Alles wat je moet weten over cerebrale parese

Leer meer over celebrale parese, een bewegingsstoornis die meestal zichtbaar wordt vóór de leeftijd van drie jaar.
Alles wat je moet weten over cerebrale parese

Geschreven door Carmen Martín

Laatste update: 24 augustus, 2022

Cerebrale parese is een handicap veroorzaakt door hersenletsel. Dit letsel beperkt de activiteit van iemand omdat het zowel de mobiliteit als de houding beïnvloedt.

In Spanje bijvoorbeeld wordt geschat dat één op de vijfhonderd baby’s cerebrale parese heeft. Het is een veel voorkomende en zeer invaliderende aandoening. In dit artikel leer je er meer over, waaronder de verschillende soorten van deze ziekte.

Wat moet ik weten over cerebrale parese?

Het hersenletsel dat tot cerebrale parese leidt, treedt meestal op tijdens de ontwikkeling van de foetus of in de eerste paar levensjaren. Patiënten die hieraan lijden, lijden ook vaak aan emotionele of intellectuele gebreken. Daarom wordt deze aandoening vaak aangeduid als meerdere handicaps.

Wat is cerebrale parese?

Cerebrale parese of hersenverlamming verwijst naar een reeks aandoeningen die de beweging, het evenwicht en de houding van een persoon beïnvloeden. Het verschijnt meestal in de eerste paar jaar van het leven, omdat het letsel dat het veroorzaakt meestal al tijdens de zwangerschap optreedt.

Het gaat meestal gepaard met andere problemen. Taken zoals lopen of schrijven zijn bijvoorbeeld complex voor mensen die aan deze aandoening lijden. Ook lijden ze vaak aan extra ziekten en mentale handicaps. Het hangt echter allemaal af van de locatie en de omvang van het hersenletsel.

Helaas is cerebrale parese een permanente ziekte. Dit komt het hersenletsel en de bijbehorende neurologische schade onomkeerbaar zijn. Omdat de meeste gevallen zich openbaren voordat de patiënt de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, zijn de symptomen meestal al vroeg zichtbaar.

Symptomen van cerebrale parese

Symptomen

Cerebrale parese merk je meestal op bij baby’s, omdat ze bijvoorbeeld moeilijk kunnen zitten, kruipen en zelfs glimlachen. Bovendien verandert deze ziekte ook de spierspanning op verschillende manieren, afhankelijk van het type verlamming van de hersenen.

De symptomen van deze ziekte zijn echter niet alleen gerelateerd aan beweging. De hersenverlamming kan ook gehoorproblemen veroorzaken of problemen bij het herkennen en interpreteren van sensaties bij aanraking (agnosie). Het kan ook een gebrek aan coördinatie, aandachtsstoornissen of dyskinesie veroorzaken.

Soorten cerebrale parese

Er zijn verschillende soorten cerebrale parese die worden onderscheiden op basis van de verschillende symptomen. De meestvoorkomende soorten zijn:

  • Spastische parese: mensen die last hebben van dit type cerebrale parese hebben veel problemen met het beheersen van hun spieren, die meestal verzwakt zijn. Het beïnvloedt meestal de armen en de benen.
  • Dyskinetische parese: dit bestaat uit onwillekeurige en langzame bewegingen, die verergeren bij vermoeidheid en sterke emoties. Het verbetert echter met rust en slaap. Het is meestal moeilijk om de spraak van een persoon met dit type cerebrale parese te begrijpen.
  • Ataxie: dit type beïnvloedt het cerebellum, het deel van de hersenen dat het evenwicht regelt.
  • Gemengde cerebrale parese: dit type komt voor als gevolg van verwondingen in verschillende hersengebieden. Er is daardoor sprake van een combinatie van verschillende symptomen.

Aan de andere kan deze ziekte ook wel geclassificeerd op basis van de ernst ervan. Het kan dus mild, matig of ernstig zijn. Tot slot wordt cerebrale parese ook wel geclassificeerd volgens de getroffen gebieden. Deze classificaties zijn:

  • Hemiplegie (alleen in één kant van het lichaam)
  • Paraplegie
  • Tetraplegie
  • Monoplegie

Behandeling

Zoals we al vermeldden, is dit een permanente ziekte. Helaas kan het niet worden genezen. Dankzij bepaalde behandelingen en gezondheidszorg kunnen mensen met cerebrale parese hun kwaliteit van leven toch wel verbeteren.

Om dit mogelijk te maken, moeten patiënten verschillende soorten therapie ondergaan waaronder:

Voor de beste behandelingen zijn er verschillende gezondheidscentra. Er zijn bijvoorbeeld dagcentra, ergotherapiecentra en speciale huisvesting. In deze gezondheidscentra kun je medische hulp en de hierboven genoemde therapieën krijgen.

Onderzoekers hebben bepaalde oorzaken van cerebrale parese geïdentificeerd die te voorkomen zijn. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om te voorkomen dat het hoofd van een baby op welke manier dan ook wordt geraakt of verwondt. Daarom moet je bijvoorbeeld veiligheidsuitrusting zoals helmen en geschikte stoeltjes gebruiken. Het is ook belangrijk om extra voorzichtig te zijn in en om het huis.

Behandeling van hersenverlamming

Een ander gerelateerd probleem kan een incompatibiliteit van de bloedgroep van de moeder en de foetus zijn. Je arts zou dit probleem al vroeg in de zwangerschap moeten detecteren en je behandelingen geven om verdere gevolgen te voorkomen. Zorg er daarom voor dat je alle nodige prenatale controles krijgt.

Ook is het belangrijk dat de moeder is ingeënt tegen het rubellavirus (rodehond), dat mogelijk verband houdt met cerebrale parese.

Conclusie

In het ideale geval zorg je ervoor dat je zwangerschap zo gezond mogelijk is , om deze ziekte te helpen voorkomen. Elke risicovol gewoonte, zoals het gebruik van tabak of alcohol, kan de foetus schaden.

Het is ook noodzakelijk om alle vereiste testen en controles te krijgen tijdens de zwangerschap. Als er later problemen optreden, moet je een arts raadplegen om de symptomen goed te evalueren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.