Behandelingen van een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verschillende mate van beperking. In dit artikel leggen we de belangrijkste symptomen en beschikbare behandelingen uit.
Behandelingen van een verstandelijke beperking
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 07 november, 2022

Er zijn in de loop van de tijd veel namen gebruikt om een verstandelijke beperking te beschrijven. Dit is een neurologische ontwikkelingsstoornis die zich met een ondergemiddeld cognitief functioneren manifesteert. Het heeft ook invloed op andere gebieden, zoals sociabiliteit en het vermogen om in een omgeving te functioneren.

Er zijn verschillende niveaus van een verstandelijke beperking. Om deze reden wordt de werkelijke impact ervan op iemands leven door de moeilijkheden bij het uitvoeren van elementaire aanpassingsvaardigheden bepaald (Spaanse link), zoals lezen, schrijven, organiseren, omgaan met anderen en dagelijks voor zichzelf zorgen.

Hoe professionals de intellectuele capaciteit van iemand meten

Meisje zit muziek te luisteren

Afwijkingen onder het gemiddelde (IQ van 100) duiden op een verstandelijke beperking. Intellectuele bekwaamheid wordt over het algemeen door middel van gestandaardiseerde tests gemeten, zoals de Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition (WISC-V).

Deze tests genereren een score die het IQ van iemand aangeeft. Met andere woorden, de verhouding tussen mentale leeftijd en de chronologische (fysieke) leeftijd.

Deskundigen schatten het populatiegemiddelde op ongeveer 100, wat betekent dat twee standaarddeviaties onder het gemiddelde (IQ lager dan 70) op een verstandelijke beperking duiden.

Hoewel een verstandelijke beperking aanwezig is vanaf de geboorte of de vroege kinderjaren, vertonen veel kinderen pas op voorschoolse leeftijd duidelijke symptomen. In dit opzicht helpen prenatale screeningtests en screeningtests voor de ontwikkeling die kinderartsen routinematig uitvoeren, om een vroege diagnose te garanderen.

Gerelateerde symptomen

Andere symptomen naast het IQ karakteriseren een verstandelijke beperking. Hieronder volgende enkele tekenen die op een onjuiste ontwikkeling van het kind kunnen duiden:

  • Ten eerste, moeilijkheden bij het bereiken van belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling. Het kind kan er bijvoorbeeld langer over doen dan anderen om rechtop te zitten, te kruipen of te lopen.
  • Vertragingen in taalverwerving en verbale expressie.
  • Ten derde, geheugenproblemen
  • Onvermogen om de gevolgen van hun acties in te zien.
  • Leren, logisch denken en problemen oplossen.
  • Moeite met het begrijpen van sociale regels en omgaan met anderen.
  • Tot slot, onvermogen om dagelijks volledig onafhankelijk te functioneren.

Belangrijkste oorzaken

Hoewel een verstandelijke beperking veel mogelijke oorzaken heeft, wordt de exacte oorzaak van deze aandoening slechts in ongeveer 25% van de gevallen gevonden. De belangrijkste factoren zijn onder meer chromosomale afwijkingen (bijvoorbeeld het syndroom van Down) en erfelijke aandoeningen.

Problemen tijdens de zwangerschap, zoals pre-eclampsie of het gebruik van alcohol of drugs door de moeder, kunnen dit ook veroorzaken. Op dezelfde manier kunnen infecties, ondervoeding van moeders of kinderen, ernstig hoofdletsel of ernstige emotionele verwaarlozing van de baby het risico vergroten.

Niveaus van verstandelijke beperking

Zoals we hierboven vermeldden, kan deze aandoening zich op verschillende niveaus manifesteren. Deskundigen hebben vier niveaus van verstandelijke beperking vastgesteld, afhankelijk van het IQ en de autonomie van de betrokken persoon.

Mild

De meeste mensen met een verstandelijke beperking bevinden zich in dit bereik. Hun IQ-scores liggen tussen de 50 en 70. Hoewel hun cognitieve en leercapaciteiten enigszins beperkt zijn, slagen ze er meestal in zich aan het onderwijssysteem aan te passen.

