Synchroniseert de menstruatie van vrouwen?

Het is een populaire overtuiging dat de menstruatie van vrouwen synchroon loopt als ze samenleven. Hoewel het waar is dat een 50 jaar oude studie deze overtuiging bevestigde, is er nog steeds geen definitief bewijs. Leer er hier meer over.
Synchroniseert de menstruatie van vrouwen?
Karina Valeria Atchian

Geschreven en geverifieerd door de dokter Karina Valeria Atchian.

Laatste update: 16 september, 2022

Het idee dat de menstruatie van vrouwen synchroniseert, is een populaire mythe waar men de afgelopen 50 jaar naar verwijst. Psycholoog Martha McClintock introduceerde dit idee voor het eerst na een onderzoek dat ze uitvoerde onder vrouwen die samenwoonden in studentenkamers. Haar onderzoek is zelfs gevalideerd door het wetenschappelijke blad Nature.

Haar theorie van menstruatiesynchronisatie stelt dat wanneer vrouwen samenwonen of veel tijd met elkaar doorbrengen, hun menstruatiecycli beginnen samen te vallen. Volgens McClintock werd haar theorie bevestigd. Later werd gezegd dat feromonen (Engelse link) verantwoordelijk waren voor de genoemde synchronisatie.

Wat zijn feromonen en synchroniseert de menstruatie hierdoor?

Feromonen zijn een type ectohormoon dat wetenschappers hebben bestudeerd bij zowel ratten als andere dieren. Ze spelen een belangrijke rol bij de communicatie en het gedrag tussen leden van dezelfde soort.

In het geval van mensen hebben studies de communicatie via feromonen niet in strikte termen aangetoond. Daarom kunnen we niet concluderen dat dit hormonale mechanisme de theorie verklaart dat de menstruatie van vrouwen synchroniseert. Het is duidelijk dat er meer studies nodig zijn om de theorie van menstruatiesynchronisatie te bevestigen of te ontkrachten.

Wat reguleert de menstruatiecyclus van een vrouw?

Synchroniseert de menstruatie van vrouwen

Momenteel is er veel kennis over de lichaamsbouw van de vrouw. Het is een onderwerp dat de wetenschap diepgaand heeft bestudeerd en dat nog steeds doet.

Vanaf het moment dat een vrouw wordt geboren, heeft ze eitjes in haar eierstokken. Deze blijven daar ongewijzigd tot het begin van de puberteit. Dan, dankzij de veranderingen die plaatsvinden in deze fase, gaan vrouwen hun vruchtbare fase in. Vanaf dit punt ervaren vrouwen elke maand menstruatie.

De regulering van deze cycli vindt plaats door het effect van stimulatoren en remmers van hormonen in de hersenen en de eierstokken. Een deel van de hersenen dat de hypothalamus wordt genoemd, geeft periodiek de betrokken hypothalamische hormonen vrij (LH en FSH). Deze hormonen hebben een directe invloed op de eierstokken.

Als gevolg van deze hormonale afscheiding reageert de eierstok door een rijp eitje vrij te geven. Tegelijkertijd geeft het steroïde hormonen af die verschillen van de hormonen die de hypothalamus afgeeft. Het rijpe eitje is klaar voor bevruchting. Als sperma het eitje in goede conditie bereikt, wordt het een zygote.

Tijdens deze fase treedt ook een verdikking van het baarmoederslijmvlies – de interne laag van de baarmoeder – op. Als er bevruchting van het eitje plaatsvindt, wordt deze enkele dagen later in het verdikte endometrium geïmplanteerd. Als er echter geen bevruchting is, zal het baarmoederslijmvlies bepaalde veranderingen ondergaan die leiden tot loslating.

Het hele hierboven beschreven proces wordt in het algemeen iedere 28 tot 35 dagen herhaald. De eerste dag van de menstruatie van een vrouw beschouwt men als dag 1. Vanaf dat moment kunnen vrouwen tellen om bijvoorbeeld hun vruchtbaarste dagen te bepalen.

Wat weten we over de variabiliteit tussen de menstruatie

Over het algemeen vertonen menstruatiecycli weinig variatie tussen de leeftijd van twintig en veertig jaar. Met andere woorden, dit is de fase van de grootste regelmaat met betrekking tot datums en maandelijkse herhaling van de tekenen van menstruatie.

Vóór de leeftijd van twintig en na de leeftijd van veertig ervaren vrouwen de grootste variatie tussen opeenvolgende cycli. Dit betekent dat onregelmatige menstruatie dan vaker voorkomt. Naast de leeftijd zelf kunnen verschillende situaties variabiliteit in de cyclus van een vrouw veroorzaken.

Tijdens de adolescentie komt onregelmatigheid vaak voor omdat het hormonale systeem van een vrouw nog niet helemaal volwassen is. Dezelfde variabiliteit treedt op bij vrouwen ouder dan veertig jaar en totdat ze de menopauze bereiken. In dit geval komt dat echter doordat hun ovariële reserves opraken.

Daarnaast kunnen stress, zwaarlijvigheid, ondergewicht, schildklierproblemen, medicatie en bepaalde ziekten zoals diabetes ook onregelmatigheden veroorzaken. De veranderingen kunnen incidenteel zijn en slechts betrekking hebben op één cyclus. Ze kunnen echter ook enkele maanden aanhouden.

Ook interessant om te lezen:
De eerste symptomen van de perimenopauze

Kalender om vruchtbare dagen te weten

Synchroniseert de menstruatie van vrouwen?

Het bewijs is niet doorslaggevend. In 2006 concludeerde Anna Ziomkiewicz (Engelse link), universitair hoofddocent aan de Jagiellonian University, dat ze geen syncrhonisatie waarnam tussen de vrouwen die deelnamen aan een vergelijkbaar onderzoek als dat van McClintock.

We kunnen dus zeggen dat er nog steeds een gebrek is aan overtuigend bewijs dat de menstruatie synchroniseert of van het bestaan van feromonen bij mensen.

Velen verdedigen de overtuiging dat de menstruatie van vrouwen synchroniseert. Als we de huidige feiten echter goed bekijken, kunnen we alleen maar zeggen dat de bewering een mythe is. Misschien zullen studies in de toekomst meer inzicht en bewijzen kunnen opleveren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Corrine K Welt, MD., retrieved on 14 May 2020, Physiology of the normal menstrual cycle, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/physiology-of-the-normal-menstrual-cycle?search=menstruaci%C3%B3n%20sincronixaci%C3%B3n&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3.
  • B. David Vantman and col., Reproductive physiology and evolutive changes with women age, Tema central: Infertilidad, Vol. 21. Núm. 3, páginas 348-362 (Mayo 2010).
  • Precone V and cols, Pheromone receptors and their putative ligands: possible role in humans, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Feb;24(4):2140-2150. doi: 10.26355/eurrev_202002_20394.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.