De oorzaken van bradypneu en de behandelingen ervan

Bradypneu kan onder andere tot vermoeidheid, zwakte, duizeligheid en verwardheid leiden. Het artikel van vandaag zal uitleggen waarom het voorkomt en de beschikbare behandelingen.
De oorzaken van bradypneu en de behandelingen ervan

Laatste update: 28 juni, 2021

Vandaag vertellen we over de oorzaken van bradypneu en de behandelingen ervan. Bradypneu is een medische term die wordt gebruikt om naar een lager dan normale ademhalingsfrequentie te verwijzen. Ademen is het proces waarbij de longen gas uitwisselen. Het lichaam geeft koolstofdioxide af aan de buitenwereld en neemt zuurstof op door te ademen.

Zuurstof is essentieel voor de cellen om hun functies uit te voeren. Er hoopt zich meer koolstofdioxide op en de hoeveelheid zuurstof neemt af wanneer er minder ademhalingen zijn dan normaal. Het kan tot complexe gevolgen leiden.

Bradypneu heeft meerdere oorzaken en ze zijn niet allemaal kwaadaardig. Het kan echter in bepaalde situaties een indicatie van ernst zijn. In dit artikel leggen we je alles uit wat je erover moet weten.

Wat is bradypneu?

Het woord ‘bradypnea’ komt uit het Grieks. Bradys betekent ‘traagheid’ en pnein betekent ‘ademhaling’. Volgens een artikel van Clínica Universidad de Navarra (Spaanse link) wordt deze medische term dus gebruikt om naar een ademhalingsfrequentie die lager is dan normaal te verwijzen.

We bepalen de normaliteit op basis van de leeftijd en het activiteitenniveau van elke persoon. Bij een volwassene is het normaal om tussen de 12 en 20 keer per minuut te ademen. Er is echter bradypneu aanwezig wanneer de snelheid onder de 12 daalt.

De aandoening wordt bovendien meestal overwogen wanneer deze langer dan twee minuten wordt aangehouden. Het probleem is dat deze term vaak met andere wordt verward, zoals apneu of kortademigheid.

Dyspnoe verwijst naar de moeilijkheid om te ademen of het gevoel van gebrek aan lucht. Op dezelfde manier is apneu de tijdelijke stopzetting van de ademhaling. Zowel bradypneu als apneu komen bovendien bij bepaalde mensen voor tijdens de slaap.

Het tegenovergestelde van bradypneu is tachypneu. De ademhalingsfrequentie is in dit geval sneller dan normaal en dit kan tot problemen leiden. Iemand wordt als tachypnoe beschouwd wanneer hij meer dan 25 keer per minuut ademt.

Zoals vermeld in een artikel van de Fundación Argentina del Tórax (Spaanse link), is alcoholintoxicatie een van de meestvoorkomende oorzaken van een langzame ademhaling. Er kunnen er echter nog veel meer zijn, zoals we in de volgende sectie zullen uitleggen.

Wat zijn de oorzaken van bradypneu?

Hersenen en alcohol

Bradypneu is geen ziekte als zodanig, maar een symptoom dat in veel situaties kan voorkomen. Zoals we in de vorige paragraaf hebben opgemerkt, is alcoholintoxicatie een van de belangrijkste oorzaken van bradypneu.

Dit komt omdat alcohol op het ademhalingscentrum inwerkt en het remt. Deze actie zorgt ervoor dat de ademhaling vertraagt. Het is echter niet de enige stof die tot dit probleem kan leiden. Veel andere medicijnen, zoals opioïden, zijn er ook mee verwant.

De combinatie van benzodiazepinen en alcohol is zelfs een van de belangrijkste risicofactoren voor ademhalingsdepressie. Benzodiazepinen zijn anxiolytische medicijnen en veel mensen gebruiken ze.

Oorzaken van bradypneu en andere stoffen die ermee verband houden

Bradypneu kan als gevolg van meerdere stoffen optreden. Een andere van deze belangrijkste gifstoffen is koolmonoxide. Mensen gebruiken het relatief vaak om zelfmoord te plegen. Het is een gas dat de dood kan veroorzaken wanneer het in hoge concentraties wordt ingeademd, omdat het een afname van de ademhalingsfrequentie en bedwelming veroorzaakt.

Bepaalde medicijnen die worden gebruikt om chirurgische ingrepen uit te voeren, kunnen ook de ademhaling vertragen. Spierverslappers (vaak benzodiazepinen), anesthetica of pijnbehandelingen (opioïdederivaten) bijvoorbeeld. Het is daarom belangrijk om achteraf op te volgen.