Ze kunnen ook vaak een professionele activiteit uit voeren. De meesten hebben de juiste sociale vaardigheden en hebben slechts af en toe hulp nodig om in hun omgeving te functioneren.

Gematigd

Met een IQ tussen 35 en 50 hebben deze mensen grotere cognitieve problemen, vooral als het om het verwerken van complexe concepten gaat. Ze kunnen hun vaardigheden trainen en onder toezicht staande laaggeschoolde banen doen.

Op dezelfde manier zijn ze in staat om sociale relaties aan te gaan, ook al zijn hun communicatieve vaardigheden beperkt. Ze kunnen zelfs alleen naar vertrouwde plaatsen reizen, maar kunnen in sociale situaties hulp nodig hebben.

Ernstig

Met een IQ tussen 20 en 35 hebben mensen met een ernstige verstandelijke beperking vaak constant toezicht en ondersteuning nodig. Hun taalverwerving is vertraagd en beperkt.

Ze kunnen bepaalde woorden leren lezen en eenvoudige sociale communicatie begrijpen. Deze mensen kunnen bovendien met hulp en waakzaamheid eenvoudige taken uitvoeren. Ze zijn echter niet erg onafhankelijk.

Ingrijpend

Een ingrijpende verstandelijke beperking is goed voor slechts 1-2% van de gevallen. Deze mensen hebben meestal ernstige cognitieve, sociale en praktische problemen en andere daarmee samenhangende handicaps. Ze kunnen echter relaties hebben met mensen die ze kennen en hun dagelijkse leven leiden, zolang ze maar veel steun krijgen.

Beschikbare behandelingen

Een kind met het syndroom van Down

De behandeling van mensen met een verstandelijke beperking is meestal gebaseerd op het helpen van de getroffen persoon om zijn volledige educatieve, sociale en praktische potentieel te bereiken.

Een multidisciplinair team van verschillende professionals (Spaanse link), waaronder artsen, psychologen, logopedisten en ergotherapeuten, stelt een individueel programma samen. Het is op zowel sterke als zwakke punten gebaseerd en komt aan de behoeften van zowel de patiënt als zijn familie tegemoet.

Hoe de kans op een verstandelijke beperking te verkleinen

De preventie moet al vóór de zwangerschap beginnen, met adequate prenatale zorg, inclusief inname van foliumzuur en geschikte vaccinatie. Zwangere vrouwen moeten ondervoeding, alcohol- en tabaksgebruik en blootstelling aan giftige stoffen in hun omgeving vermijden.

Daarnaast helpt goede medische zorg tijdens de bevalling het risico op complicaties te verminderen. Na de geboorte moet de baby goed verzorgd worden, wat inhoudt dat aan zijn fysieke en emotionele behoeften moet worden voldaan. Je moet echter weten dat het niet mogelijk is om het risico te elimineren.

Het belang van gezins- en professionele begeleiding

Een verstandelijke beperking is een handicap, niet vanwege het lage IQ van iemand, maar vanwege een gebrek aan ondersteuning. Om deze reden zijn medicijnen, therapieën of curriculaire aanpassingen belangrijk om de patiënt te helpen zich te ontwikkelen en van een betere kwaliteit van leven te genieten (Spaanse link).

Gezinsondersteuning is bovendien essentieel, zodat deze mensen zich op een gepaste manier tot hun omgeving kunnen verhouden. Het is belangrijk om hen praktische en functionele hulpmiddelen te bieden die hen helpen om hun volledige potentieel te bereiken en dat hun gezin hen zo goed mogelijk ondersteunt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Alonso, I. G. (2005). Concepto actual de discapacidad intelectual. Psychosocial intervention14(3), 255-276.
  • Ke, X., & Liu, J. (2017). Discapacidad intelectual. En Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP, 1-28.
  • Giné, C. (2004). Servicios y calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero35(2), 1-13.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.