verbale mishandeling

Vormen van subtiele verbale mishandeling

Gewelddadigheid kan zich in relaties op zeer subtiele manieren voordoen. Een van deze manieren is subtiele verbale mishandeling. Dit doet zich vaak voor in de vorm van gedrag en woorden waar we misschien niet zoveel belang aan hechten, maar die in werkelijkheid…