5 ideeën van Sigmund Freud over seks

Wil je weten wat Sigmund Freud dacht over seks? Er zijn verschillende theorieën geschreven door de vader van de psychoanalyse. We bekijken hier de vijf belangrijkste.
5 ideeën van Sigmund Freud over seks

Laatste update: 30 maart, 2022

Er zijn veel ideeën die van de vader van de psychoanalyse afkomstig zijn en die ook nu nog gebruikt worden. Liefde en seksualiteit waren steeds terugkerende thema’s in de filosofie van deze bekende psychoanalyticus. Daarom willen we je in het artikel van vandaag weinig vertellen over de ideeën van Sigmund Freud rond seks en seksualiteit.

Van tijd tot tijd ontstaan er nieuwe controverses in verband met Sigmund Freud’s ideeën. De interpretatie van dromen, het Oedipus complex (Spaanse link), het superego en het onbewuste zijn ook vandaag nog enkele van zijn meest bestudeerde theorieën.

Freud is wereldwijd bekend omdat hij verschillende psychologische stoornissen bestudeerde door middel van dialoog met zijn patiënten. Zowel in zijn tijd als nu is hij erin geslaagd een nogal controversieel stempel op de samenleving te drukken… vooral wat zijn ideeën over seks betreft.

Sigmund Freud’s verschillende theorieën over seks zijn erg controversieel en zijn natuurlijk meermalen in diskrediet gebracht, door vele filosofen, dokters en religieuzen.

Sigmund Freud’s idee over seks

Om te beginnen moet opgemerkt worden dat, in de psychoanalyse, seksualiteit niet hetzelfde is als genitaliteit. Het eerste is een heel ruim begrip, dat verschillende manieren van omgaan met anderen omvat. Daaronder vallen natuurlijk ook de geslachtsdelen, d.w.z. penetratie of geslachtsgemeenschap. Dat gezegd hebbende, volgen hier enkele van Freud’s andere ideeën over seks.

1. Genot

Stel heeft seks op de grond
Ruimte laten voor improvisatie is van vitaal belang om het verlangen te hervinden.

We brengen genot meestal in verband met seks. Het verschijnt echter ook in andere stadia en situaties van het leven. Volgens Freud worstelen kinderen om hun behoeften te bevredigen en “ongenoegen” te vermijden, dat het tegendeel is van genieten.

Genot is dan de kracht die ons leidt om ons als mensen te identificeren en onze basis overlevingsbehoeften vervult. Ons onbewuste is de plaats waar het plezierige verschijnt (of het zoeken naar iets dat ons dat biedt). De werkelijkheid werkt echter op het niveau van het bewustzijn.

Volgens Sigmund Freud is iets dat echt is het tegendeel van plezier, omdat het ons doet beseffen dat we met andere mensen samenleven en dat we onze verlangens niet altijd kunnen vervullen. Zo komen we, als we opgroeien, ertoe de drang te onderdrukken om alleen dat te doen wat plezierig is voor onszelf.

2. Het libido volgens Sigmund Freud

Pruilend kindermondje

Verwant met het vorige begrip, kunnen we het hebben over een ander taboe-onderwerp van Sigmund Freud rond seks. Volgens hem beginnen seksuele impulsen in de kindertijd en nemen ze in de volwassenheid toe en worden ze gekanaliseerd door energie die libido heet.

Deze manifesteert zich op een voorwerp of een individu met een enkele bedoeling: seksuele activiteit. Niet alle libido “gaat” echter naar dezelfde ontvanger. Het kan ook verschijnen in familie- en sociale banden met het doel te overleven.

3. De stadia van seksualiteit

Voor Freud begint seks bij de geboorte en manifesteert zich op verschillende manieren. Hij scheidde de driften in twee verschillende soorten: seksuele en zelfbehoud. De laatste zijn aanwezig in de kindertijd en de eerste in de volwassenheid.

Ook de “vader van de psychoanalyse” heeft erop gewezen dat er verschillende stadia van seksualiteit zijn, die bijna allemaal ervaren worden als we klein zijn en dan onderhouden worden als we volwassen worden.

Het eerste is het orale stadium, waarin het voorwerp van bevrediging de mond is. Het tweede is het anale stadium (sluitspiercontrole). Het derde stadium is het fallische of clitorale stadium (bij jongens via de penis en bij meisjes via de clitoris).

Dan is het vierde het latente seksuele stadium (wanneer we ons wijden aan intellectuele activiteiten en seksuele verkenning achterwege laten) en het laatste is het genitale stadium, dat samenvalt met de intrede in de puberteit en waarin de seksualiteit opnieuw verkend wordt via coïtus.

Misschien vind je dit ook interessant:
Dwangmatig seksueel gedrag

4. Het Oedipus-complex

Een andere van Sigmund Freud’s ideeën over seks die de meeste controverse heeft opgewekt is de relatie tussen moeder en kind. Volgens een oude mythe was Oedipus een man die zo ver ging dat hij zijn eigen vader doodde omdat hij verliefd werd op zijn moeder. Daarom ontleent dit complex zijn naam aan dit tragische personage.

Volgens Sigmund Freud zijn “seksuele verlangens naar de moeder intenser dan de genegenheid naar de vader, die als een obstakel wordt ervaren.” Het Oedipus complex stelt dat een mannelijk kind zijn moeder wil “verleiden” en dat dit ongetwijfeld tot conflicten met zijn vader leidt.

Het begint in het fallische stadium als een reactie op de “moederlijke verleiding,” nadat het kind kennis gemaakt heeft met zijn lichaam en de plezierige plekjes ervan. Op dat moment ontkent hij de aanwezigheid van de vader.

Dat komt omdat hij hem als een bedreiging voor de moeder-kind vereniging beschouwt. Het Oedipus complex vermindert gewoonlijk zijn intensiteit in het latente stadium en verdwijnt tijdens de genitale fase.

Hoewel Freud alleen gesproken heeft over gevallen tussen jongens en hun moeders, werd de theorie later ontwikkeld met meisjes en vaders. Dit staat bekend als “het Electra-complex” en is het vrouwelijke equivalent van dit complex.

5. Erotiek volgens Sigmund Freud

Zoenend stel

Ten slotte kunnen we een van Sigmund Freud’s sleutelbegrippen over seks niet onvermeld laten. Dat houdt ook verband met de theorie van het Ego, het Id, en het Superego.

Met dit idee probeerde Freud het menselijk psychisch functioneren te verklaren. Het Ego is het onbewuste, het superego is de morele kracht. Het superego is degene die tussen de twee bemiddelt. Wat hebben deze drie dan met erotiek te maken?

Wel, volgens de psychoanalyticus, alles. Erotiek is het evenwicht tussen het esthetische en het morele. Daarin grijpen de ongecontroleerde impulsen van begeerte in. Ook kunnen ze onderdrukt worden op grond van de regels en conditionering van de maatschappij. Daarom kan dit beschouwd worden als de analogie van het zelf.

Freud was en blijft een controversieel figuur. Dit betekent echter niet dat hij slecht was. Integendeel, hij dient als referentiepunt om over na te denken en een kritische houding op te bouwen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.