De angst voor verlating in romantische relaties

Verlatingsangst bij koppels is een vrij karakteristiek gedragspatroon van mensen met emotionele afhankelijkheid. Het artikel van vandaag bespreekt de manifestatie van deze afhankelijkheid in een relatie en de gevolgen ervan.
De angst voor verlating in romantische relaties

Laatste update: 15 mei, 2021

De angst voor verlating in een romantische relatie is een veelvoorkomende oorzaak van leed en onbehagen bij een groot deel van de bevolking. Het is in feite een emotie die veel koppels treft. Het is een emotie waar emotionele afhankelijkheid achter zit, een steeds relevanter en psychologisch probleem in romantische relaties.

Wat is emotionele afhankelijkheid?

De behoefte aan sociale relaties en binding met anderen is inherent aan de mens. We moeten er allemaal op een gezonde manier aan voldoen, want het is van vitaal belang om een sterke identiteit te realiseren.

Het vergroot ons vermogen om anderen te vertrouwen en versterkt ons zelfvertrouwen. Het vermindert ook onze neiging om te van streek te zijn over een hypothetische afwijzing of verlating (Bornstein, Geiselman, Eisenhart en Languirand, 2002).

Alle relaties verliezen echter hun gezonde toestand en krijgen en negatief karakter wanneer deze behoefte exorbitant en absoluut wordt. Deze overdreven behoefte aan binding leidt tot de angst verlaten te worden. Het is een oncontroleerbare angst vanwege een distantiëring die op de loer ligt.

Auteurs zoals Urbiola en medewerkers (2017) definiëren mensen met emotionele afhankelijkheid als ze:

 • De neiging hebben om angst en ongerustheid te ervaren.
 • Overheersend zijn in het licht van een relatiebreuk.
 • Het verlangen hebben om controle uit te oefenen over anderen, vooral hun romantische partners.
 • Zich leeg voelen van binnen en denken dat die leegte met niemand anders gevuld kan worden.
 • Ongemak voelen en niet in staat zijn om met eenzaamheid om te gaan.
 • Prioriteit geven aan hun geliefde boven al het andere.
 • De mensen idealiseren van wie ze afhankelijk zijn.
 • Iedereen willen behagen.
 • Een vrij laag zelfbeeld hebben.
De angst voor verlating in romantische relaties resulteert vaak in ruzie

De angst voor verlating in romantische relaties

Deze angst is het fundament waarop een persoon emotionele afhankelijkheid bouwt en alle gedragsuitingen die daaruit voortkomen. Het is zo intens dat het de relatie voor beide partijen moeilijk maakt. Dit komt doordat de persoon met een buitensporige angst voor verlating zijn partner verstikt om ervoor te zorgen dat hij niet weggaat.

Aandringen op geruststellende tekst-berichten

Sommige van deze soorten gedrag hebben te maken met het controleren van wat er om hen heen gebeurt. Deze mensen kunnen namelijk geen ambivalentie tolereren. Zo verstikt de afhankelijke persoon zijn partner met gedrag zoals het voortdurend controleren van hun sociale netwerken en tekst-berichten.

Ze willen op elk moment weten met wie hun partner is en met wie ze praten. Ze eisen ook onmiddellijke reacties op hun eigen berichten.

Tegelijkertijd geloven ze dat de afwezigheid van lieve berichten van hun geliefde synoniem staat aan een gebrek aan liefde. Daarom hebben ze constante geruststelling nodig dat de gevoelens van hun partner nog hetzelfde zijn. Ze vragen vaak of de ander hem of haar nog leuk vindt en van hem of haar houdt.

Ze willen weten of ze saai zijn en of hun partner op zoek is naar iemand anders. Of ze nog steeds van hem of haar houden, enzovoort. Wat de antwoorden op deze vragen ook zijn, het zal hen er niet van weerhouden om in de nabije toekomst dezelfde vragen opnieuw te vragen.

Nooit alleen (zelfs niet om uit te gaan voor een drankje met een goede vriend)

In dezelfde lijn willen mensen met angst voor verlating en die dus emotioneel afhankelijk zijn, nooit alleen zijn of zich eenzaam voelen. Ze vermijden normaal gesproken elke situatie waarin ze die verlatenheid zouden kunnen voelen. Juist om deze reden zijn ze zo restrictief.

Laten we niet vergeten dat ze vaak een negatief zelfbeeld en een lage eigenwaarde hebben. Ze stellen zich de dreiging dat ze verlaten worden in elke situatie voor, bij elke persoon, op elk moment.

Een verlangen naar exclusiviteit

Iemand met een laag zelfbeeld staat zichzelf niet toe onbuigzaam en gewelddadig te zijn met zijn verzoeken. Dit komt omdat ze hun partner niet willen verliezen. Ze zijn dus meestal niet opdringerig, alleen emotioneel kwetsbaar. Waarschijnlijk zullen ze niet proberen te voorkomen dat hun partner met vrienden uitgaat.

Ze zullen hun partner echter tien keer per dag in een slecht humeur bellen en ernstige gevoelens van ongerustheid ervaren over de angst om verlaten te worden, een mogelijke breuk of eenzaamheid tijdens de dagen voorafgaand aan het uitje.

