Leer vier essentiële taken van een peetmoeder kennen

Het hebben van een peetmoeder is een huwelijkstraditie die veel bij verschillende religies voorkomt, zoals in de Spaans-katholieke traditie. Het is echter volgens de kerkelijke wet niet nodig. Het is daarom meestal een manier om de moeder van de bruidegom een speciaal gevoel te geven.
Leer vier essentiële taken van een peetmoeder kennen

Geschreven door Virginia Martínez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Traditioneel gezien is een peetmoeder de moeder van de bruidegom die bij bepaalde aspecten van de huwelijksceremonie helpt. Over het algemeen zijn de taken van de peetmoeder afhankelijk van het type bruiloft. Weet je wat ze zijn? Weet je waarom deze rol zo belangrijk is? We bespreken in dit artikel vier taken van een peetmoeder.

Peetouders en de kerk

Handen van de bruid en bruidegom

Traditioneel gezien zijn bij Spaanse bruiloften de ouders van de bruid en bruidegom de peetouders. Als het gaat om traditionele bruiloften, dan kunnen we ons allemaal een vrouw voorstellen, meestal de moeder van de bruidegom, die haar zoon naar het altaar brengt.

Ze blijft dan tijdens de ceremonie aan zijn zijde, verwelkomt gasten, helpt dingen soepel te laten verlopen, enzovoort. Dit is de peetmoeder. Hoewel deze rol vanuit functioneel oogpunt erg belangrijk lijkt, is het vanuit religieus oogpunt veel belangrijker.

Inderdaad, een peetmoeder bestaat ook bij andere sacramenten, zoals bij de doop en het vormsel. Ze verschijnen in het kerkelijk recht en dienen ter ‘ondersteuning’. Aan peetvaders wordt tijdens een bruiloft echter niet gedacht.

In plaats daarvan ‘assisteert’ de peetvader spiritueel bij de initiatie van het geloof als een verplicht figuur tijdens de doop en de heilige communie. Niettemin beschouwt het kerkelijk recht ze niet als noodzakelijk voor het huwelijkssacrament.

Hun rol is daarom meer symbolisch en een geaccepteerde traditie en niet noodzakelijk voor de ceremonie. In ieder geval zijn de vereisten om peetouders te zijn volgens het kerkelijk recht:

  • Je moet tenminste 16 jaar oud zijn.
  • Katholiek zijn. Je moet ook worden bevestigd en de Heilige Communie hebben ontvangen.
  • Geen canonieke straf hebben gehad.
  • Je kunt ook niet de ouder zijn van degenen die zich laten dopen, bevestigen of de heilige communie ontvangen. Aangezien de peetvader echter technisch gezien niet wordt geaccepteerd, maar eerder een huwelijkstraditie is, kunnen peetvaders de ouders van de bruid en bruidegom zijn. Dit is echter niet noodzakelijk.

Is de getuige dezelfde als de peetmoeder?

Stel met bruidsmeisjes en jonkers

Nee, het is niet beslist dezelfde. De getuige is geen religieus figuur, maar de persoon die volgens de wet het huwelijk moet bevestigen. Het is daarom bij de meeste bruiloften normaal dat de peetouders ook getuigen zijn als ze dat willen. De getuigen kunnen echter ook iemand anders zijn.

Aangezien de getuigen niet religieus hoeven te zijn, zijn ze er voor juridische doeleinden. Ze hoeven daarom van de kerk niet katholiek of gedoopt te zijn. Volgens de wet hoeven ze alleen over voldoende handelingsbekwaamheid te beschikken (meerderjarig te zijn) om getuige te zijn van het huwelijk en de akte te ondertekenen.

Vier taken van een peetmoeder

Zoals we hebben gezien, is het traditioneel om bij veel katholieke bruiloften een peetmoeder te hebben. In die zin hebben ze een aantal belangrijke taken, ondanks dat ze niet officieel zijn. Laten we ze eens bekijken.

Taken van de peetmoeder: helpt de bruidegom een pak te kiezen

Pak van een bruidegom

De peetmoeder begeleidt de bruidegom bij het kiezen van zijn trouwpak. Het helpen van de bruidegom bij het kiezen van zijn pak voor de trouwdag is een van de belangrijkste taken. Meestal betaalt ze er ook voor. In ieder geval moet ze de bruidegom helpen om de juiste beslissing te nemen.

Dat is echter nog niet alles. De peetmoeder heeft een sleutelrol in een bruiloft. Haar outfit moet daarom ook aan specifieke normen voldoen. Ze moet er elegant uitzien en goed gekleed zijn…en nooit zwart of wit dragen.

Begeleid de bruidegom naar het altaar

Dit is natuurlijk het meest emotionele moment. De peetmoeder moet met de bruidegom door het altaar lopen, hem bij zijn arm nemen, hem geruststellen en hem enthousiast maken over het nieuwe leven dat hij samen met zijn vrouw op het punt staat te beginnen.

Sluit zich aan bij de peetvader bij het verlaten van de kerk

De bruidegom arriveert met de peetmoeder en de bruid met de peetvader voordat ze officieel als man en vrouw worden aangekondigd. Na de ceremonie verlaten de pasgetrouwden samen de kerk.

Hierdoor begon een nieuwe traditie waar de peetvader en peetmoeder de kerk samen verlaten, net achter de bruid en bruidegom. De peetvader staat meestal rechts van de peetmoeder en beide worden ook door de gasten gefeliciteerd als ze vertrekken.

Taken van de peetmoeder: de bruiloft hosten

Taken van de peetmoeder

De peetmoeder wordt als een van de belangrijkste gastvrouwen van de bruiloft beschouwd. Traditioneel gezien is de peetmoeder een sleutelfiguur op een bruiloft.

Hoewel niet zo belangrijk als de bruid en bruidegom natuurlijk! Ze zit daarom meestal naast de bruid en bruidegom bij de receptie om ervoor te zorgen dat alle gasten zich goed voelen en plezier hebben.

Een andere traditie is dat de peetmoeder ook moet helpen bij de keuze en voorbereiding van alle details van de bruiloft (van de bloemendecoratie tot de receptie). Wil jij in een kerk trouwen? Weet jij wie je peetmoeder zal zijn?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.