17 waarden die je je kinderen moet leren

Er zijn veel waarden die je je kinderen moet leren zodat ze volwassenen worden die in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Zo kunnen ze functioneren in hun eigen sociale context. In dit artikel kun je ontdekken wat de belangrijkste waarden zijn die een kind zou moeten leren.
17 waarden die je je kinderen moet leren
Bernardo Peña

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Bernardo Peña.

Geschreven door Daniela Echeverri Castro

Laatste update: 12 oktober, 2023

Ouders spelen een leidende rol in de opvoeding van hun kinderen. Tijdens de eerste jaren van het leven van een kind zijn de ouders verantwoordelijk voor het aanleren van goed en kwaad. Hoewel kinderen nog vele jaren blijven leren, is het echt belangrijk dat ouders hun kinderen goede waarden leren.

Deze waarden zijn niet enkel belangrijk voor hun gedragsontwikkeling, ze beïnvloeden ook het zelfrespect van je kind en het vermogen om zich correct te gedragen in verschillende sociale situaties. Daarnaast zijn het deugden die een leven lang mee gaan en deel uitmaken van ieders persoonlijkheid.

Onthou echter wel dat kinderen het beste leren als je zelf het goede voorbeeld geeft. Daarom is het belangrijk dat ouders deze waarden dagelijks in de praktijk brengen. Voordat ze proberen hun kinderen te onderwijzen over verantwoordelijkheid, vriendelijkheid of welke andere waarde dan ook.

Het is nutteloos om te proberen een kind een goede les te laten leren als dit gedrag niet wordt weerspiegeld in hun familie. Daarom gaat het niet alleen om het onderwijzen van waarden, maar om het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan.

Welke waarden zou je je kinderen moeten leren?

1. Eerlijkheid

Waarden moeten bij kinderen al van jonge leeftijd worden bij gebracht

Eerlijkheid is een waarde die moet worden geleerd vanaf de vroege kinderjaren. Het is waarschijnlijk dat kinderen op een gegeven moment kiezen om te liegen of hun acties te verdoezelen om te voorkomen dat ze gestraft worden. Dat is precies wanneer je hen het belang van eerlijkheid moet leren, zodat ze als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.

2. Tolerantie

In een gevarieerde wereld zoals we deze tegenwoordig kennen, is dit een heel belangrijke waarde. Het is belangrijk dat kinderen verschillende meningen, culturen, rassen en religies begrijpen en accepteren. Kinderen moeten voor gezonde menselijke relaties ook begrijpen dat niet iedereen hetzelfde is.

3. Eerbied

Eén van de eerste waarden die je je kinderen moet leren, is respect. Deze deugd is essentieel voor mensen om als gemeenschap te kunnen bestaan. Het is belangrijk dat ze tijdens hun eerste levensjaren leren om hun stem niet te verheffen, mensen die ouder zijn te respecteren en de huisregels te gehoorzamen.

4. Verantwoordelijkheid

Deze waarde aan kinderen leren, houdt in dat ze begrijpen dat alles positieve en negatieve gevolgen heeft en dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn acties. Allereerst helpt deze waarde het kind bepaalde taken uit te voeren en zijn of haar verantwoordelijkheden te vervullen.

5. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een belangrijke waarde

Vriendelijkheid is een eigenschap die sociale relaties versterkt, maar ook familiebanden. Daarom moeten kinderen leren om aardig te zijn voor anderen, ook op hun ‘slechte’ dagen. Ze moeten begrijpen dat een slecht humeur geen excuus is om te stoppen met het goed en correct behandelen van mensen.

6. Vastberadenheid

Vastberadenheid is iets dat je niet van de ene op de andere dag bereikt en vereist veel leren. Dit is echter een van de waarden die u uw kinderen moet leren, zodat ze weten hoe ze op een veilige manier hun eigen beslissingen kunnen nemen, met vertrouwen in zichzelf en hun capaciteiten, en leren vol te houden, wanneer dat nodig is, om te bereiken wat ze willen.