Dit kan ertoe leiden dat hun partner dit soort plannen niet meer maakt, omdat ze zich schuldig voelen over de emotionele gevolgen bij hun wederhelft.

De verslechtering van een relatie als gevolg van de angst voor verlating

We hoeven niet te zeggen dat de uitkomst natuurlijk hopeloos is na het omgaan met de gedrags-, cognitieve en emotionele componenten die voortkomen uit de angst voor verlating door een partner. Er is meestal een duidelijke verslechtering en de relatie wordt giftig of is op zijn minst uit balans.

Als je samenwoont met een emotioneel afhankelijk persoon betekent dit vaak dat je ervoor moet boeten en dat dit nooit ophoudt. Het vraagt steeds meer van je naarmate de tijd verstrijkt.

Een emotioneel afhankelijk persoon kan het geduld van wie dan ook uitputten omdat ze zich constant aan hun eisen moeten onderwerpen. De hele tijd in het gareel lopen is voor niemand goed. Het verlangen om hun partner te behagen en tevreden te stellen zorgt er namelijk voor dat ze bepaalde soorten negatief gedrag gaan zoeken.

Iemand kan eraan wennen om de afhankelijke persoon op de eerste plaats te zetten. Het is dan moeilijk voor de ander om niet te verwachten dat hij op de eerste plaats komt als de basis van de relatie gebouwd is op een dergelijke emotionele afhankelijkheid.

Zo dragen ze uiteindelijk bij aan de emotionele afhankelijkheid van hun partner. Als gevolg hiervan wordt de angst voor verlating een ziekte bij de een en lonend voor de ander.

verslechtering van een relatie als gevolg van de angst voor verlating

Huiselijk geweld is een gevolg van angst voor verlating

Volgens het Andalusische Instituut voor Seksuologie en Psychologie in Spanje was 49% van de ondervraagde mensen emotioneel afhankelijk, waarvan 8% in de klinisch meest significante versie. De meeste individuen in deze groep waren vrouwen.

Wat vooral verontrustend is aan deze informatie, is dat het een incidentie van 24% laat zien bij jonge mensen van 16 tot 31 jaar oud. Verder is 74% vrouw en 26% is man.

Er bestaat geen twijfel over dat deze gegevens suggereren dat dit een reëel probleem is bij de jonge bevolking. Daarom is het essentieel om op jongeren gerichte programma’s te ontwikkelen om hun geestelijke gezondheid te bevorderen.

Het bovenstaande is relevant, daar auteurs zoals Amor en Echeburua (2010 – Spaanse link) bijvoorbeeld leerden dat emotionele afhankelijkheid een emotionele eigenschap is van vrouwen die kwetsbaar zijn voor mannelijk geweld.

Dit is een probleem waarover men gewoonlijk in het nieuws hoort, vooral als het te maken heeft met geweld in interpersoonlijke relaties en misbruik. Uit de rapporten blijkt dat 25% van de meisjes tussen 16 en 19 jaar al in een controlerende relatie hebben gezeten.

Andere rapporten verzekeren dat de toename van het aantal gevallen van emotionele afhankelijkheid bij jonge mensen zich snel ontwikkelt tot zorgwekkende niveaus. Ja, er zijn campagnes en interventieprogramma’s om met de emotioneel afhankelijke bevolking te werken. Er zijn echter nauwelijks interventieplannen.

Ook interessant om te lezen:
Hoe verbreek je een giftige relatie?

Preventieplannen voor emotionele afhankelijkheid en verlatingsangst

Onderzoek suggereert dat we vanaf jonge leeftijd een aantal risicofactoren en kenmerken van mensen met emotionele afhankelijkheid kunnen voorkomen, trainen en verbeteren. Dit alles in reactie op deze epidemie bij jonge mensen die beginnen met daten. Enkele van deze factoren zijn:

 • Slechte sociale vaardigheden en een gebrek aan assertiviteit.
 • Sterke overtuigingen over romantische liefde.
 • Externe beheersingsoriëntatie.
 • Een laag zelfbeeld.

Als het gaat om gendergeweld, moet een persoon assertiviteit, sociale vaardigheden, emotionele kracht en een hoog zelfbeeld cultiveren. Dit komt omdat een tiener veel minder snel emotioneel afhankelijk wordt van of een relatie opbouwt met een emotioneel afhankelijke leeftijdsgenoot.

Preventieplannen worden naar voren geschoven als strijdmiddel om het gedrag van mensen met angst voor verlating en emotionele afhankelijkheid niet te accepteren en ook niet om emotioneel afhankelijk te zijn van wie dan ook.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Bornstein, R.F. (1992). The dependent personality: Developmental, social, and clinical perspectives. Psychological Bulletin, 112 (1), 3-23
 • Cabello, F. (2017). Dependencia emocional en la juventud: la nueva esclavitud del siglo XXI. En M.A. Cabello, M.A., F.J. Del Río y F. Cabello (Eds.) Avances en Sexología Clínica. (pp. 207-213). Jérez de la Frontera: Sotavento.
 • Urbiola, I., Estévez, A., Iruarrizaga, I. y Jauregui, P. (2017). Dependencia emocional en jóvenes: relación con la sintomatología ansiosa y depresiva, autoestima y diferencias de género. Ansiedad y estrés, 23(1), 6-11.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.