Wat doen filosofen en waarom zijn ze belangrijk?

De meeste mensen zijn zich niet echt bewust van wat filosofen voor de kost doen, maar de realiteit is dat hun beroepsmogelijkheden heel divers zijn. Leer er hier alles over!
Wat doen filosofen en waarom zijn ze belangrijk?

Laatste update: 25 mei, 2022

Iedereen heeft wel enig idee van wat een dokter, een architect, een ingenieur, een psycholoog en andere gespecialiseerde vakmensen doen. Maar hoeveel mensen weten precies wat filosofen voor de kost doen?

Filosofiestudenten krijgen voortdurend de vraag: “Wat doet een filosoof?” of “Wat ga je doen als je afgestudeerd bent?” Ze krijgen ook vaak vragen zoals “Wat ga je eigenlijk doen met je graad in filosofie?” en “Wat zijn je plannen nadat je afgestudeerd bent?”

De waarheid is echter dat ze meer arbeidsmogelijkheden hebben dan ze zelf zouden kunnen bedenken, vooral tegenwoordig. Dankzij de voortdurende veranderingen die de wereld doormaakt door nieuwe technologieën zijn filosofen steeds meer in trek op de werkvloer. Laten we eens kijken waarom en op welke gebieden een afgestudeerde filosoof kan werken.

Waarom zijn filosofen zo belangrijk?

Als je student filosofie bent, heb je waarschijnlijk te horen gekregen dat het enige waaraan je je kunt wijden onderwijs of onderzoek is. Tegenwoordig heeft filosofie echter een grote praktische waarde in de maatschappij. Technologische vooruitgang en sociale veranderingen dwingen ons om de status quo en de werkelijkheid opnieuw te overdenken.

Zo zijn klimaatverandering, de toenemende ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, biotechnologie, wereldwijde rechtvaardigheid en religieuze conflicten fundamentele kwesties die door specialisten besproken en geanalyseerd moeten worden. In dit geval zijn filosofen het meest geschikt.

Filosofie leert ons niet wat we moeten denken, maar hoe we moeten nadenken. Daarom heeft een filosoof het vermogen om problemen vanuit verschillende perspectieven te analyseren en ze te benaderen met de onbevangenheid die nodig is om die aspecten op te sporen die aan de gangbare redenering ontsnappen.

Met andere woorden, een filosoof doet rationele suggesties die ons helpen de wereld te begrijpen en hoe we die kunnen verbeteren. Om die reden erkende de UNESCO onlangs het belang van deze discipline en stelde de Wereld Filosofiedag in.

We denken dat je dit misschien ook wel interessant vindt om te lezen:
Het menselijk brein: 6 interessante weetjes

De vaardigheden en competenties van filosofen

Tekening van Griekse filosofen
Filosofie bestaat al eeuwen en blijft ondanks het verstrijken van de tijd relevant.

Als we de sterke punten van afgestudeerden in de filosofie kennen, krijgen we een duidelijker idee van hun belang voor de maatschappij en op welke gebieden ze kunnen werken. Van hun competenties springen de volgende het meest in het oog:

  • Ethische gevoeligheid.
  • Kritisch analyseren van argumenten.
  • Abstract en logisch denken.
  • Een panoramische visie op het menselijk bestaan.
  • Het vermogen om complexe ideeën mondeling en schriftelijk uit te drukken.
  • Bekwaamheid in een verscheidenheid van onderwerpen, zoals politiek, antropologie, psychologie, wiskunde, godsdienst, opvoeding, logica, geschiedenis, enz.

Wat doen filosofen voor de kost?

In 2007 meldde de Britse krant The Guardian bericht dat in 2001 ongeveer 90% van de afgestudeerden in de filosofie binnen 6 maanden na hun afstuderen werk hadden. En in 2006 was dit cijfer gestegen tot meer dan 93%.

Bovendien bleken veel van deze banen lonend te zijn, en onder de afgestudeerden bevonden zich ondernemers die munt sloegen uit de ethische vraag in het bedrijfsleven. Om beter te begrijpen welke reikwijdte een filosofiediploma heeft in de wereld van het werk, volgen hier enkele van de gebieden waarin filosofen werken.

Onderzoek en onderwijs

Dit is misschien wel het meest bekende werkterrein van de filosoof. In feite denken veel mensen dat dit het enige werkveld is waarvoor filosofen opgeleid worden. De waarheid is dat de academische wereld een van de milieus is waartoe filosofen zich het meest aangetrokken voelen, omdat ze gepassioneerd zijn door kennis.

  • In dit geval is het hun taak om kennis over elk gebied van de werkelijkheid te analyseren en te verspreiden. Bijvoorbeeld over politiek, de mens, de hersenen, de wetenschappen, enz.
  • Daarnaast kun je als leraar bepaalde ideeën op je leerlingen overdragen en hen aanmoedigen de status quo in twijfel te trekken. Zo geeft een filosoof onbevangenheid door aan de nieuwe generaties.

Het bedrijfsleven

Filosofie in het bedrijfsleven
In het bedrijfsleven en de politiek kunnen filosofen een overheersende adviserende rol spelen.

Tegenwoordig willen steeds meer bedrijven filosofen als personeelsleden aannemen. Dit komt door hun grote analytische vermogen bij het behandelen van allerlei onderwerpen.

Op dit gebied zijn filosofen uitstekende adviseurs die risico’s analyseren en strategieën uitstippelen op het gebied van administratie, personeelszaken en financiën. Ook kunnen ze zich door hun humanistische opleiding bezighouden met bedrijfsethiek en naleving van de regels.

“Als je wilt slagen in het bedrijfsleven, ga dan niet voor een MBA. Ga in plaats daarvan filosofie studeren.”
-Matthew Stewart – correspondent voor het tijdschrift The Atlantic en oprichter van een adviesbureau

De media

Een ander antwoord op de vraag in welke werkveld een filosoof aan de slag kan zijn de klassieke en hedendaagse media, zoals film, podcasts, literatuur, en muziek. Deze media hebben figuren nodig die verder gaan dan het alledaagse en de afgezaagde formules.

Daarom kan de filosoof met zijn of haar diepe historische kennis en zijn vermogen om de hedendaagse werkelijkheid te analyseren deze media nieuwe en kwaliteitsvolle inhoud bieden.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt het misschien ook leuk om te lezen:
De verschillen tussen de filosofieën van Aristoteles en Plato

Politiek

Daarnaast heeft een filosoof ook een brede achtergrond in politiek (Spaanse link), ethiek, geschiedenis en sociale verschijnselen. Hij of zij is daarom een uitstekende kandidaat om politieke functies te bekleden.

In dat geval zou hij of zij adviseur kunnen zijn bij het uitwerken van voorstellen en overheidsbeleid die de maatschappelijke werkelijkheid beter aanpakken en de oorzaken van problemen aanpakken.

Informatietechnologie

Op technologisch gebied tenslotte zijn filosofen ook goede kandidaten. Hun training in wiskundige logica kan namelijk van groot nut zijn bij het ontwerpen en bouwen van algoritmen.

Enkele laatste gedachten

Nu je weet waar filosofen aan werken, kun je je de waarde van deze discipline in de huidige maatschappij realiseren. Dankzij de filosofie kunnen we elk vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken en de meest geschikte beslissingen nemen om de wereld te verbeteren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.