7. Betrokkenheid

Het heeft te maken met het nakomen van onze woorden, doen wat we hebben gezegd, verantwoordelijk zijn en niet breken wat we hebben beloofd. Kinderen moeten deze waarde leren, zowel met zichzelf en de dingen die hen aangaan, als met anderen.

Op dezelfde manier is het leren zich te engageren voor je schoolwerk iets dat van invloed zal zijn op de manier waarop je je werkleven benadert. Zelfs met genegenheid, omdat deze waarde helpt relaties te versterken, omdat er een goede relatie bestaat tussen toewijding en stabiliteit in het paar.

8. Zelfliefde

Een positief zelfbeeld zal op veel gebieden van het leven van uw kind doorslaggevend zijn. Zelfliefde is de sleutel tot een leven zonder schuldgevoelens en zonder het constante gevoel nooit genoeg te zijn.

Daarom moet het kind de waarde leren van het accepteren van zichzelf en het niet toestaan van gedrag van anderen dat hen schendt. Zoals blijkt uit een studie (Spaanse link) gepubliceerd in Edetania. Studies en sociaal-educatieve voorstellen, een goed gevoel van eigenwaarde en een goed zelfconcept dragen bij aan de gezondheid en het psychologische evenwicht.

9. Samenwerking

 

Kinderen leren samenwerken is hen leren om als team te werken als dat nodig is. Dat ze leren hun krachten te bundelen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, laat zien dat ze op een gegeven moment hulp nodig zullen hebben; en dat zowel weten hoe je hulp moet geven als weten hoe je hulp moet ontvangen een bepalende waarde zijn voor het leven in de samenleving en het werken voor het algemeen belang.

10. Vrijgevigheid

Vrijgevigheid is de waarde die egoïsme tegengaat. Het heeft te maken met geven zonder iets terug te verwachten, op een onbaatzuchtige manier. Doe goed zonder naar wie te kijken, zoals het spreekwoord zegt.

Dit betekent niet alleen liefdadigheid, noch alleen het geven van materiële dingen. Als we namelijk een deel van onze tijd besteden aan het helpen van een ander, zijn we ook genereus.

11. Solidariteit

Solidariteit vormt, samen met vrijgevigheid en samenwerking, een drietal waarden op grond waarvan we de behoeften van anderen boven die van onszelf stellen. In het bijzonder heeft solidariteit te maken met het ondersteunen van degenen die onze hulp nodig hebben.

Dit geldt ook als het mensen zijn die we niet kennen. In dit verband wordt in onderzoek (Spaanse link) over dit onderwerp opgemerkt dat “solidariteit alle grenzen overstijgt: politiek, religieus, territoriaal, cultureel.”

12. Empathie

Empathie is één van de waarden die je je kinderen moet leren

Het ontwikkelen van empathie bij kinderen bevordert hun gevoeligheid. Met andere woorden: het helpt hen zichzelf in de schoenen van de ander te verplaatsen door te proberen te voelen wat zij voelen. Hoewel deze deugd zich in de loop van de tijd spontaan kan ontwikkelen, moet ze soms worden versterkt.

13. Vergeving

Het leren herkennen van fouten, het verontschuldigen en weten hoe te vergeven zijn essentiële kwaliteiten in het proces van het leren van waarden bij het kind. In het begin is het voor hen een beetje ingewikkeld om het te begrijpen. Omdat ze door een stadium van egocentrisme gaan waarin ze niet weten hoe ze moeten accepteren dat ze ongelijk hebben.

Maar als je met liefde met ze praat en de betekenis van vergeving bespreekt, zullen ze geleidelijk gaan begrijpen hoe belangrijk het is voor hun leven. Op deze manier vermijd je in de toekomst wrok of andere negatieve gevoelens.

14. Nederigheid

Nederigheid is de tegenovergestelde waarde van trots. Hoewel het belangrijk is om zelfliefde te hebben, kan een teveel aan ego ervoor zorgen dat we anderen verachten. Daarom moeten ouders hun kinderen respect voor anderen bijbrengen.