Encefalische problemen

Ademen is een complex proces dat door verschillende delen van de hersenen wordt gecoördineerd. De hersenen bepalen de bewuste ademhaling. Er zijn echter ook ademhalingscentra in de hersenstam.

Deze centra laten ademen onder bepaalde omstandigheden toe waarbij de hersenen verstoord zijn. Als er bijvoorbeeld een tumor is of een traumatisch letsel. Ze veroorzaken echter een langzame ademhaling als ze de handeling overnemen.

Elektrolyten- en hormonale onevenwichtigheden

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, beïnvloeden veel factoren de frequentie en diepte van de ademhaling. Een andere reden waarom bradypneu kan optreden, is de onbalans van bepaalde elektrolyten, zoals kalium of calcium.

Het komt ook voor bij bepaalde stofwisselingsziekten, zoals hypothyreoïdie. Schildklierhormonen zijn onder meer verantwoordelijk voor het reguleren van het energieverbruik en de lichaamstemperatuur. De ademhalingsfrequentie kan afnemen als ze lager zijn dan normaal.

De risicofactoren voor bradypneu

Een artikel gepubliceerd in EcuRed (Spaanse link) legt een reeks factoren uit die het risico op bradypneu verhogen. Een aantal van hen zijn een hoge leeftijd, roken of hartaandoeningen. Wanneer iemand in shock raakt is dat ook een risico.

Het is ook met een lage lichaamstemperatuur (hypothermie) in verband gebracht en met mensen die regelmatig intensief sporten. In het laatste geval is het niet per se ernstig.

Symptomen en complicaties van bradypneu

Vrouw is rustig aan het ademen

Bradypneu kan de niveaus van zuurstof en koolstofdioxide in het lichaam veranderen. De meeste symptomen die optreden zijn aan een gebrek aan zuurstof te wijten. Vermoeidheid, zwakte, verwardheid of duizeligheid komen vaak voor.

Daarnaast voelen mensen zich vaak duizelig of dreigen ze flauw te vallen. Hoofdpijn en pijn op de borst zijn andere veelvoorkomende symptomen, evenals slechte coördinatie en geheugenproblemen.

Verminderde zuurstof in het bloed kan tot complicaties leiden, dit wordt hypoxemie genoemd. Zoals een artikel van Bell Marra Health uitlegt (Engelse link), verhoogt bradypneu het aantal keren van flauwvallen en hartproblemen.

Organen en weefsels kunnen zelfs ernstige schade oplopen. Het veroorzaakt een hartstilstand en zelfs de dood in de meest ernstige gevallen. Andere complicaties zijn respiratoire acidose en hypercapnie (hoge concentraties kooldioxide in het bloed).

Beschikbare behandelingen

Bradypneu hoeft niet in alle gevallen behandeld te worden. Zoals we hierboven vermeldden, verschijnt het vaak in een goedaardige vorm. Hetzij bij mensen die gewend zijn aan intensieve fysieke activiteit of tijdens de slaap.

Het is daarom noodzakelijk om te bepalen in welke gevallen dit teken ernst suggereert. Het hangt af van de oorzaak en de gezondheidssituatie van de patiënt.

Een medische benadering is bijvoorbeeld meestal noodzakelijk wanneer bradypneu het gevolg is van een hartprobleem. Het idee is om de zuurstof toe te dienen die het lichaam nodig heeft. Hiervoor bestaan verschillende vormen van kunstmatige ventilatie.

Meestal is er ondersteunende behandeling vereist als de oorzaak van bradypneu een giftige stof is. In een aantal gevallen zullen ze tegengif gebruiken tegen de stof die de aandoening heeft veroorzaakt. Dit is het geval van benzodiazepine-intoxicatie, die men met flumazenil kan behandelen.

Bradypneu is een symptoom, geen ziekte

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat bradypneu een afname van de ademhalingsfrequentie is. Artsen vermoeden het meestal als een persoon gedurende meer dan twee minuten minder dan 12 ademhalingen per minuut neemt.

Het punt is dat dit symptoom om meerdere redenen kan optreden, zoals intoxicatie door alcohol of andere drugs of als gevolg van bepaalde onderliggende pathologieën. Niet alle gevallen wijzen echter op een levensbedreigende aandoening. Een arts moet dus de oorzaak vaststellen voordat hij een behandelingsaanpak kiest.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.