Eiceldonatie, een daad van solidariteit

Elke vrouw tussen 18 en 35 jaar, met een normale eisprong kan donor zijn. Het is belangrijk dat ze geen besmettelijke ziekten heeft of een familiegeschiedenis van misvorming of genetische ziekte.
Eiceldonatie, een daad van solidariteit
José Gerardo Rosciano Paganelli

Beoordeeld en goedgekeurd door de arts José Gerardo Rosciano Paganelli.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 23 november, 2022

Tegenwoordig is het verwekken van een kind dankzij de verschillende geassisteerde voortplantingstechnieken heel gewoon. Voor sommige van deze technieken zijn donoreicellen en sperma nodig, en terwijl spermadonatie heel gewoon is, komt eiceldonatie minder vaak voor.

Dit is misschien te wijten aan het gebrek aan kennis dat rond deze praktijk bestaat. Bijvoorbeeld, sommige studies (Spaanse link) zoals Anonieme gametendonatie voor geassisteerde voortplanting in Spanje . studies wijzen er bijvoorbeeld op dat deze vorm van donatie volledig anoniem is en dat als dat niet zo was, het mogelijk is dat veel van de donoren geen donor zouden zijn.

Ondanks dat het een minder frequente handeling is dan spermadonatie, is het de laatste jaren toegenomen. Dit komt door een toenemende vraag van vrouwen die hun moederschap uitstellen en die problemen hebben om zwanger te worden. Dit maakt het ongetwijfeld gemakkelijker voor hen om moeder te worden.

Waarvoor gebruikt men gedoneerde eicellen?

Eiceldonatie
Er zijn echter bepaalde eisen en procedures waarmee we rekening moeten houden om teleurstellingen te voorkomen als we onze toevlucht tot eiceldonatie willen nemen.

Veel paren moeten hun toevlucht nemen tot een eiceldonor om kinderen te krijgen. De oorzaken kunnen meervoudig zijn: falende eierstokken, herhaalde miskramen, mislukking van andere geassisteerde voortplantingstechnieken, hoge leeftijd van de moeder of vroege menopauze, vrouwen met erfelijke ziekten, enz.

De meest gebruikte techniek in deze gevallen is in-vitrobevruchting met donoreicellen en sperma van de man (van het echtpaar of van een donor) en de daaropvolgende implantatie van het embryo in de baarmoeder van de ontvangende vrouw. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een volkomen anonieme handeling is, zodat er tussen de donor en de ontvanger geen enkele vorm van contact zal zijn.

Eisen om eiceldonor te worden

Om eiceldonor te worden moet aan een reeks eisen voldaan worden, die we hieronder zullen toelichten. Maar in het algemeen kan elke vrouw eiceldonor worden:

  • Als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent.
  • Je bent lichamelijk en geestelijk gezond.
  • Er is sprake van een normale ovulatoire functie.
  • Je hebt geen besmettelijke ziekten.
  • Er is geen sprake van persoonlijke of familiegeschiedenis van misvormingen of genetische ziekten.

We denken dat je dit artikel misschien ook interessant vindt om te lezen:
Ontdek waarom je menstruatie vroeg komt

Eiceldonatie procedure

Hoewel de procedure varieert naargelang de kliniek of het centrum waar ze uitgevoerd wordt, zijn er in alle een reeks gemeenschappelijke fasen.

  • Voorgesprek. Een medische voorgeschiedenis, een bloedonderzoek, andere diagnostische tests en een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Dit om er zeker van te zijn van een goede gezondheid, de afwezigheid van ziekten die het onmogelijk maken donor te zijn en de juiste ovulatoire functie.
  • Stimulatie van de eierstokken. De donor wordt onderworpen aan een stimulatie van de eierstokken die minder dan een maand duurt. Daarmee kan men in een menstruatiecyclus tussen 6 en 10 eicellen verkrijgen. Gedurende deze tijd wordt ze onderworpen aan analytische en echografische controles.
  • Eicelpickup. Het eicelpickup proces duurt maar een paar minuten. Deze procedure vindt plaats via de vagina onder sedatie of lichte verdoving. Het is een poliklinische procedure, dus de vrouw kan vrijwel onmiddellijk doorgaan met haar dagelijkse routine.

Hoewel geen enkele medische procedure helemaal vrij van risico’s is, zijn de risico’s voor de donor heel gering. De meestvoorkomende risico’s zijn lichte ongemakken die lijken op ongemakken bij de menstruatie. Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat haar vruchtbaarheid helemaal niet in gevaar komt. Daarom is deze vorm van donatie veilig.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt dit artikel misschien ook leuk om te lezen:
Bloedstolsels tijdens de menstruatie

Morele en geldelijke compensatie van eiceldonatie

Clínica de ginecología

Eiceldonatie is een heel bevredigende ervaring voor de donerende vrouw, want het is een zeer edelmoedige en zorgzame daad die andere vrouwen in staat stelt moeder te worden.

Behalve het emotionele voordeel krijgt de donerende vrouw ook een volledig klinisch onderzoek van haar algemene gezondheid en vruchtbaarheid. Zoals gezegd brengt deze donatie het welzijn of de vruchtbaarheid van de donor niet in gevaar.

Hoewel eiceldonatie een altruïstische daad is, mag de donor volgens de Wet op de Geassisteerde Voortplanting (14/2006)  een kleine financiële vergoeding ontvangen. Dit voor het eventuele ongemak dat het hele proces kan veroorzaken. Of beter gezegd voor het hele proces dat de donor moet doormaken en het mogelijke ongemak (vergelijkbaar met menstruatiekrampen) dat ze kan ondervinden.

De geldelijke vergoeding kan in Spanje variëren van 600 tot 1.000 euro. Het is echter belangrijk op te merken, dat minder dan de helft van de vrouwen die willen doneren geschikte kandidaten zijn. Bovendien bepaalt de wet dat een vrouw maximaal 6 nakomelingen door eiceldonatie mag krijgen.

Eicellen doneren: een altruïstisch gebaar

Heb je er ooit over gedacht je eicellen te doneren? Als je dat niet gedaan hebt, denk je dat het komt omdat er weinig informatie over is? Hoewel het gebruikelijker is om sperma of zelfs bloed te doneren, staan andere soorten donaties meer “in de schaduw.”

Ze zijn echter nog steeds even belangrijk om anderen te kunnen helpen. Vraag je gynaecoloog of arts of je in goede gezondheid bent om eicellen te doneren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.