vrouwenemancipatie

De langetermijneffecten van huiselijk geweld

Geweld tegen vrouwen is een sociaal-cultureel fenomeen dat in veel verschillende gemeenschappen voorkomt. In bijna alle primitieve samenlevingen is de rol van de vrouw dan ook ondergeschikt aan die van de man, zonder rechten. En huiselijk geweld is een van…