De gevolgen van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

Ruziemaken waar je kinderen bij zijn is één van de ergste dingen die we als ouders kunnen doen. Het leidt ertoe dat je kinderen zich minder zeker zullen voelen. Daarom moeten we ons goed bewust zijn van waar we mee bezig zijn.
De gevolgen van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

Laatste update: 01 oktober, 2021

Discussies zijn onderdeel van iedere relatie. Soms zijn ze zelfs een noodzakelijk kwaad om een probleem op te kunnen lossen. Wat je echter moet voorkomen is dat een discussie uitmondt in een ruzie. Belangrijker nog, je moet stoppen met ruziemaken waar je kinderen bij zijn.

Kinderen die getuige zijn van fysiek en verbaal geweld ervaren angstgevoelens die later uitmonden in woede, verdriet of bangheid. Als ze nog maar een baby zijn, dan zullen de latere psychologische gevolgen nog erger zijn.

De gevolgen van ruziemaken waar je kinderen bij zijn

1. Het onderbewustzijn van je kind als baby

Pasgeboren kinderen voelen dingen goed aan

Pasgeboren kinderen zijn in staat om onbewust het humeur van de mensen om hen heen te registreren.Hieronder vallen ook de toon van de stem en de gebaren die zij maken. Net zoals zij liefde kunnen voelen van de mensen om hen heen, voelen zij het ook aan als de situatie gespannen is. Ze onthouden het als je een boze toon aanslaat en weten ook wanneer je gezichtsuitdrukking tekenen van agressie vertoont.

2. Hun emotionele ontwikkeling

Het maakt dan ook niet uit hoe ‘klein’ de ruzie is. Want, als je als kind opgroeit in een gespannen familie-omgeving, dan kunnen er diepe emotionele wonden ontstaat. Zo’n omgeving kan namelijk leiden tot problemen zoals angstgevoelens en een gebrek aan zelfvertrouwen. Een vreedzame omgeving, waarbij kinderen niet betrokken raken bij de ruzies tussen hun ouders, helpt hen om zich beter te ontwikkelen.

3. Peuters

Op deze leeftijd is je kind nog niet volledig ontwikkeld qua taalvaardigheid. Het zal dus vaak proberen om zich uit te drukken via non-verbale communicatie. Dus, na een ruzie kan het voorkomen dat ze in huilen uitbarsten of een woede-aanval krijgen.

Kinderen die nog op de peuterschool zitten snappen de oorzaken achter een conflict niet. Hun gedachten, die op zichzelf gefocust zijn, maken dat ze het gevoel hebben dat zij de oorzaak van het ruziemaken zijn. Dit zorgt er weer voor dat zij denken er schuldig aan te zijn dat hun ouders ruziemaken.

De reacties verschillen per kind. Sommigen zullen zich gedragen alsof er niets aan de hand is. Anderen kunnen juist bang zijn dat er iets verschrikkelijks gaande is. Deze kinderen zullen zich eerder van alles en iedereen afsluiten tot zij zich weer veilig voelen.

Hun gevoelens komen normaal gesproken tot uiting door veranderingen in hun slaap- of eetpatroon. Het komt ook wel voor dat ze terugkeren naar een eerder stadium van hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door weer te gaan bedplassen. Peuters kunnen verder snel geïrriteerd of agressief worden.

4. Kinderen van basisschoolleeftijd

Vanaf de basisschool snappen kinderen wat er om hen heen gebeurt

Vanaf het moment dat ze op de basisschool komen beginnen kinderen te snappen wat er om hen heen gebeurt. Het kan voorkomen dat ze zich geschokt voelen, of angstig, als ze hun ouders ruzie zien maken. Omdat ze zich schuldig voelen, denken ze vaak dat ze een kant moeten kiezen. Over het algemeen kiezen meisjes eerder de kant van hun moeder, en jongens eerder de kant van hun vader.

Hoe beïnvloedt het je kind als je vaak ‘kleine’ ruzies maakt?

Vaak zijn dit soort ruzies een teken van een instabiele familieomgeving. In zo’n omgeving begrijpt het kind vaak al snel dat een klein probleem kan leiden tot een grote ruzie.

