Zitten er bestrijdingsmiddelen op je eten?

Veel van de producten die we consumeren, kunnen besmet zijn met verschillende soorten pesticiden die na verloop van tijd een gevaar kunnen vormen voor onze gezondheid.
Zitten er bestrijdingsmiddelen op je eten?
José Gerardo Rosciano Paganelli

Beoordeeld en goedgekeurd door de arts José Gerardo Rosciano Paganelli.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Als je jezelf meerdere keren hebt afgevraagd of er bestrijdingsmiddelen op je eten zitten of niet, let dan goed op waar we het vandaag over hebben en laat ons je helpen om je vraag te beantwoorden.

Als we er even bij stilstaan, dan beseffen we dat veel van ons voedsel afkomstig is van het land.

Dit omvat niet alleen groenten en fruit, veel voedingsmiddelen bevatten tenslotte ingrediënten die afkomstig zijn van gewassen.

Brood, bijvoorbeeld, wordt gemaakt met tarweproducten en tarwe komt van het land. Dit is slechts een van de vele voorbeelden die we kunnen opnoemen.

In de meeste landen zijn de landbouwproducten afkomstig uit de industriële landbouw. Bij deze vorm van landbouw wordt wereldwijd veel gebruik gemaakt van pesticiden. En deze pesticiden impliceren een reeks giftige stoffen.

Op de website van het voedingscentrum staat:

“De toelating van bestrijdingsmiddelen is geregeld in Europese en Nederlandse wetgeving. In Nederland is dit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb). Ook staat duidelijk in de wet welke bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheden gebruikt mogen worden. Er zijn tussen de 200 en 250 stoffen toegelaten. Ze mogen alleen maar gebruikt worden als ze geen gevaar vormen voor de consument, het milieu en de gebruiker.”

Wel zijn er strenge regels welke middelen wanneer gebruikt mogen worden.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gebruiken landen gemiddeld 4,55 ton pesticiden per jaar. Deze pesticiden worden opgesplitst in fungiciden, herbiciden en insecticiden.

Mogelijke gezondheidsproblemen als gevolg van bestrijdingsmiddelen

Mogelijke gezondheidsproblemen als gevolg van bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen kunnen verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken.

De kans om dit soort problemen te ontwikkelen als gevolg van het gebruik van pesticiden hangt van twee factoren af. De eerste is de giftigheid van het pesticide en de tweede factor is de mate van blootstelling.

Voordat een pesticide de gezondheid van de consument zou kunnen beïnvloeden, moet deze er op de een of andere manier mee in contact komen. Bijvoorbeeld door inname of door inademing. Het kan ons ook beïnvloeden door huid- of oogcontact.

Hoewel een giftig bestrijdingsmiddel in een gebied dicht bij je huis kan worden gebruikt, is het gezondheidsrisico in werkelijkheid laag.

We moeten niet vergeten dat pesticiden mogelijk meer dan één ingrediënt bevatten en dat dit de mate van giftigheid ervan zal veranderen.

Om erachter te komen in welke mate een pesticide giftig is, hoef je alleen maar naar het sleutelwoord op het etiket te zoeken. Dit is namelijk een indicatie van de giftigheid van het product.

Alle geregistreerde bestrijdingsmiddelen moeten op het etiket voorzien zijn van gevarensymbolen of waarschuwingswoorden zoals ‘gevaar’ of ‘waarschuwing’. Deze geven de giftigheid van het product weer.

  • De producten met de woorden ‘pas op’ op het etiket zijn het minst giftig.
  • Producten met het woord ‘waarschuwing’ duiden op een middelmatig niveau van giftigheid.
  • Als laatste vinden we het woord ‘gevaar’ op de etiketten van de gevaarlijkste producten.

De meest kwetsbare mensen

Bestrijdingsmiddelen: wie is het kwetsbaarst?

Er zijn bepaalde mensen die kwetsbaarder zijn voor deze producten dan anderen. Dit geldt onder andere voor:

  • ouderen
  • mensen met bepaalde medische aandoeningen
  • zwangere vrouwen
  • kinderen

Om de kans te verkleinen dat je een probleem ervaart tijdens het gebruiken of consumeren van producten met bestrijdingsmiddelen, moet je naar manieren zoeken om de blootstelling eraan te verminderen of een minder giftig product kiezen.

Lees altijd de etiketten op de producten die je koopt en volg altijd de voorzorgsmaatregelen die erop vermeld staan.

Ga je in de tuin werken, of iets anders doen waardoor je wordt blootgesteld aan deze producten, gebruik dan handschoenen en een veiligheidsbril.

Biologische landbouw biedt hoop

Bestrijdingsmiddelen en biologische teelt

Dit alles in aanmerking nemend, biedt de biologische landbouw enorm veel hoop. Het zou een vorm van landbouw zijn die wetenschap en het beste van de moderne innovatie combineert met aandacht voor natuur en biodiversiteit.

Biologische landbouw kan in de eerste plaats gezonde producten opleveren. Bovendien is het een vorm van landbouw die de bodem, het water en het klimaat beschermt.

Deze vorm van landbouw vervuilt het milieu niet met chemische stoffen. Het maakt ook geen gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen.

Conclusie

Het is dus helaas op dit moment niet mogelijk om te bepalen of en hoeveel pesticiden er op het voedsel zit. Echter, de normen in zowel Nederland als Europa zijn behoorlijk streng.

En als we willen voorkomen dat gifstoffen zich in ons lichaam opbouwen, kunnen we het beste kiezen voor biologische producten.

Door dit te doen, kunnen we onze inname van deze schadelijke gifstoffen verminderen of onze lichamen er zelfs van ontdoen.

Het zal gemakkelijker zijn dan je denkt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Carvalho, F. P. (2017). Pesticides, environment, and food safety. Food and Energy Security, 6(2), 48-60.
  • Picó, Y., Fernández, M., Ruiz, M. J., & Font, G. (2007). Current trends in solid-phase-based extraction techniques for the determination of pesticides in food and environment. Journal of biochemical and biophysical methods, 70(2), 117-131.
  • Reeves, W. R., McGuire, M. K., Stokes, M., & Vicini, J. L. (2019). Assessing the Safety of Pesticides in Food: How Current Regulations Protect Human Health. Advances in Nutrition.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.