Hoe Alzheimer tijdig ontdekken?

Het verlies van geheugen en mentale vaardigheden kan een probleem vormen wanneer we belangrijke zaken vergeten of wanneer we de concentratie verliezen tijdens de dagelijkse routineactiviteiten.

We weten allemaal dat geheugenproblemen karakteristiek zijn voor Alzheimer. Toch zijn er tal van andere gezondheidsproblemen waar deze mensen mee kunnen kampen en waardoor we de ziekte kunnen helpen detecteren. Anders dan de geheugenproblemen kunnen deze echter minder belangrijk zijn, maar toch is het belangrijk deze te kennen om ze te kunnen onderscheiden van problemen die gewoon het gevolg zijn van bijvoorbeeld stress of een gebrek aan concentratie.

In dit artikel leggen we je uit welke symptomen je kunnen helpen Alzheimer te detecteren en wat de waarschijnlijkheid is dat iemand wel degelijk aan de ziekte lijft.

Wat is Alzheimer?

Alzheimer is een neurologische degeneratieve aandoening, die gekenmerkt wordt door een achteruitgang in het geheugen en veranderingen in het gedrag. Mensen die aan deze ziekte lijden, zijn meestal ouder dan 65 jaar en hebben plots geheugenverlies of verlies van andere mentale vaardigheden. Naast deze bekende symptomen zijn er ook nog andere die je kunnen helpen de ziekte te detecteren en te voorkomen bij mensen die zelfs nog geen 60 jaar oud zijn.

Vele mensen met deze ziekte hebben bijvoorbeeld een familielid die aan deze ziekte leed. Dit kan een van de factoren zijn. De andere overlopen we hieronder met je.

Verlies van het geheugen

Verlies van geheugen is een van de meest voorkomende vroege symptomen van Alzheimer. Indien men slechts sporadisch zaken vergeet, die men zich later opnieuw herinnert, is er geen groot probleem. Het wordt echter wel significant wanneer de zaken die men vergeet net gebeurd zijn of wanneer men niet kan antwoorden op vragen waarop men het antwoord wel zou moeten weten. Deze mensen hebben constante herinneringen nodig om zaken niet te vergeten.

Verlies van mentale vaardigheden

Je kan merken dat vragen waarop je normaal zou kunnen antwoorden nu veel moeilijker te beantwoorden zijn. Je moet langer denken en het duurt langer om te antwoorden, waardoor je je concentratie verliest. De vragen zijn vaak erg gewoon: hoe een rekening betalen, een formulier invullen, een probleem oplossen etc.

Gedesoriënteerd in tijd en ruimte

Dit symptoom is ernstiger. Mensen vergeten vaak welke dag het is, waar ze zijn of waarom ze op een bepaalde plaats zijn. En ook al probeert men zicht dit te herinneren, het lukt niet.

Oude Vrouw

Problemen met het begrijpen van en het reageren op beelden

Hierbij moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat het een puur visueel probleem is, zoals bijziendheid, cataract etc. Het probleem doet zich voor wanneer men problemen krijgt om te lezen, afstand niet meer kan inschatten, kleuren niet meer kan onderscheiden etc.

Problemen met de spraak

Mensen die lijden aan Alzheimer vinden het moeilijk een conversatie te volgen, vooral wanneer het snel gaat en verschillende mensen erbij betrokken zijn. Vaak kan men ook de juiste woorden niet vinden of raakt men verward.

Makkelijk zaken fout plaatsen

Mensen met Alzheimer zullen vaak zaken verplaatsen en vergeten waar ze deze neergezet of -gelegd hebben. In sommige gevallen begint men zelfs te denken dat andere mensen voorwerpen voor hen verstopt hebben.

Gebrek aan gezond verstand

Een symptoom waar de hele familie onder kan lijden is wanneer een persoon met Alzheimer beslissingen maakt die zinloos lijken. Ook al kunnen wij allemaal wel eens beslissingen maken die niet zo slim zijn, in dit geval zijn ze vaker onlogisch en ongefundeerd. Een voorbeeld kan zijn dat de persoon zonder reden geld begint weg te geven.

Gebrek aan hygiëne

Een gebrek aan persoonlijke hygiëne is nog een vroeg alarmsymptoom van de ziekte. Het kan moeilijk zijn deze mensen te laten douchen of baden, zich te laten aankleden etc.

Afzondering en gebrek aan initiatief

Dit is een belangrijk punt, omdat het de houding beïnvloedt. Men kan plots de interesse verliezen in activiteiten die men voordien voortdurend deed: oefeningen voor het geheugen, sociale evenementen, familiefeesten, beweging etc. Hierdoor raakt men afgeschermd van andere mensen in de omgeving.

Hand van Bejaarde Vrouw

Veranderingen in stemming of persoonlijkheid

Alle voorgaande symptomen kunnen leiden tot veranderingen in stemming, waardoor depressie, frustratie, en prikkelbaarheid ontstaan. Ze kunnen ook leiden tot persoonlijkheidsveranderingen, doordat de persoon die lijdt aan Alzheimer angstiger en nerveuzer wordt.

Foto’s met dank aan timsamoff en MTSOfan.
Bekijk Ook