Hoe overwin je het dry drunk syndroom?

Het dry drunk syndroom is een gedragspatroon dat optreedt bij mensen die gestopt zijn met alcohol drinken, maar nog wel het onaangepaste gedrag van een verslaving vertonen. Lees er meer over in dit artikel.
Hoe overwin je het dry drunk syndroom?
Andrés Carrillo

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Andrés Carrillo.

Laatste update: 11 augustus, 2022

Het dry drunk syndroom komt voor in gevallen waarin mensen die hun verslaving aan alcoholische dranken hebben opgegeven, gedrag blijven vertonen dat vergelijkbaar is met het gedrag dat zij vertoonden toen zij nog dronken.

Het komt vaak voor dat vrienden en familieleden verbaasd zijn omdat een persoon zijn gedrag niet verbetert, hoewel hij of zij gestopt is met drinken van alcohol. In die zin is de beste verklaring die aan dit fenomeen kan worden gegeven, dat degene die is afgekickt er niet echt in geslaagd is de mentale patronen van een alcoholist te doorbreken.

Wanneer een verslaafde stopt met het consumeren van een stof, moet hij bepaalde maladaptieve denkpatronen veranderen. Als dit niet gebeurt, zal het herstel slechts gedeeltelijk zijn.

Wat zijn de symptomen van het dry drunk syndroom?

Een herstelde alcoholist

Mensen die geen alcohol meer gebruiken na hieraan verslaafd te zijn geweest denken vaak dat ze volledig hersteld zijn van hun verslaving. De realiteit is echter dat het niet zo eenvoudig is als dat men denkt. 

Een van de belangrijkste symptomen van het dry drunk syndroom is emotionele onvolwassenheid. Daarmee wordt bedoelt dat mensen zich over het algemeen niet gedragen als mensen van hun eigen, chronologische leeftijd.

Kinderachtigheid treedt op wanneer een volwassene gedrag vertoont van een vroegere ontwikkelingsfase. Bijvoorbeeld, mannen die de dertig zijn gepasseerd en hun prioriteiten nog steeds sterk lijken op die van hun tienerjaren. In die zin gaan emotionele onvolwassenheid en infantilisme hand in hand, hoewel ze verschillend zijn.

Emotionele onvolwassenheid verwijst naar de moeilijkheid of onmogelijkheid om de eigen emoties te beheersen. Mensen met een lage frustratietolerantie denken dat alles geoorloofd is. Ze raken ze geïrriteerd als ze iets niet kunnen krijgen of als het niet gaat zoals ze willen.

Op dezelfde manier is het meest relevante teken van dit syndroom egocentrisme. Veel verslaafden die erin geslaagd zijn te stoppen met het consumeren van datgene waar ze aan verslaafd waren, ontwikkelen een fantasie (Spaanse link) waarin ze superieur zijn aan de rest omdat ze een prestatie hebben geleverd die lof en bewondering zou moeten krijgen.

Waarom komt het voor?

De oorzaak van het dry drunk syndroom is de tekortkoming in het afkickproces. Dat wil zeggen, er wordt vaak gedacht dat rehabilitatie effectief is wanneer de verslaafde stopt met gebruiken, maar in werkelijkheid moet er ook met andere factoren rekening worden gehouden.

De manier van denken van een verslaafde is dwangmatig. Dit houdt in dat, ook al is er geen sprake meer van middelengebruik, ze zullen doorgaan met dwangmatige gedragspatronen. Over het algemeen hoeven mensen die aan dit syndroom lijden geen alcohol te gebruiken om irrationeel onverantwoordelijk te zijn.

We kunnen dus de oorzaken van het dry drunk syndroom samenvatten als een collectieve onwetendheid over verslavingen. Veel mensen denken dat een verslaving alleen gebaseerd is op consumptie. Ongetwijfeld weerhoudt dit mensen ervan om professionele hulp te zoeken wanneer ze op eigen houtje stoppen met drinken.

