autisme

De vijf meest voorkomende tekenen van autisme

Autisme is een  neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Het is ook bekend als een autismespectrumstoornis. De tekenen van autisme worden meestal in de eerste drie levensjaren duidelijk. Het is een stoornis die een leven lang blijft duren.

Syndroom van Asperger: symptomen en feiten

Het syndroom van Asperger is een neurobiologische aandoening die een afwijking veroorzaakt. Het beïnvloedt vooral sociaal gedrag. Dit syndroom komt relatief vaak voor. Per 1000 kinderen treft het tussen de drie en vijf kinderen, van een leeftijd van zeven tot…