Thumb Author Cesar Paul González

Cesar Paul González

Bioloog


Bioloog gespecialiseerd in genetica en moleculaire biologie. Hij heeft gewerkt als wetenschappelijke verspreider, als medewerker aan manifesten over milieu-impact, als laboratoriumassistent en als leraar en tutor. Het heeft zich gericht op de maatschappelijke impact van kennis over biologie, met als doel deze te concretiseren in een toepasbaar en bruikbaar voordeel voor mensen.

Over de auteur

Afgestudeerd in Biologie aan de Autonome Universiteit van de staat Mexico (2021). Gedurende zijn carrière heeft hij samengewerkt met verschillende laboratoria, waaronder het Soil Science and Environment Laboratory (UAEMex) en het Molecular Biophysics Laboratory (UAEMex). Hij werkte ook in het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Biologie van Planten en Mariene Organismen (UNAM).

Zijn ervaring omvat verschillende gebieden, zoals genetica, bio-informatica, parasitologie, dierenecologie en bioremediatietechnieken. Hij heeft als spreker deelgenomen aan het VIIIe congres van de Mesoamerican Association of Ecotoxicology and Environmental Chemistry, naast het meewerken aan verschillende evenementen met als doel de wetenschap dichter bij de bevolking te brengen.

Hij heeft ook deelgenomen aan conferenties voor de verspreiding van genetica en moleculaire biologie, evenals aan het opstellen van milieu-impactmanifesten. Hij werkt mee als tutor voor de staatsselectie voor de Nationale Biologie Olympiade. Hij is daarnaast co-auteur van onderzoeksartikelen voor geïndexeerde tijdschriften.