Vrouwen en het syndroom van de bijenkoningin

Het syndroom van de bijenkoningin hult zich in een reeks overtuigingen en onzekerheid die ervoor zorgen dat de getroffen persoon haar problemen op ander vrouwen probeert te projecteren.
Vrouwen en het syndroom van de bijenkoningin

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Deskundigen erkennen het syndroom van de bijenkoningin niet. Toch zijn er vele mensen die hulp zoeken om het vast te stellen. Velen wijzen ook op de gedragingen die sommige vrouwen vertonen. Die zijn gebaseerd op competitiviteit.

In de bijenkorven speelt de bijenkoningin een hoofdrol. Want ze omringt zich met vele mannelijke bijen en vrouwelijke bijen die niet vruchtbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat ze zich beter voelt dan de anderen om haar heen. En dit is een positie waarnaar vele vrouwen verlangen.

De maatschappij en competitie

Het syndroom van de bijenkoningin

Vanaf een jonge leeftijd leren we hoe we met de mensen rond ons moeten wedijveren.

De impuls die we voelen om te wedijveren, komt voort uit het verlangen onszelf met anderen te vergelijken. Het is iets wat we bij vele volwassenen kunnen zien. Het doel is om ons beter maken. Maar wat het eigenlijk doet, is ervoor zorgen dat ons zelfvertrouwen daalt.

Wanneer we onszelf proberen te verbeteren, dan doen we dit niet om onszelf beter te maken. We doen het daarentegen om te kunnen pronken. Want we doen het in werkelijkheid vaak om beter te zijn dan de mensen om ons heen. We willen dat ze ons benijden.

Het syndroom van de bijenkoningin draait helemaal om deze aspecten. Maar het is iets dat specifiek bij vrouwen gebeurt.

Vrouwen in de maatschappij

Het syndroom van de bijenkoningin

Vrouwen moeten met veel sociale druk omgaan. Ze krijgen te maken met onmogelijke schoonheidsnormen, de druk om perfect te zijn en alles goed te doen. Maar ze hebben ook vooral geleerd andere vrouwen als hun concurrentie te zien.

Waarom zien wij andere vrouwen als concurrentie maar mannen niet?

Dit heeft vaak te maken met het feit dat we ons meer met andere vrouwen identificeren. Maar het is ook een gevolg van het feit dat we vanaf een jonge leeftijd een aantal gedragingen leren. We leren bijvoorbeeld om kritiek te geven op andere vrouwen, hen te beoordelen en beter dan hen te willen zijn.

Naar ons mening moeten deze gedragingen afgeschaft worden. Maar ze blijven heel erg aanwezig. Ze zorgen er zelfs voor dat sommige vrouwen uiteindelijk aan het syndroom van de bijenkoningin gaan lijden.

Hoe ontdek je het syndroom van de bijenkoningin?

Het syndroom van de bijenkoningin

Om te weten of een vrouw het syndroom van de bijenkoningin heeft hoef je alleen maar op haar gedrag te letten. Zo nu en dan denk je wellicht dat ze een groot ego heeft, erg competitief is of afgunstig is. Maar als je wat dichterbij kijkt dan is er meer:

  • Je merkt dat ze altijd op een negatieve manier over andere vrouwen praat. Ze roddelt over wat ze doen of niet willen ophouden te doen. Alles wat ze zegt is altijd negatief, kleinerend en vernederend.
  • Haar verlangen om te pronken en zichzelf ongeacht de kosten boven anderen te stellen is duidelijk. Dit kan zelfs inhouden dat ze vriendschappen verliest en zeer verontrustend passief-agressief gedrag ontwikkelt.
  • Ze zal proberen om andere vrouwen tot haar “onderdanen” te maken. Want dat geeft haar het gevoel sterker te zijn. Door dit te doen wil ze het zelfvertrouwen en de moraal van de mensen die ze als haar vijanden beschouwt afbreken.

Zoals we kunnen zien is deze houding erg giftig. Want het veroorzaakt veel pijn bij de andere mensen die alleen de pech hadden zich in de omgeving van iemand te bevinden, die aan dit syndroom lijkt.

Maar wat zit achter dit syndroom?

Erg onzekere vrouwen

Het syndroom van de bijenkoningin en onzekerheid

Vrouwen die aan het syndroom van de bijenkoningin lijden, moeten de mensen die ze als hun rivalen zien, vertrappelen en hun zelfvertrouwen ondermijnen. Maar ze doen dit omdat ze geen vertrouwen in zichzelf hebben.

Dat is de reden dat ze eigenlijk hun eigen onzekerheid op andere vrouwen projecteren. Ze proberen op die manier de zekerheid te verwerven die ze zelf missen. Maar ze doen het op een kwetsende manier.

We zien hoe iemand een andere persoon slecht behandelt en hoe die probeert op te scheppen, of “cool” te zijn. Op dat moment moeten we de waarheid weten. Ze gedragen zich niet zo omdat ze denken dat ze beter, sterker en machtiger zijn. Want achter die facade zit een gekwetste tere vrouw met een laag zelfvertrouwen en veel onopgeloste onzekerheden.

Niettegenstaande al deze informatie moeten we toch leren om bij dit soort mensen voorzichtig te zijn. Ook bij de personen die lijden aan het syndroom van de bijenkoningin moeten we oplettend zijn. Ze kunnen ons veel pijn bezorgen. Want zonder dat ze het beseffen, maken ze ons bondgenoten in hun overtuigingen, hun onzekerheid en in de angsten die ze voor zichzelf niet kunnen erkennen.

Heb jij ooit aan het syndroom van de bijenkoningin geleden? Herken je iemand uit je omgeving (het werk, je persoonlijk leven…) die het ervaren heeft?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.