Het kan ertoe leiden dat een kind het gevoel heeft dat hij of zij de situatie onder controle moet zien te krijgen. Wat ook kan gebeuren is dat ze hun ware behoeften zullen onderdrukken. Dit om er maar voor te zorgen dat ze niet in de problemen komen.

Kinderen en beledigingen

Je moet nooit je kind gebruiken om hun vader of moeder te beledigen of in de weg te staan, zeker als jullie gescheiden zijn. Het is daarnaast van groot belang om er goed op te letten ook ’s nachts, wanneer je kind slaapt, geen ruzie te maken. Slaap is immers van cruciaal belang voor je kind. Ruziemaken gebeurt in ieder gezin, maar gebruik deze ruzies juist om je kind te laten zien dat iedereen anders is. Je wilt immers dat je kind opgroeit in een gelukkig huishouden.

Maak geen ruzie waar je kinderen bij zijn

Maak op zijn minst geen ruzie met je kinderen erbij

Als je dan toch ruziemaakt, zorg er dan altijd voor dat dit plaatsvindt waar je kinderen niet bij zijn. Het kan goed dat je kinderen doorhebben dat hun ouders weleens ruziemaken. Tegelijkertijd hebben ze dan echter niet het gevoel onderdeel uit te maken van de ruzie zelf. Kinderen, met name op jongere leeftijd, zijn niet in staat om de context waarin iets wordt geroepen te begrijpen. Met andere woorden: dat wat ze horen geloven ze.

Dus, als ze hun ouders dingen horen zeggen als “Ik heb er genoeg van” of “Ik ben helemaal klaar met je”, dan doet hen dat niet alleen maar pijn. Ze zullen zich ook onzeker voelen omdat ze geloven dat hun ouders misschien wel uit elkaar zullen gaan.

Therapie met het hele gezin

Als een stel problemen heeft en daarvoor in therapie gaat zal dit zorgen voor betere communicatie onderling. Therapie met het hele gezin is perfect als je kind zich op een manier begint te gedragen waar professionele hulp bij nodig is. Therapie kan er in hoge mate toe bijdragen dat de relatie tussen gezinsleden onderling positief blijft.

Praat met je kinderen

Soms is het simpelweg onmogelijk om te voorkomen dat je ruzie hebt waar je kinderen bij zijn. In zulke gevallen is het belangrijk om hen uit te leggen dat alle mensen ruziemaken, zelfs mensen die elkaar liefhebben. Maak gebruik van de mogelijkheid om hen uit te leggen dat met elkaar discussiëren niet meteen betekent dat je niet om elkaar geeft.

Als jullie conflict weer voorbij is, dan kun je samen genieten van een activiteit met het hele gezin. Als dit echter niet zo is, dan moet je niet doen alsof alles weer goed is. Kinderen voelen immers de spanning die er hangt.

Ouders als rolmodellen

Wees als ouder een rolmodel voor je kind

Onthoud dat ouders het primaire rolmodel zijn voor hun kind. Ziet je kind één van zijn of haar ouders de ander slecht behandelen (verbaal, fysiek of anderszins), dan leidt dat tot diepe emotionele wonden. Deze wonden kunnen een vreselijke impact hebben op de persoonlijkheid van je kind en de volwassene die ze later zullen worden. Het heeft bovendien invloed op de relatie van je kind met hun vrienden en klasgenoten.

Laten we onze kinderen leren dat, als mensen een verschillende kijk of mening op een bepaald onderwerp hebben, je dit altijd kunt oplossen door aardige woorden te gebruiken. Laten we een omgeving van tolerantie en respect creëren. Een omgeving waarin mensen hun hoofd niet verliezen, niet hoeven te schreeuwen en geen vervelende dingen tegen elkaar hoeven te zeggen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x
  • Kim, I. H., Anderson, R. C., Nguyen-Jahiel, K., & Archodidou, A. (2007). Discourse patterns during children’s collaborative online discussions. Journal of the Learning Sciences. https://doi.org/10.1080/10508400701413419
  • Blankenship, K. M., Friedman, S. R., Dworkin, S., & Mantell, J. E. (2006). Structural interventions: Concepts, challenges and opportunities for research. In Journal of Urban Health. https://doi.org/10.1007/s11524-005-9007-4

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.