Tips om het dry drunk syndroom te overwinnen

Alleen als we begrijpen dat een alcoholverslaving verder gaat dan alleen het drinken zelf kunnen we toegang krijgen tot uitgebreide rehabilitatie die ons van het drinken afhoudt en ook gedragsverandering bevordert. Laten we eens kijken hoe dat eruit ziet.

1. Focus op het veranderen van de manier waarop je denkt

Echte verandering komt altijd voort uit de manier waarop we denken. Wanneer we in staat zijn onaangepaste denkpatronen te veranderen, wordt ook ons gedrag aangepast. De prioriteit moet dus liggen bij het modelleren van gedachten naar een sociaal aangepaste denkbeelden.

2. Accepteer dat coping niet iets is wat iemand van de ene op de andere dag kan

Het hebben van onrealistische verwachtingen bemoeilijkt het proces van verbetering. We moeten veranderingen en het aanleren van copingstrategieën zien als projecten op  de middellange en lange termijn.

Op die manier kan de persoon met een verslaving kleine overwinningen beter naar waarde schatten en verdwijnt de angst. Doen alsof  je problemen voorbij zullen zijn wanneer je stopt met drinken is een simplistisch gedachte.

3. Zoek professionele hulp

Voor een succesvolle rehabilitatie moet de verslaafde naar een specialist gaan. In principe moet een psycholoog de nodige instrumenten  kunnen aanreiken zodat er een verandering in de denkpatronen plaatsvindt. Ook moeten deze in de loop van de tijd worden gehandhaafd.

Hoe kan ik iemand met het dry drunk syndroom helpen?

Een man bij een therapeut

De beste manier om iemand met het dry drunk syndroom te steunen, is door hem of haar te laten inzien dat zijn/ haar problemen zijn leven blijven beïnvloeden. In de meeste gevallen is het niet makkelijk om een verslaafde zover te krijgen dat ze hun situatie accepteren. De weerstand tegen de realiteit is sterk.

Bij mensen die gestopt zijn met drinken, is er meestal een intenser ontkenningsproces dan bij mensen die blijven drinken. In die zin moet je niet proberen om op een geforceerde manier te helpen. De meest doeltreffende methode is meestal psycho-educatie over het belang van het veranderen van de oude gewoonten.

Daarbij moet je proberen een benadering te vinden die vertrouwen wekt bij de persoon. Vermijd het altijd om een waardeoordeel te vellen over hun leven en beslissingen. Het doel is om een effectieve verandering te bevorderen waarbij de persoon als protagonist betrokken is. Hiervoor kan iemand psychologische zorg nodig hebben.

Kunnen mensen met dit syndroom het drinken hervatten?

Het antwoord op deze vraag is helaas bevestigend. Het dry drunk syndroom is een situatie waarbij de verslaafde denkt dat hij is afgekickt. Daarom is hervatting van het drinken een mogelijkheid.

Het is echter ongebruikelijk dat mensen die gestopt zijn met drinken een volledige terugval hebben. De kans is groot dat het om kleine en sporadische terugvallen gaat, waarna opnieuw gestopt wordt met de consumptie van alcohol.

Wat voorkomt een terugkeer naar de verslaving? In dit geval wordt het gevoel van controle en veiligheid dat degenen die stoppen met drinken krijgen, de nieuwe verslaving die de effecten van alcohol heeft vervangen. De verslaving blijft dus, maar het gaat niet langer om het drinken van alcohol, maar om de controle.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Pardo, Renée. “La Sobriedad Como Bien.” Desacatos: Revista de Ciencias Sociales 29 (2009): 173–178. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales. Web.
  • “Reseña de ‘El Síndrome de La Borrachera Seca’ de José Antonio Elizondo López.” Desacatos 29 (2009): 173–178. Print.
  • Acosta Barreto, María Rocío, Fernando Juárez Acosta, and Mauricio Cuartas Arias. “Funciones Ejecutivas y Antecedentes Familiares de Alcoholismo En Adolescentes.” Pensamiento Psicológico 16.1 (2017): n. pag. Pensamiento Psicológico. Web.
  • MPS. “El Alcoholismo.” La verdad 1.9 (2018): 34–35. La verdad. Web.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.