implantaat het leven van mensen verbetert. Laten we beginnen!

Wat is een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat is een prothetisch implantaat of apparaat waarmee iemands hoorvermogen gedeeltelijk kan worden hersteld. Dat werk doordat het implantaat akoestische signalen om kan zetten in elektrische signalen die vervolgens rechtstreeks worden doorgegeven aan de vestibulocochleaire, stato-akoestische of gehoorzenuw.

De totale prothesestructuur bestaat uit twee delen:

  • Inwendig: receptor of stimulator.
  • Uitwendig: microfoon, processor en zender of spoel.

Meer specifiek, plaatsen specialisten het inwendige deel in de schedel, terwijl het externe deel achter het oor wordt geplaatst. De microfoon vangt het geluid op en stuurt het naar de processoren die de signalen ontvangen, begrijpen en interpreteren.

Vervolgens komt de informatie aan bij de zender en gaat naar de receptor. In de receptor wordt de emissiecyclus voor de elektrische signalen die de gehoorzenuw stimuleren, gesloten.

Geschiedenis van het cochleair implantaat

Internationale dag van het cochleaire implantaat

De reden waarom 25 februari werd gekozen als de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat houdt verband met het jaar 1957 en de artsen Charles Eyries en André Djourno. Toch zijn we pas in 2009 begonnen met het vieren van dit evenement.

Het gebeurde allemaal in Frankrijk. Daar werkten ze aan het verbeteren van het hoorvermogen van patiënten, toen ze een koperen draad inbrachten bij iemand die een ontmoedigende diagnose van totale doofheid had. Het resultaat? Wel, de persoon was in staat om de taalsequentie op te vangen!

Dit maakte de weg vrij voor het geperfectioneerde implantaat dat jaren later werd ontwikkeld. Enkele van de latere vorderingen waren van W. House die een gouden elektrode in het cochleair implantaat verwerkte. Later gaf G.M. Clarin in Australië ook meer hoop voor onderzoek naar cochleaire implantaten toen hij in 1978 het eerste implantaat aanbracht bij Rod Saunders.

Wie heeft een cochleair implantaat nodig?

De relevantie van het cochleair implantaat  is gebaseerd op het gebruik ervan voor degenen die het nodig hebben. Internationale organisaties willen de kennis hierover stimuleren. Ze doen dit met de slogan “laat gehoorverlies je niet beperken, luister een leven lang”

Met dat in het achterhoofd kunnen artsen een cochleair implantaat voorstellen in de volgende omstandigheden:

  • Mensen met weinig of geen hoorvermogen. Dat wil zeggen als er geen gunstige verandering optreedt met een hoortoestel. Mensen die een verandering in hun waarneming van geluid opmerken dankzij een hoortoestel, komen niet in aanmerking voor een cochleair implantaat.
  • Als het onmogelijk is om spraak te verstaan. Bijvoorbeeld als het duidelijk is dat iemand moeite heeft met het verstaan van spraak en de communicatie grotendeels is verslechterd.
  • Oudere volwassenen met gehoorverlies. Vaak in omstandigheden waarin de doofheid verergert met de leeftijd en de persoon de mogelijkheid verliest om lawaai om zich heen te interpreteren.
  • Mensen met ernstig bilateraal neurosensorisch gehoorverlies. Wanneer gehoorverlies ontstaat als gevolg van ernstige beschadiging van de gehoorzenuw.

Een andere manier waarop specialisten kunnen bepalen of iemand een implantaat nodig heeft en in staat is de operatie te ondergaan, is door verschillende tests uit te voeren. Deze analyse omvat de volgende onderzoeken:

  • Audiometrie
  • Tomografie
  • Psychologische test
  • Magnetische resonantie

Hoe verbetert een cochleair implantaat de levenskwaliteit?

Over het algemeen is het de bedoeling van de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat om mensen te bereiken die lijden aan een slecht gehoor. Dit in de hoop hun levenskwaliteit te verbeteren.

Daarom zullen we je nu vertellen hoe dit medische hulpmiddel kan bijdragen aan de ontwikkeling van de getroffenen. Er zijn namelijk tal van redenen waarom de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat dus belangrijk is!

Het leren bij kinderen verbeteren

De afwezigheid van gehoor verandert de manier waarop kinderen de wereld begrijpen en dit kan hun leerproces vertragen. Met dat in gedachten kan een cochleair implantaat helpen bij het verbeteren van de verinnerlijking van gedachten, geheugen en taal.

En hoewel deze toename van het vermogen langzaam kan zijn voor kinderen die nog niet eerder hebben gehoord, zijn de veranderingen die met een cochleair implantaat bereikt kunnen worden opmerkelijk.

Mogelijkheid tot telefoneren

De communicatiemogelijkheden strekken zich uit tot telefoongesprekken, aangezien sommige mensen in staat zijn taal te verstaan (Spaanse link) zonder te hoeven liplezen voor ondersteuning.

Kunnen genieten van muziek en stemmen

Muziek is van groot belang voor je welzijn

De ervaring van het luisteren naar allerlei soorten muziek en het genieten van de stemmen van zangers wordt normaal. De vrijetijdsmogelijkheden van het individu nemen toe en hij kan zijn stress in verschillende ruimten kanaliseren, wat goed is voor zijn emotionele gezondheid.

Betere spraakcontrole

In sommige gevallen kan het cochleair implantaat iemand niet helpen om het grootste deel van de normale auditieve perceptie terug te krijgen. Een groot voordeel van het implantaat is echter dat ze hun spraak beter kunnen controleren, wat op zijn beurt betekent dat de mensen rondom hen beter kunnen begrijpen wat ze willen zeggen.

Meer zelfvertrouwen door een cochleair implantaat

De zorgen die mensen hebben verminderen als het gaat om verkeerd communiceren of onsamenhangend zijn met woorden. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe, wat zowel van invloed is op hun gedrag en geluk als op hun prestaties bij tal van activiteiten.

Herstel van onafhankelijkheid

Volgens de National Library of Medicine van de Verenigde Staten (Engelse link) heeft een cochleair implantaat op volwassen leeftijd een effect op de onafhankelijkheid van het individu. Met andere woorden, mensen zijn in staat om basisactiviteiten rond sociale interactie veilig uit te voeren. Ze kunnen zich ook weer duidelijk uitdrukken en levensprojecten plannen.

Internationale Dag van het Cochleair Implantaat: technologie en geneeskunde

Concluderend kan worden gesteld dat de Internationale Dag van het Cochleair Implantaat de bekendheid bevordert van de medische en technologische vooruitgang die de levenskwaliteit helpt verbeteren, ongeacht de handicap.

Wij raden iedereen die een cochleair implantaat overweegt als oplossing aan om eerst de operatie stap voor stap goed te begrijpen. Het is ook belangrijk om de bijbehorende risico’s te kennen en hoe het uiteindelijke genezingsproces eruit ziet. Luisteren is communiceren!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.