Ze moeten hen ook laten weten, zonder te beledigen of te vernederen, dat we allemaal fouten kunnen maken en gebreken kunnen hebben, en dat het noodzakelijk is deze te onderkennen. Dit maakt ons niet beter of slechter, maar gewoon menselijk.

15. Dankbaarheid

Hoewel er geen gradaties in waarden mogen zijn, in de zin dat sommige niet belangrijker zijn dan andere, staat dankbaarheid centraal. In die zin waarderen we door dank te zeggen dingen, omdat ze ze hebben, en mensen, omdat ze bij ons zijn, evenals hun daden.

Door ze deze waarde te leren, leren ze respectvoller te zijn, de aanwezigheid van anderen in hun leven te waarderen en dankbaar te zijn voor het genieten van alle geschenken die het leven ons elke dag geeft.

16. Vreugde

Vreugde is een zeer belangrijke waarde, omdat het ons in staat stelt elke situatie met de beste geest te benaderen en ondanks de omstandigheden een goed humeur te behouden. Vreugde bevordert een positieve en constructieve houding en genereert gevoelens van plezier, hoop en waardering, bij onszelf en bij anderen.

17. Matigheid

Hoewel het niet een woord is dat we zo vaak gebruiken, kan matigheid worden beschouwd als de basis van welzijn. Het houdt verband met gematigdheid en zelfbeheersing. Dit kan van toepassing zijn op karakter- of emotionele reacties, gewoonten en levensstijl in het algemeen.

Hoe kun je je kinderen deze waarden leren?

Het is belangrijk om te onthouden dat kinderen vooral leren door het goede voorbeeld te geven. Het heeft geen zin om een kind een waarde bij te brengen als hij hetzelfde gedrag niet weerspiegeld ziet in de houding van zijn ouders. Daarom gaat het niet alleen om het aanleren van elke waarde, maar ook om het laden ervan met praktische betekenis.

Op deze manier hoef je je niet zoveel zorgen te maken over het kennen of laten weten van het concept van eerlijkheid, verantwoordelijkheid, samenwerking of matigheid. Wees gewoon eerlijk, wees verantwoordelijk, werk samen met anderen en met je omgeving, modereer je acties. Op deze manier breng je de boodschap op de beste manier naar hen over.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Faula Bravo, K. M., & Liberio Guerrero, M. E. (2016). Influencia del proceso de apropiación de los valores honestidad y responsabilidad en el comportamiento social de los niños de cinco años de la escuela de educación básica fiscal Dr. Juan Tanca Marengo de la parroquia Febres Cordero, distrito 4 Portete, de la ciudad de Guayaquil (Bachelor’s thesis, Guayaquil: ULVR, 2016.). http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1556
  • Hernández, I. (2004). Educar para la tolerancia: una labor en conjunto. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 47(191), 161-174. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59388
  • Uranga-Alvídrez, M. S., Rentería-Soto, D. E., & González-Ramos, G. J. (2016). La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado de educación primaria. Ra Ximhai, 12(6), 187-204. https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194012.pdf
  • García, A. R. (2013). El Educación Emocional, El Autoconcepto, La Autoestima Y Su Importancia En La Infancia. Edetania. Estudios y propuestas socioeducativas, (44), 241-257. https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/210
  • Buxarrais, M. (1998). Educar para la solidaridad. Madrid: ACSUR Las Segovias. https://www.academia.edu/download/12663909/Educar_para_Solidaridad.pdf
  • Asún Dieste, S., & Rapún López, M. (2017). El aprendizaje de la responsabilidad en el trabajo en equipo a través de la evaluación formativa. Revista Infancia, Educación Y Aprendizaje, 3(2), 53–58. https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.699
  • Ojeda García, A., Torres González, T., & Moreira Mayo, M. (2010). ¿Amor y Compromiso en la Pareja?: de la teoría a la práctica Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 2(30), 125-142.
  • Moënne, B. K. (2010). El concepto de la solidaridad. Rev. chil. radiol., 16(2), 51-51.
  • Fernández, O., Lúquez, P., Ocando Medina, J., & Liendo, Z. (2008). Eje transversal. “Valores” en la educación básica: Teoría y praxis. Educere, 12(40), 63-70.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.